Запис на компактдиск или DVD диск в Windows Media Center


Има редица опции за запис на компактдискове и DVD дискове в Windows Media Center. Ако знаете как какво ще използвате записания диск, ще можете по-лесно да прецените коя опция е подходяща за вас.

За да запишете компактдиск, компютърът ви трябва да разполага със записващо CD устройство. Типът на записваемия компактдиск, който използвате, зависи от типовете дискове, които записващото CD устройство поддържа, както и от вашите предпочитания. Можете например да използвате както празен CD-R диск, така и празен CD-RW диск за запис на компактдискове, но не всички записващи CD устройства могат да възпроизвеждат CD-RW дискове.

Някои цифрови мултимедийни файлове може да са защитени. Ако са защитени, може не успеете да ги запишете на компактдиск или на DVD диск, в зависимост от правата за използване на мултимедия за съответния файл.

Покажи всички

Необходими неща

За да започнете, трябва да разполагате със следните неща:

 • Записващо CD или DVD устройство (наричано още CD или DVD записвачка).

  Почти всички съвременни компютри включват записващи CD устройства, позволяващи записване на аудио компактдискове и такива за данни. Някои компютри включват комбинирано записващо CD/DVD устройство за записване на аудио компактдискове, такива за данни, както и на DVD дискове за данни.

  Ако не знаете какъв тип записващо устройство имате, вж. информацията, придружаваща компютъра.

 • Празен компактдиск или DVD диск.

  Типът на празния диск, който ви е необходим, зависи от типа на наличното записващо устройство и от вида на диска, който се опитвате да създадете.

  За аудио компактдискове: Добър избор е CD-R форматът, защото е относително евтин и съвместим с широка гама от устройства за възпроизвеждане.

  За компактдискове за данни: CD-R форматът е достатъчен, тъй като отговаря на нуждите на повечето потребители. Ако искате обаче да можете да изтриете диска по-късно и да добавите нови файлове в него, изберете CD-RW формат. Само не забравяйте, че празните CD-RW дискове обикновено са по-скъпи от празните CD-R дискове, а и не всички CD плейъри могат да възпроизвеждат CD-RW дискове.

  За DVD дискове за данни: Изберете DVD-R или DVD+R, ако ще добавяте файлове към диска само веднъж. Изберете DVD-RW или DVD+RW формат, ако искате да можете да изтриете диска по-късно и да добавите нови файлове в него. Обърнете внимание, че някои записващи DVD устройства поддържат всички тези типове дискове, а други поддържат само някои от тях. За повече информация вж. информацията, придружаваща компютъра.

Запис на записано телевизионно предаване или друг видеофайл на DVD-Video диск

Можете да запишете телевизионни предавания или други видеофайлове на DVD диск, който може да се възпроизвежда на обикновен DVD плейър.

 1. Щракнете върху бутона СтартКартина на бутона "Старт", щракнете върху Всички програми, след което щракнете върху Windows Media Center.
 2. Ако приложението Media Center не е в режим на цял екран, щракнете върху бутона УвеличиКартина на бутона "Увеличи".
 3. Поставете празен записваем DVD диск в записващото DVD устройство.

 4. Щракнете върху известието Записване на CD или DVD, което се показва.

  Ако известието не се показва в началния екран на Windows Media Center, превъртете до Задачи, а след това щракнете върху Записване на CD/DVD.

 5. В екрана Избор на формат на диска щракнете върху Видео DVD диск, след което щракнете върху Напред.

 6. Въведете име за DVD диска и натиснете Напред.

 7. В екрана Избор на мултимедия щракнете върху Записано телевизионно предаване или Библиотека с видео, след което върху Напред.

 8. Изберете елементите, които искате да запишете (до или върху избраните елементи, които изберете, се показва отметка), след което щракнете върху бутона Напред.

 9. За да добавите още телевизионни предавания или видеофайлове към диска, в екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Добавяне на още.

 10. Повторете стъпки 5 до 7, докато добавите всички записани телевизионни предавания и видеофайлове, които искате да запишете.

 11. В екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Записване на DVD.

 12. В известието Започване на копиране щракнете върху Да.

 13. След записването на диска щракнете върху Готово в известието Приключване на записването.

Забележки

 • Записването на телевизионно предаване на DVD диск може да отнеме известно време, в зависимост от три фактора: размера на добавените видеофайлове, системните ресурси на компютъра и скоростта на записващото DVD устройство.

 • За да можете да възпроизвеждате и записвате телевизионни предавания на живо в Windows Media Center, трябва да разполагате с аналогов или цифров телевизионен тунер. Ако на компютъра ви не е инсталиран тунер, можете да добавите такъв. За информация относно сдобиване с телевизионен тунер вж. Какво трябва да знам, преди да добавя ТВ тунери в Windows Media Center?.

Създаване на DVD слайдшоу с музика

Можете да създадете DVD слайдшоу и да го запишете на записваем DVD диск. DVD слайдшоуто съдържа картини, които се показват плавно една след друга на фона на музика. Тези DVD дискове могат след това да се възпроизведат на DVD плейър или на друг компютър.

Когато възпроизведете слайдшоуто от записания DVD диск, картините ще се показват през интервал от 7 секунди в реда им на добавяне в DVD диска. Фоновата музика също се възпроизвежда в реда, в който е била добавена. Можете също да създадете слайдшоу без музика, като не добавите музикални файлове.

 1. Щракнете върху бутона СтартКартина на бутона "Старт", щракнете върху Всички програми, след което щракнете върху Windows Media Center.
 2. Ако приложението Media Center не е в режим на цял екран, щракнете върху бутона УвеличиКартина на бутона "Увеличи".
 3. Поставете празен записваем DVD диск в записващото DVD устройство.

 4. Щракнете върху известието Записване на CD или DVD, което се показва.

  Ако известието не се показва в началния екран на Windows Media Center, превъртете до Задачи, а след това щракнете върху Записване на CD/DVD.

 5. В страницата Избор на формат на диска щракнете върху DVD слайдшоу, след което щракнете върху Напред.

 6. Въведете име за слайдшоуто и натиснете Напред.

 7. В страницата Избор на мултимедия щракнете върху Фонотека, след което върху Напред.

 8. В страницата Избор на музика изберете аудиофайловете, които искате да включите в слайдшоуто, и щракнете върху Напред.

 9. В екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Добавяне на още.

 10. В страницата Избор на мултимедия щракнете върху Библиотека с картини, след което върху Напред.

 11. В страницата Избор на картини щракнете върху папката, която съдържа картините, които искате да включите в слайдшоуто, след което щракнете върху всяка картина, която искате да се покаже в слайдшоуто, и натиснете Напред

 12. След като добавите всички картини и музика към слайдшоуто, в екрана Преглед и редактиране на списъка щракнете върху Записване на DVD диск.

 13. В известието Започване на копиране щракнете върху Да.

 14. След записването на диска щракнете върху Готово в известието Приключване на записването.

Забележка

 • Неупълномощената употреба и/или копиране на материали, защитени с авторски права, може да е в нарушение на законите за авторско право в САЩ и/или други страни/региони. Защитените с авторски права материали включват, но без ограничения, софтуер, документация, графика, музикален текст, снимки, графични колекции, филми и видеоклипове, както и звуци и музика (включително MP3 формат). Нарушението на международните или американските закони за авторско право подлежи на сериозна гражданска и/или наказателна отговорност.Имате нужда от допълнителна помощ?