Получаване на най-добро изображение на монитора

Windows избира най-добрите настройки на дисплея за компютъра според монитора ви. Ако искате да конфигурирате настройките на дисплея или те са променени и искате да възстановите настройките по подразбиране, по-долу са описани някои неща, които можете да опитате.

Покажи всички

Задаване на основна разделителна способност на монитора

Препоръчително е да настроите монитора на разделителната способност, която е създаден да показва (нарича се още основна разделителна способност). За да видите основната разделителната способност на монитора, прегледайте настройките на дисплея в настройките на компютъра.

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца нагоре, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.)

 2. Докоснете или щракнете върху Компютър и устройства, след което докоснете или щракнете върху Дисплей.

 3. Докоснете или щракнете върху плъзгача за разделителната способност и го плъзнете, докато не намерите разделителната способност, обозначена с (Препоръчва се). Това е основната разделителна способност на вашия монитор – обикновено най-високата разделителна способност, която мониторът може да поддържа.

 4. Докоснете или щракнете върху Приложи.

Опции за разделителната способност в „Настройки на компютъра“
Плъзгачът в „Настройки на компютъра“ показва препоръчителната разделителна способност за вашия монитор.

Мониторите могат да поддържат разделителна способност, по-ниска от техните основни стойности за разделителна способност, но текстът няма да изглежда толкова ясен и дисплеят може да е малък, центриран на екрана, с назъбени черни очертания или разпънат.

Препоръчителни стойности за разделителна способност

Размер на монитора Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)
Размер на монитора

19-инчов монитор със стандартен формат

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1280 × 1024

Размер на монитора

20-инчов монитор със стандартен формат

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1600 × 1200

Размер на монитора

20- и 22-инчови широкоформатни монитори

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1680 × 1050

Размер на монитора

24-инчов широкоформатен монитор

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1920 × 1200

Размер на екрана на лаптопа Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)
Размер на екрана на лаптопа

От 13 до 15-инчов екран на лаптоп със стандартен формат

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1400 × 1050

Размер на екрана на лаптопа

От 13 до 15-инчов широкоформатен екран на лаптоп

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1280 × 800

Размер на екрана на лаптопа

17-инчов широкоформатен екран на лаптоп

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1680 × 1050

Размер на екрана на лаптопа

Екран на таблет

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1360 × 768

Настройка на яркост и контраст

Можете да настроите яркостта и контраста на повечето монитори от бутони или други контроли на самия монитор. Ако не сте сигурни как да настроите яркостта и контраста на монитора, прегледайте ръководството или уеб сайта на производителя. Можете също така да проверите дали компютъра ви има автоматична настройка на яркостта. Ако имате лаптоп, можете да регулирате яркостта в Windows.

Автоматично регулиране на яркостта

Някои компютри регулират яркостта на екрана автоматично въз основа на светлината в помещението, в което се използва компютъра. За да видите дали вашият компютър разполага с тази настройка, следвайте стъпките по-долу.

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца нагоре, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.)

 2. Докоснете или щракнете върху Компютър и устройства, след което докоснете или щракнете върху Дисплей.

 3. Уверете се, че плъзгачът Настрой яркостта на екрана автоматично е включен.

  (Ако не искате яркостта на екрана да се променя автоматично, докоснете или щракнете върху плъзгача Настрой яркостта на екрана автоматично, за да го изключите.)

 4. Докоснете или щракнете върху Приложи.

Забележка

 • Тази настройка може да не е достъпна на някои компютри.

За да настроите яркостта на екран на лаптоп

За повечето екрани на лаптопи можете да настроите яркостта в „Опции за захранването“ в Windows.

 1. Отворете „Опции за захранването“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Опции за захранването в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Опции за захранването.

 2. Под плана, който искате да промените, докоснете или щракнете върху Промяна на настройките за плана.

 3. На страницата Промяна на настройките за плана изберете настройките за яркост, които искате да използвате, когато компютърът работи на батерия (ако е приложимо), както и когато е включен в захранването.

Забележка

 • На преносим компютър можете да опитате да настроите яркостта, като задържите клавиша Fn и натиснете съответния функционален клавиш, за да увеличите (Бутон за увеличаване на яркостта) или намалите (Бутон за намаляване на яркостта) яркостта на дисплея.

Коригиране на настройките за няколко монитора

Ако използвате повече от един монитор, можете да идентифицирате мониторите, които са включени, да откриете друг монитор, да промените ориентацията на екрана, да изберете какво да се показва на всеки от мониторите и да изберете кой монитор е основният.

