Можете да използвате функцията за шифроване на устройствата с BitLocker, за да защитите файловете на целия диск. BitLocker помага за блокиране на достъпа на хакери до системните файлове, на които те разчитат, за да открият паролата ви, или достъпа им до диска чрез физическо премахване на диска от компютъра и поставянето на друг. Все още може да влезете в Windows и да използвате файловете си както обикновено.

Забележка

Покажи всички

Включване на BitLocker

Предупреждение

 1. Отворете функцията за шифроване на устройства с BitLocker, като плъзнете навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана, преместете курсора на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете BitLocker в полето за търсене, докоснете или щракнете върху Настройки, след което изберете Шифроване на устройства с BitLocker.

 2. Докоснете или щракнете върху Включване на BitLocker. Изисква се разрешение от администратор Може да получите подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждаване на вашия избор.

  Ще се отвори диалоговият прозорец за настройване на шифроването на устройства с BitLocker.

 3. Следвайте инструкциите.

Изключване или временно преустановяване на BitLocker

Може временно да преустановите BitLocker – например, ако трябва да инсталирате нов софтуер, който BitLocker би блокирал – и след това да възстановите работата му, когато сте готови. Или може да изключите BitLocker изцяло, което ще дешифрира устройството и ще премахне цялата защита с BitLocker.

 1. Отворете функцията за шифроване на устройства с BitLocker, като плъзнете навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана, преместете курсора на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете BitLocker в полето за търсене, докоснете или щракнете върху Настройки, след което изберете Шифроване на устройства с BitLocker.

 2. Изпълнете едно от следните действия:

  • За да преустановите временно BitLocker, докоснете или щракнете върху Преустанови защитата. Изисква се разрешение от администратор Може да получите подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждаване на вашия избор. След като направите това, докоснете или щракнете върху Да.

  • За да изключите BitLocker и да дешифрирате устройството, докоснете или щракнете върху връзката Изключване на BitLocker. Изисква се разрешение от администратор Може да получите подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждаване на вашия избор. След като направите това, докоснете или щракнете върху бутона Изключи BitLocker.

Какво се случва, ако добавя още файлове в шифровано устройство?

Новите файлове автоматично се шифроват, когато ги добавите към устройство, което използва BitLocker. Въпреки това, ако копирате тези файлове на друго устройство или на друг компютър, те автоматично се дешифрират.

Къде мога да използвам BitLocker?

BitLocker може да шифрова устройството, на което е инсталирана операционната система Windows (устройството с операционната система), както и устройства с фиксирани данни (като например вътрешни твърди дискове). Освен това можете да използвате BitLocker To Go, за да защитите всички файлове на преносими устройства за съхранение на данни (например външни твърди дискове и USB флаш устройства).

Покажи всички

Ако шифровате устройството с операционната система

BitLocker проверява компютъра по време на стартирането за всякакви условия, които може да представляват риск за защитата (например промяна в софтуера на BIOS, който стартира операционната система, когато включвате компютъра, или промени в стартиращите файлове). Ако бъде открит потенциален риск за защитата, BitLocker ще заключи устройството с операционната система и ще ви е нужен специален ключ за възстановяване на BitLocker, за да го отключите.

Може да изберете начин за отключване на устройството с операционната система при включване на компютъра – например чрез ключ за стартиране или чрез ПИН код. За допълнителна информация относно ключовете за стартиране, ПИН кодовете и начините, по които те работят, вж. Каква е разликата между парола на TPM собственик, парола за възстановяване, ключ за възстановяване, парола, ПИН код, подобрен ПИН код и ключ за стартиране? За да научите повече за TPM, вж. Какви са предимствата на TPM?

Ако шифровате устройство за съхранение на данни

Може да изберете как искате да отключите дадено шифровано устройство за съхранение на данни: с парола или смарт карта. За фиксираните устройства с данни може също така да настроите устройството автоматично да се отключва при отключване на компютъра, ако предпочитате, за периода, за който устройството с операционната система е защитено с BitLocker. За сменяемите устройства с данни, които са шифровани с BitLocker To Go, можете да настроите устройството автоматично да се отключва при влизане в компютъра.

За допълнителна информация относно създаването на сигурна парола вж. Пароли в Windows: ЧЗВ.