Настройка за използване на няколко монитора

При свързване на допълнителен монитор към вашия преносим компютър, Windows автоматично ще открие монитора и ще покаже работния плот на компютъра. След което можете да изберете как да изглежда работния плот, както и да персонализирате настройките на дисплея (като разделителна способност на екрана и дълбочина на цветовете).

 1. Свържете ръчно монитора към преносимия компютър.

  Ако Windows не може да идентифицира монитора, отворете диалоговия прозорец Открит е нов дисплей, като използвате един от следните методи:

  • Използвайте клавишната комбинация за включване на допълнителен дисплей.

   На много преносими компютри се използва клавишната комбинация FN+F5. За да определите коя клавишна комбинация изключва допълнителния дисплей, вж. информацията към преносимия компютър или посетете уеб сайта на производителя.

  • Центърът за мобилност на Windows се отваря, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Мобилен компютър и Windows Център за мобилност.

   След това, в плочката Външен дисплей щракнете върху Свържи дисплея.

  Забележка

  • Центърът за мобилност на Windows е наличен само при преносимите компютри.

 2. От диалоговия прозорец Открит е нов дисплей изберете една от следните опции на дисплея, след което щракнете върху бутона OK.

  • Дублиран.  Прави дублирано или огледално копие на работния плот върху всеки дисплей, който свързвате. "Огледален" е опцията по подразбиране на дисплея. Тази опция е полезна, ако възнамерявате да използвате преносимия компютър за презентация на проектор или като фиксиран дисплей в конферентна зала (напр. като монтиран на стената плазмен дисплей или телевизионен монитор).

  • Разширен. Разширява работния плот върху всички свързани дисплеи. Тази опция е полезна, ако искате да увеличите площта на работния плот.

  • Само външен дисплей.  Показва работния плот на всеки свързан дисплей, но не и на дисплея на преносимия компютър. Тази опция е полезна, когато използвате преносим компютър и искате да пестите енергията на батерията. Можете също да използвате тази опция при изпълнение на DVD носител на даден преносим компютър, който поддържа видеовъзпроизвеждане на цял екран само на един дисплей.

  Ако Windows не може да идентифицира свързания монитор, той автоматично ще приложи последните настройки на дисплея, използвани за този тип монитор, след което ще попита дали искате да запазите тези настройки? Щракнете върху бутона OK, за да запазите настройките.

  Ако щракнете върху Отказ или не направите нищо, ще се покаже диалоговият прозорец Настройки на дисплея, от който ще можете да изберете ръчно настройките на дисплея.

  Забележка

  • Можете по всяко време да отворите "Настройки на дисплея" от контролния панел, от където да изберете нови настройки.

   Настройките на дисплея се отварят, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Контролен панел, Облик и персонализиране, Персонализиране и Настройки на дисплея.