Идентифициране на мониторите

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца нагоре, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.)

 2. Докоснете или щракнете върху Компютър и устройства, след което докоснете или щракнете върху Дисплей.

 3. Докоснете или щракнете върху Идентифициране.

Откриване на друг монитор

Ако към компютъра ви е включен друг монитор, но Windows не го е открил автоматично, можете да го откриете ръчно от „Настройки на компютъра“.

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца нагоре, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.)

 2. Докоснете или щракнете върху Компютър и устройства, след което докоснете или щракнете върху Дисплей.

 3. Докоснете или щракнете върху Откриване.

Промяна на ориентацията на екрана

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца нагоре, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.)

 2. Докоснете или щракнете върху Компютър и устройства, след което докоснете или щракнете върху Дисплей.

 3. От списъка Ориентация изберете ориентацията на екрана, която искате да използвате.

Избор какво да се показва на всеки монитор

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца нагоре, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.)

 2. Докоснете или щракнете върху Компютър и устройства, след което докоснете или щракнете върху Дисплей.

 3. В списъка Множество монитори изберете една от следните опции:

  • Разширяване. Ще виждате непрекъсната картина, която се разпростира на всичките ви монитори.

  • Дублиране. Ще виждате една и съща картина на всеки от мониторите ви.

  • Показване само на 1. Ще виждате картината само на първия ви монитор.

  • Показване само на 2. Ще виждате картината само на втория ви монитор.

Избор на основния дисплей

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца нагоре, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.)

 2. Докоснете или щракнете върху Компютър и устройства, след което докоснете или щракнете върху Дисплей.

 3. В изображението за визуализация докоснете или щракнете върху монитора, който искате да използвате като основен, за да го изберете.

 4. Поставете отметка в квадратчето Направи този дисплей основен.

Съвети

 • Можете да използвате четирите ъгъла на всеки от мониторите за отваряне на стартовия екран, препратките и последно използваните приложения.

 • Можете да отворите стартовия екран и приложенията от магазина на Windows само на един монитор едновременно. Когато отворите стартовия екран, препратките или последно използваните приложения на друг монитор, приложенията от магазина на Windows също се преместват на този монитор.

Увеличаване на текста и други елементи на работния плот

Ако текстът и други елементи (като икони) на работния плот са твърде малки, можете да ги уголемите, без да променяте разделителната способност на екрана.

 1. Отворете „Разделителна способност на екрана“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Увеличаване на текста в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Направете четенето на екрана ви по-лесно.

 2. Плъзнете плъзгача, докато елементите във визуализацията са с размера, който искате да имат.

 3. Докоснете или щракнете върху Приложи.

  Ще видите промяната при следващото ви влизане в Windows.

Забележка

 • Това може да не е достъпно на някои дисплеи.

Можете също да променяте размера на текста за определени елементи в Windows, като заглавната лента на прозореца или поясненията, без да се променя размера на нищо друго на работния плот.

 1. Отворете „Разделителна способност на екрана“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Увеличаване на текста в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Направете четенето на екрана ви по-лесно.

 2. В Промяна само на размера на текста изберете елемента, който искате да промените, след което посочете размер на текста. Ако искате текстът да бъде получер, поставете отметката в квадратчето Получер.

 3. Докоснете или щракнете върху Приложи.

  Ще видите промяната при следващото ви влизане в Windows.

По-лесен за четене текст

Технологията ClearType в Windows прави текста на екрана възможно най-ясен и може да облекчи четенето на текст за големи периоди от време. Ако текстът на екрана ви изглежда размазан, се уверете, че ClearType е включен.

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене.
  (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца нагоре, след което щракнете върху Търсене.)

 2. В полето за търсене въведете ClearType, след което докоснете или щракнете върху Настройки на ClearType текст.

 3. Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето Включи ClearType, след което докоснете или щракнете върху Напред. На всяка страница докоснете или щракнете върху текстовия образец, който изглежда най-добре.

 4. На последната страница на тунера докоснете или щракнете върху Готово, за да запишете настройките. Изисква се разрешение от администратор Може да получите подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждаване на вашия избор.

Калибриране на дисплея

Калибрирането на цветовете на дисплея помага за подобряване на цветовете на дисплея и за правилното показване на цветовете на екрана.

Използване на калибрирането на цветовете на дисплея

 1. Отворете „Показване на калибриране на цветове“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Калибриране на дисплея в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Калибриране на цвета на дисплея. Изисква се разрешение от администратор Може да получите подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждаване на вашия избор.

