Инсталиране и използване на режима на Windows XP в Windows 7

Важно

 • От 8 април 2014 г. техническата поддръжка за Windows XP и режима на Windows XP вече не се предоставя, включително актуализациите, които защитават компютъра ви. Това означава, че ако продължите да използвате Windows XP или използвате режима на Windows XP на компютър с Windows 7 след прекратяване на поддръжката, компютърът ви може да стане по-уязвим на рискове за защитата и вируси. Поради тази причина, за да остане компютърът ви с Windows 7 защитен и след прекратяване на поддръжката, ви препоръчваме да използвате режима на Windows XP само ако компютърът ви не е свързан с интернет. Научете повече за прекратяването на поддръжката за Windows XP.

С помощта на режима на Windows XP може да изпълнявате програми, предназначени за Windows XP, на компютри с изданията Windows 7 Professional, Enterprise или Ultimate. Режимът на Windows XP не се поддържа в Windows 8.

Програма, която се изпълнява в режим на Windows XP, и програма, която се изпълнява в Windows 7
Програмите може да се изпълняват както в режим на Windows XP, така и в Windows 7.

Как работи режимът на Windows XP?

Режимът на Windows XP работи по два начина – като виртуална операционна система и като начин за отваряне на програми в Windows 7. Изпълнява се в отделен прозорец на работния плот на Windows 7 подобно на програма, с изключение на факта, че представлява напълно функционална и лицензирана версия на Windows XP. В режима на Windows XP може да получите достъп до CD/DVD устройството на физическия компютър, да инсталирате програми, да записвате файлове и да извършвате други задачи все едно използвате компютър с Windows XP.

Когато инсталирате програма в режима на Windows XP, тя се показва както в списъка с програми на режима на Windows XP, така и в списъка с програми на Windows 7, за да може да отворите програмата директно от Windows 7.

Меню "Старт" на Windows 7 със списък на програмите, инсталирани в режима на Windows XP
Програми, инсталирани в режима на Windows XP, в менюто "Старт" на Windows 7

Забележки

 • Повечето от съвместимите програми с Windows Vista и Windows XP работят добре в Windows 7. Ако дадена програма не работи както трябва, опитайте първо да използвате програмата за отстраняване на неизправности, свързани със съвместимостта между програмите. Включва се във всички издания на Windows 7. За допълнителна информация вж. Отваряне на приложението за отстраняване на неизправности със съвместимостта на програмите.

 • Някои видове хардуер и устройства, които работят в Windows 7, може да не се откриват или да не работят в режима на Windows XP.

 • Режимът на Windows XP е проектиран главно да помогне на фирмите да преминат от Windows XP на Windows 7. Той не е оптимизиран за тежки графични програми, като например 3D игри, нито е подходящ за програми с хардуерни изисквания, като например телевизионни тунери.

 • Ако изпълнявате музика или видеоклип в режима на Windows XP с помощта на Windows Media Player и увеличите или намалите прозореца на режима на Windows XP, Windows Media Player ще спре изпълнението. За да възобновите възпроизвеждането, щракнете върху бутона ИзпълниБутон "Изпълни" в Windows Media Player.

Преди да започнете

За да използвате режима на Windows XP, трябва да се уверите, че компютърът ви отговаря на определени изисквания към системата, тъй като в противен случай Windows Virtual PC и режимът на Windows XP няма да работят правилно, въпреки че може да успеете да ги изтеглите и инсталирате. Преди да започнете, изпълнете следните стъпки:

 1. Уверете се, че работите с Windows 7 Professional, Enterprise или Ultimate. За да разберете с кое издание на Windows 7 работите, щракнете върху бутона СтартБутон "Старт", щракнете с десен бутон върху Компютър, след което щракнете върху Свойства.
 2. Разберете дали централният процесор на вашия компютър поддържа хардуерна виртуализация. За да проверите, изтеглете и изпълнете Инструмента за откриване на хардуерна виртуализация.

  • Ако получите съобщението "Този компютър е конфигуриран за хардуерна виртуализация", може да изпълните Windows Virtual PC и режима на Windows XP. Вижте инструкциите по-долу.

  • Ако получите следното съобщение за грешка: "В системата няма поддръжка на хардуерна виртуализация", това означава, че процесорът на компютъра не поддържа хардуерна виртуализация. Все пак може да използвате режима на Windows XP, като инсталирате актуализация за Windows 7. Вижте Защо получавам грешки за хардуерната виртуализация (HAV), когато се опитам да използвам режим на Windows XP и Windows Virtual PC?. Имайте предвид, че режимът на XP ще работи доста по-добре, ако е възможно да се разреши хардуерна виртуализация.

  • Ако получите следното съобщение за грешка: "Хардуерната виртуализация е забранена", това означава, че компютърът поддържа хардуерна виртуализация, но трябва да промените настройките в базовата входно-изходна система (BIOS) на компютъра, за да я включите. Процедурите за включване на настройките за виртуализация в BIOS на компютъра се различават в зависимост от производителя на BIOS. Направете справка в получената с компютъра информация или посетете уеб сайта на производителя на компютъра.

Внимание!

