Първоначална информация за настройването на домашна мрежа в Windows 7

Процесът на настройка на домашна или малка офис мрежа се състои от шест стъпки. По-долу са изброени стъпките, заедно с връзки с подробна информация за всяка от тях. За общ преглед на целия процес вж. Настройване на безжична мрежа.

1. Планирайте мрежата си

Преценете какъв тип мрежа искате да използвате. Препоръчваме ви да използвате безжична мрежа, за да разполагате с опцията да използвате както кабелни, така и безжични връзки. Безжичните връзки осигуряват максимална мобилност, тъй като при тях се използват радиовълни за изпращане на информацията между компютрите. За допълнителна информация вж. Какво е нужно, за да изградите домашна мрежа.

2. Снабдете се с необходимия хардуер и намерете подходящ интернет доставчик (по желание)

Ще ви трябва поне маршрутизатор и мрежова карта за всеки компютър (повечето лаптопи се предоставят с предварително инсталирана безжична мрежова карта). Ако искате да се свържете с интернет, ще трябва да се абонирате за достъп към интернет доставчик. За допълнителна информация вж. Избор на безжичен маршрутизатор или друго безжично мрежово устройство.

3. Настройте маршрутизатора

Ако вашият маршрутизатор е с емблемата на Windows 7 или с надписа "Съвместим с Windows 7", може да го настроите автоматично с помощта на най-новата версия на моменталното свързване на Windows (WCN) в Windows 7 или Windows Vista Service Pack 2. В противен случай повечето маршрутизатори се предоставят с инсталационен компактдиск, който ще ви бъде от полза при настройката. Следвайте инструкциите, придружаващи маршрутизатора. За допълнителна информация вж. Инсталиране на безжичен маршрутизатор.

4. Свържете маршрутизатора с интернет (по желание)

Тази стъпка не е задължителна, но силно ви я препоръчваме. За повечето хора интернет връзката е много полезна. За да свържете маршрутизатора с интернет, следвайте предоставените от интернет доставчика инструкции или вж. Настройване на широколентова (DSL или кабелна) връзка.

5. Свържете компютрите и устройствата към мрежата

За да осигурите максимално лесна настройка, закупете устройства с емблемата на Windows 7 или с надписа "Съвместим с Windows 7" и следвайте придружаващите ги инструкции. За допълнителна информация вж. Инсталиране на безжичен маршрутизатор, както и раздела "Свързване на други компютри към мрежата". Също така може да потърсите "Добавяне на устройство или компютър към мрежа" в "Помощ и поддръжка".

6. Създайте домашна група или включете споделянето на файлове и принтери

Ако настройвате домашна мрежа, най-лесният начин да споделяте файлове и принтери е като създадете домашна група. Всички компютри в домашната група трябва да работят с Windows 7. За допълнителна информация потърсете "Създаване на домашна група" в "Помощ и поддръжка". Също така вж. Присъединяване към домашна група и Какво представлява домашната група?

Ако на компютрите в мрежата са инсталирани различни версии на Windows или ако създавате малка офис мрежа, ще трябва да включите споделянето на файлове и принтери. За допълнителна информация вж. Работа в мрежа с домашни компютри с различни версии на Windows.