Архивиране на вашите файлове


За да се предпазите от загуба на файлове, трябва да ги архивирате редовно. Можете да зададете автоматично архивиране или по всяко време да архивирате ръчно файловете си.

Гледайте този видеоклип, за да научите как да архивирате файлове (0:57)

Архивиране на файловете

 1. Отворете "Архивиране и възстановяване", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Система и поддръжка и накрая щракнете върху Архивиране и възстановяване.

 2. Изпълнете едно от следните действия:

  • Ако досега не сте използвали функцията за архивиране в Windows, щракнете върху Настройване на архивиране, след което следвайте стъпките в съветника. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

  • Ако сте създавали архив преди, можете да изчакате създаването на регулярно планирания архив или да създадете ръчно нов архив, като щракнете върху Архивирай сега. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Забележки

 • Препоръчваме да не създавате архив на файловете си на същия твърд диск, на който е инсталиран Windows.

 • Винаги съхранявайте носителите, използвани за архивиране (външни твърди дискове, DVD или компактдискове) на надеждно място, за да предотвратите достъпа на неупълномощени лица до вашите файлове. Препоръчваме да използвате място, защитено в случай на пожар и отделено от вашия компютър. Обмислете също възможността да шифровате данните в архива.

Създаване на нов, пълен архив

След създаването на първия архив функцията за архивиране в Windows ще добавя нова или променена информация към следващите архиви. Ако записвате архивите на твърд диск или на мрежово местоположение, функцията за архивиране в Windows ще създаде нов, пълен архив автоматично, когато е необходимо. Ако записвате архивите на компактдискове или DVD дискове и не можете да намерите съществуващ архивен диск или желаете да създадете нов архив на всички файлове на компютъра, можете да създадете пълен архив. Ето как да създадете пълен архив:

 1. Отворете "Архивиране и възстановяване", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Система и поддръжка и накрая щракнете върху Архивиране и възстановяване.

 2. В левия прозорец щракнете върху Създаване на нов, пълен архив.

  Забележка

  • Ще видите тази опция само ако архивът се записва на компактдискове или DVD дискове.

Настройка на архив след надстройване от предишна версия на Windows

След като надстроите Windows, ще е необходимо да настроите функцията за архивиране в Windows дори ако сте имали планиран архив в предишната версия на Windows. Това е така, тъй като има няколко промени при програмата за архивиране. Вместо да маркирате типовете файлове, които ще се архивират, можете да зададете на Windows да архивира файлове с данни, записани в библиотеки, на работния плот и в папки на Windows по подразбиране, а също така можете да изберете конкретни библиотеки и папки, които да се архивират. Можете да създадете също така системен образ на компютъра. За повече информация вж. Как Windows избира кои файлове да архивира?

За да настроите архива, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете "Архивиране и възстановяване", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Система и поддръжка и накрая щракнете върху Архивиране и възстановяване.

 2. Щракнете върху Настройка на архивирането, след което следвайте стъпките в съветника. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.Имате нужда от допълнителна помощ?