 • Бъдете внимателни при промяната на настройките в BIOS. Интерфейсът на BIOS е предназначен за напреднали потребители и е възможно да промените настройка, която да попречи на правилното стартиране на компютъра. За допълнителна информация вж. BIOS: често задавани въпроси.

Инсталиране и използване на режима на Windows XP

За да използвате режима на Windows XP, трябва да изтеглите и инсталирате режима на Windows XP, както и Windows Virtual PC – програма за изпълнение на виртуални операционни системи на вашия компютър.

При инсталиране на програма в режима на Windows XP програмата става налична за използване както в режима на Windows XP, така и в Windows 7.

Режимът на Windows XP следва същия жизнен цикъл за поддръжка като Windows XP – срокът за разширена поддръжка изтече на 8 април 2014 г. Научете повече относно прекратяването на поддръжката за Windows XP.

Покажи всички

Изтегляне и инсталиране на режима на Windows XP

 1. Посетете страницата на режима на Windows XP в центъра за изтегляния.

 2. В Бързи детайли изберете езика си.

 3. Щракнете върху Продължи и следвайте инструкциите на екрана, за да потвърдите оригиналността на вашето копие на Windows 7.

 4. Изберете версия на режима на Windows XP за инсталиране и щракнете върху Инсталирай.

  Забележка: Mode_N версиите на Windows XP не включват Windows Media Player.

 5. Щракнете върху Изпълнение в лентата за съобщения на браузъра и следвайте инструкциите на екрана.

 6. След като инсталацията завърши, щракнете върху Готово.

Изтегляне и инсталиране на Windows Virtual PC

 1. Посетете страницата на Windows Virtual PC в центъра за изтегляния

 2. В Бързи детайли изберете езика си.

 3. Щракнете върху Продължи и следвайте инструкциите на екрана, за да потвърдите оригиналността на вашето копие на Windows 7.

 4. Изберете версия на Windows Virtual PC за инсталиране и щракнете върху Инсталирай.

  Забележка: Версията x64 работи с 64-битовите версии на Windows 7. Версията x86 работи с 32-битовите версии на Windows 7. За да разберете дали компютърът ви работи с 32-битова, или с 64-битова версия на Windows 7, щракнете върху бутона СтартБутон "Старт", щракнете с десен бутон върху Компютър, след което щракнете върху Свойства. Информацията за 32-битовата или 64-битовата версия се показва до Тип на системата.
 5. Щракнете върху Изпълнение в лентата за съобщения на браузъра и следвайте инструкциите на екрана.

 6. Щракнете върху Да, за да инсталирате Актуализация за Windows (KB958559).

 7. Ако приемате лицензионните условия, щракнете върху Приемам.

 8. След като инсталирането завърши, щракнете върху Рестартиране сега, за да рестартирате компютъра.

Първоначално настройване на режима на Windows XP

 1. Щракнете върху бутона СтартБутон "Старт", щракнете върху Всички програми, щракнете върху Windows Virtual PC, след което щракнете върху Режим на Windows XP.
  Windows Virtual PC и Windows XP в списъка с програми
  Windows Virtual PC и Windows XP в списъка с програми
 2. Ако приемате лицензионните условия, щракнете върху Приемам лицензионните условия, след което щракнете върху Напред.

 3. В страницата Инсталационна папка и идентификационни данни приемете местоположението по подразбиране за съхранение на файловете на режима на Windows XP или изберете ново местоположение.

 4. Въведете парола, потвърдете я, след което щракнете върху Напред.

 5. В страницата Подобряване на защитата на вашия компютър изберете дали искате да защитите компютъра чрез включване на автоматични актуализации, след което щракнете върху Напред.

 6. Щракнете върху Стартиране на инсталиране.

  След като инсталирането завърши, режимът на Windows XP ще се отвори в отделен прозорец.

Внимание!

 • В режима на Windows XP не се включва антивирусен софтуер. Дори ако компютър с Windows 7 вече разполага с антивирусен софтуер, трябва да инсталирате антивирусен софтуер също така в режима на Windows XP, за да защитите компютъра от вируси.

Инсталиране и използване на програма в режима на Windows XP

 1. В Windows 7 щракнете върху бутона СтартБутон "Старт", щракнете върху Всички програми, щракнете върху Windows Virtual PC, след което щракнете върху Режим на Windows XP.
 2. В режима на Windows XP поставете инсталационния диск на програмата в CD/DVD устройството на компютъра; или намерете инсталационния файл на програмата, отворете файла и следвайте инструкциите за инсталиране на програмата.

  Инсталиране на програма в режима на Windows XP
  Инсталиране на програма в режима на Windows XP
 3. Щракнете върху бутона ЗатвориБутон "Затвори" в горната част на прозореца на режима на Windows XP.
 4. В Windows 7 щракнете върху бутона СтартБутон "Старт", щракнете върху Windows Virtual PC, щракнете върху Приложения на режима на Windows XP, след което щракнете върху програмата, която искате да отворите.

  Забележка

  • Ако прозорецът на режима на Windows XP е отворен, когато се опитвате да отворите дадена програма в режима на Windows XP от Windows 7, ще получите подкана да затворите виртуалната машина. Не забравяйте да записвате данните, които искате да запазите в режима на Windows XP, преди да го затворите.

ИД на статията: MSW700017