За грешките в сертификатите


По-долу са отговорите на някои общи въпроси за грешките в сертификати.

Покажи всички

Защо се появяват грешките в сертификати?

Грешките в сертификати се появяват, когато има проблем със сертификат или използването му от сървъра. Internet Explorer може да ви помогне да поддържате информацията си по-защитена, като ви предупреждава за грешките в сертификати.

Как да разбера, че има грешка в сертификат?

Обикновено ще се покаже блокираща страница, която ще ви предупреди, че има проблем със сертификата. Ако изберете да пренебрегнете грешката и да продължите, адресната лента ще се оцвети в червено и ще се покаже съобщението Грешка на сертификат в лентата за състоянието на сигурността (до адресната лента).

Мога ли да посетя уеб сайт, който има предупреждение за сертификат?

Макар че това не е препоръчително, можете да щракнете върху Продължете към този уеб сайт (не се препоръчва) в спиращата страница за грешка в сертификата, за да преминете към уеб сайта. Ако игнорирате страницата с предупреждението и продължите към уеб сайт, който е представил сертификат с грешка, Internet Explorer ще помни сертификата докато вашият браузър е отворен. Можете да се върнете към сайта и да не получавате друго предупреждение за този сертификат, докато Internet Explorer не се стартира повторно. Ще продължавате обаче да виждате червената адресна лента и съобщението Грешка в сертификат в лентата за състояние на защитата.

Мога ли да изключа проверката на сертификати?

Не, не можете да изключите проверката на сертификати в Internet Explorer. Ако получавате грешки на сертификат, това означава, че посетеният уеб сайт има проблеми със сертификат и не показва проблем с Internet Explorer.

Получавам грешки в уеб сайтове, които винаги посещавам; какво да правя?

Ако виждате грешка в сертификат в даден уеб сайт, който преди сте посещавали без грешки, възможно е той да не е конфигуриран правилно. Опитайте с повторно написване на адреса, който използвате. Например ако изписвате адреса като https://example.com, сега опитайте с https://www.example.com.

Възможно е също сертификатът на уеб сайта да е с изтекъл срок и притежателят или операторът да имат нужда от връзка със сертифициращия орган, за да подновят сертификата, за да продължи използването му. Това е проблем, свързан с уеб сайта, който не може да бъде коригиран от Internet Explorer. Ако получавате грешки от уеб сайт, който преди сте посещавали безпроблемно, свържете с уеб сайта или администратора, за да докладвате проблема.

Винаги ли е безопасно да игнорирам предупреждение за сертификат и да продължа към уеб сайта?

Сертификатът на уеб сайт предоставя неговата идентификация на уеб сървъра. Ако в сертификата има грешка, това може да показва, че вашата връзка е била прихваната или че уеб сървърът представя невярно своята идентичност.

Какво се случва при изтичане на срока на валидност на сертификатите? Добре ли е да се посещава уеб сайт с изтекъл срок на валидност на сертификат?

Не, сертификат с изтекъл срок на валидност означава, че сертифициращият орган не докладва за сигурността на сертификата. Сертификат с изтекъл срок на валидност може да бъде откраднат и използван от злонамерен уеб сайт.

Какво значат различните грешки в сертификати?

Следващата таблица съдържа списък с често срещани грешки в сертификати и информация за това какво означават те.

Съобщение за грешка
Какво означава

Сертификатът за защита на този уеб сайт е анулиран

Не се доверявайте на този уеб сайт. Това съобщение за грешка често показва, че сертификатът за защита е придобит или използван с измама от този уеб сайт. Ключът за шифроване, указан в сертификата, може да е бил изложен на риск или потребителят, вписан в сертификата, да няма право да го използва (например компанията е продадена). Сертифициращият орган, издал този сертификат, пази списък с анулирани сертификати и този списък се проверява от Internet Explorer.

Адресът на уеб сайта не съвпада с адреса от сертификата за защита

Тази грешка показва, че уеб сайтът използва цифров сертификат, който е бил издаден на друг уеб адрес. Тази грешка се появява също когато дадена компания притежава няколко уеб сайта и използва сертификат, използван за един уеб адрес, на друг сайт (например за различен отдел или подразделение). Тази грешка трябва да се игнорира само ако сте сигурни, че сайтът наистина е свързан с уеб сайта на сертификата.

Сертификатът за защита на този уеб сайт е остарял

Тази грешка се появява, когато настоящата дата е преди или след периода, в който сертификатът е валиден. Уеб сайтовете трябва да подновяват своите сертификати при сертифициращ орган, за да са актуални. Остарелите сертификати могат да представляват риск за защитата. След като срокът на валидност на сертификата изтече, сертифициращият орган, който го е издал, вече не гарантира, че този сертификат няма да бъде използван с други цели.

Сертификатът за защита на този уеб сайт не е от надежден източник

Тази грешка се появява, когато сертификатът е издаден от сертифициращ орган, който Internet Explorer не разпознава. Нетипично е тази грешка да се появи на легитимен бизнес или банков сайт. Измамническите сайтове често се опитват да използват фалшиви сертификати и това задейства тази грешка.

Internet Explorer откри проблем със сертификата за защита на този уеб сайт

Тази грешка се появява, когато Internet Explorer открие проблем със сертификат за защита, който не се отговаря на никое друго състояние на грешка. Тази грешка може да се появи, когато сертификатът е бил повреден, злонамерено променян, написан е в непознат формат или е нечетлив. Не бива да се доверявате на идентичността на сайт със сертификат, който дава тази грешка.Имате нужда от допълнителна помощ?