Виждате ли червен „X“ (или друг контейнер) вместо дадено изображение в уеб страницата? Това може да е причинено от повредена връзка, проблем със съвместимостта между сайта и Internet Explorer или нещо друго, което може да се коригира чрез промяна на настройките на Internet Explorer.

Покажи всички

Виждам повечето картини, но не всички

Ако проблемът е с отделна картина или страница, трябва да може да виждате някои картини на този сайт или на други сайтове. Ето няколко неща, които да можете да опитате:

 • Отворете страницата на работния плот, след което щракнете с десен бутон (или натиснете и задръжте) върху празното място, на което би трябвало да е картината. След това докоснете или щракнете върху Покажи картина в падащото меню. Ако това не подейства, връзката към картината може да е повредена, а това е проблем, който трябва да се коригира от собственика на сайта.

 • Отворете страницата на работния плот, след което опитайте да включите изгледа за съвместимост, за да проверите дали има проблем със съвместимостта, който да пречи на изображенията да се показват правилно.

 • Може да искате да изключите защитата от проследяване и ActiveX филтрирането за този сайт. Защитата от проследяване и ActiveX филтрирането помагат за защитата на вашата поверителност, като блокират изображения или друго съдържание, което може да изложи вашата защита или поверителност на опасност.

Не виждам картини на никой уеб сайт

Ако не виждате никакви картини на никой сайт, се уверете, че настройките на Internet Explorer са зададени така, че да се показват картини, след което опитайте да изтриете временните интернет файлове или да нулирате настройките на Internet Explorer. Ето как става това:

Настройване на Internet Explorer за показване на картини

 1. Отворете работния плот и докоснете или щракнете върху иконата на Internet Explorer в лентата на задачите.

 2. Докоснете или щракнете върху бутона Инструменти Бутон „Инструменти“, след което докоснете или щракнете върху Опции за интернет.
 3. В раздела Разширени, под „Мултимедия“, докоснете или щракнете върху квадратчето за отметка Показване на картини и докоснете или щракнете върху OK.

Ако това не подейства, опитайте да изчистите временните интернет файлове.

Изчистване на временните интернет файлове

 1. Отворете работния плот и докоснете или щракнете върху иконата на Internet Explorer в лентата на задачите.

 2. Докоснете или щракнете върху бутона Инструменти Бутон „Инструменти“, след което докоснете или щракнете върху Опции за интернет.
 3. В раздела Общи, под Хронология на браузъра, докоснете или щракнете върху Изтрий.

 4. В диалоговия прозорец „Изтриване на хронологията на браузъра“ махнете отметката от квадратчето Временни интернет файлове и файлове от уеб сайтове.

 5. Докоснете или щракнете върху Изтриване, след което докоснете или щракнете върху OK.

Ако това не подейства, опитайте да нулирате настройките за защита.

Нулиране на настройките за защита на Internet Explorer

 1. Отворете работния плот и докоснете или щракнете върху иконата на Internet Explorer в лентата на задачите.

 2. Докоснете или щракнете върху бутона Инструменти Бутон „Инструменти“, след което докоснете или щракнете върху Опции за интернет.
 3. В раздела Защита докоснете или щракнете върху Ниво по подразбиране, след което докоснете или щракнете върху OK.

Ако никое от тези предложения не работи, можете да опитате нулиране на Internet Explorer до настройките му по подразбиране.