Автоматично изпълнение: често задавани въпроси


Тук можете да намерите отговори на някои често срещани въпроси за автоматичното изпълнение.

Покажи всички

Зададох действие по подразбиране на дадено устройство или вид носител, но повече не искам да се използва това действие. Как мога да го променя?

 1. Отворете "Автоматично изпълнение", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете автоматично изпълнение, а след това щракнете върху Автоматично изпълнение.

 2. В списъка до съответното устройство или вид носител щракнете върху новото действие, което искате да използвате.

Как мога да изключа функцията за автоматично изпълнение, за да не ме пита повече коя програма да се използва?

Има два начина да направите това:

Изключване напълно на функцията за автоматично изпълнение

 1. Отворете "Автоматично изпълнение", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете автоматично изпълнение, а след това щракнете върху Автоматично изпълнение.

 2. Махнете отметката от квадратчето Използвай автоматично изпълнение за всички носители и устройства, след което щракнете върху Запиши.

Изключване на функцията за автоматично изпълнение само за един вид носител

 1. Отворете "Автоматично изпълнение", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете автоматично изпълнение, а след това щракнете върху Автоматично изпълнение.

 2. В списъка до всеки един вид носител, за който не искате да бъдете питани, щракнете върху Не прави нищо, след което щракнете върху Запиши.

Как да бъда сигурен, че всеки път ще получавам запитване за желаното от мен действие?

 1. Отворете "Автоматично изпълнение", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете автоматично изпълнение, а след това щракнете върху Автоматично изпълнение.

 2. В списъка до всеки желан тип носител, за който желаете да бъдете питани, щракнете върху Питай ме всеки път, след което щракнете върху Запиши.

Как мога да изпълня или инсталирам дадена програма от устройство или диск?

За да изпълните или инсталирате дадена програма веднъж, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете "Компютър", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Компютър.

 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху желаното устройство, след което върху Изпълнение на подобрено съдържание или Инсталиране или изпълнение на програма.

За да се стартира винаги дадена програма автоматично, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете "Автоматично изпълнение", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете автоматично изпълнение, а след това щракнете върху Автоматично изпълнение.

 2. Изберете Изпълнение на подобрено съдържание за желания вид носител (разширен аудио компактдиск или разширен DVD видео диск) или Инсталиране или изпълнение на програма за софтуер и игри. Обърнете внимание, че така програмата ще се изпълнява за всички дискове от този вид, а не само за използвания в момента диск.

Защо функцията за автоматичното изпълнение се държи различно при отваряне на моята мултимедийна програма?

Ако дадена мултимедийна програма е отворена в активен прозорец, тя може да отмени автоматичното изпълнение и сама да изпълни или стартира съдържанието. Прозорецът за автоматично изпълнение няма да се покаже и действието по подразбиране няма да се изпълни. Някои програми отменят автоматичното изпълнение, когато са отворени, в зависимост от поставения вид носител.

Какво представлява разширеният аудио компактдиск или разширеният DVD видео диск?

Разширеният аудио компактдиск или разширеният DVD видео диск съдържа допълнително съдържание в други формати. Например, даден изпълнител може освен записите си да включи видеоклипове или кратки биографични бележки в даден разширен аудио компактдиск.

Какво включва категорията "софтуер и игри"?

Категорията "софтуер и игри" включва всички видове носители, съдържащи програми или игри за инсталиране.

Какво би попречило на дадено устройство да се покаже в "Устройства" в "Автоматично изпълнение"?

Ако сте свързали устройство с памет към компютъра (например USB флаш устройство или външен твърд диск), то това устройство няма да се появи в раздела "Устройства" на "Автоматично изпълнение". "Автоматично изпълнение" показва само устройства, които не са с памет (например, някои цифрови камери, видео камери и телефони). Това е така, тъй като тези устройства не използват стандартната файлова система и функцията "Автоматично изпълнение" не може да преглежда съдържанието им, за да провери какви типове файлове съдържат.

За да прегледате съдържанието на устройствата, отворете папката "Компютър".

Отворете "Компютър", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Компютър.

Как да отворя атоматичното изпълнение дори ако настройката по подразбиране на се отваря?

Задръжте натиснат клавиша Shift, когато поставяте устройството или носителя в компютъра, за да отворите "Автоматично изпълнение", независимо от настройката по подразбиране.Имате нужда от допълнителна помощ?