 2. На страницата Добре дошли в калибрирането на цветовете на дисплея докоснете или щракнете върху Напред, за да продължите.

 3. На страницата Задаване на основни цветови настройки натиснете бутона Меню на вашия монитор (най-често се намира в предната му част). Ще се покаже екранно меню. С помощта на бутоните на монитора навигирайте през екранното меню, за да потвърдите (или настроите) една или повече от следните настройки:

  • Потърсете менюто за цветовете за избор на режим на цветовете, след което задайте дисплея на sRGB.

  • Ако се покаже опцията за избор на цветова температура (наричана още „бяла точка“), вместо режим на цветовете, задайте цветовата температура на D65 (или 6500).

  • Открийте менюто за настройване на гамата. Задайте гамата на 2,2, което е настройката по подразбиране.

  • Ако не можете да намерите нито една от тези настройки, потърсете в екранното меню настройка, с която можете да възстановите фабричните настройки на цветовете на дисплея по подразбиране, след което изберете тази опция.

  Ако основните цветови настройки на монитора не се показват в екранното меню, докоснете или щракнете върху Напред, за да продължите.

  Забележка

  • Бутоните на менюто и монитора се различават според модела и производителя. За помощ при използването на бутоните на монитора вижте ръководството или уеб сайта на производителя.

 4. На всяка страница от калибрирането на цветовете на дисплея следвайте инструкциите на екрана и докосвайте или щраквайте върху Напред, когато сте готови. Списъкът по-долу съдържа повече информация за всяка от настройките.

  • Гама. Това ви помага да се уверите, че детайли като нюанси на цветове и сенки изглеждат правилно на екрана ви.

  • Яркост. Това определя колко тъмни да изглеждат цветовете и сенките на екрана. Можете да настроите яркостта така, че тъмните цветове да се показват правилно и да можете да виждате сенките, контурите и други детайли в по-тъмните изображения. Ако яркостта е зададена на твърде висока стойност, черните цветове се показват светли и сиви. За да коригирате настройките на яркостта, потърсете бутон Яркост или Меню на вашия монитор. Ако използвате преносим компютър, опитайте да настроите яркостта, като задържите клавиша Fn и натиснете съответния функционален клавиш, за да увеличите (Бутон за увеличаване на яркостта) или намалите (Бутон за намаляване на яркостта) яркостта на дисплея.
  • Контраст. Това определя как да изглеждат белите и светли цветове на екрана. Можете да настроите контраста така, че светлите зони в изображенията да се показват правилно. За да коригирате настройките на контраста, потърсете бутон Контраст или Меню на вашия монитор. (Лаптопите обикновено нямат контроли на контраста.)

  • Баланс на цветовете. Това подобрява начина, по който на екрана се показват нюансите на сивото.

 5. На страницата Успешно създадохте ново калибриране докоснете или щракнете върху Предишно калибриране, за да прегледате предишното калибриране на дисплея. След това докоснете или щракнете върху Текущо калибриране, за да видите новото калибриране на дисплея.

 6. Извършете едно от следните неща в зависимост от това кое калибриране желаете да използвате:

  • За да използвате новото калибриране, докоснете или щракнете върху Готово.

  • За да използвате предишното калибриране, докоснете или щракнете върху Отказ.

 7. Изберете дали да използвате текстовия тунер ClearType, за да се уверите, че текстът се показва ясно с новото калибриране.

Забележка

 • Ако разполагате със софтуер и устройство за калибриране на дисплея, е препоръчително да ги използвате вместо функцията за калибриране на цветовете на дисплея, тъй като с тях калибрирането ще даде по-добри резултати.

Избор на най-подходящите настройки на дисплея за CRT монитор

Ако имате по-стар монитор с катодно-лъчева тръба (CRT), е важно да промените разделителната способност до най-високата налична стойност, която предоставя 32-битови цветове и най-малко 72 херца честота на опресняване, за да предотвратите примигването на екрана.

Препоръчителни стойности на разделителна способност за CRT монитори

Размер на монитора Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)
Размер на монитора

15-инчов CRT монитор

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1024 × 768

Размер на монитора

От 17 до 19-инчов CRT монитор

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1280 × 1024

Размер на монитора

20-инчов или по-голям CRT монитор

Препоръчителна разделителна способност (в пиксели)

1600 × 1200

Забележка

 • CRT мониторите обикновено не се предоставят с широки екрани. Почти всички CRT монитори имат стандартен екран 4:3 и стандартни стойности на разделителната способност.

Имате нужда от допълнителна помощ?