Смяна на програмите, които Windows използва по подразбиране


Програма по подразбиране е тази, която Windows използва, когато отворите определен тип файл, например музикален файл, изображение или уеб страница. Например, ако на вашия компютър са инсталирани няколко уеб браузъра, можете да изберете един от тях за браузър по подразбиране.

Гледайте това видео, за да научите как се променят програмите, които Windows използва по подразбиране (1:35)

Отворете програмите по подразбиране, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Програми по подразбиране.

В "Програми по подразбиране" имате възможност за:

Покажи всички

Задаване на програми по подразбиране

Използвайте тази опция, за да изберете кои програми искате Windows да използва по подразбиране.

Картина на задаване на програма по подразбиране
Можете да изберете програмите, които Windows използва по подразбиране

Ако дадена програма не се показва в списъка, можете да я направите програма по подразбиране, като използвате "Задаване на асоциации".

 1. Отворете програмите по подразбиране, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Програми по подразбиране.

 2. Щракнете върху Асоциирай файлов тип или протокол с програма.

 3. Щракнете върху типа файлове или протокола, за който искате програмата да е по подразбиране.

 4. Щракнете върху Смяна на програма.

 5. Щракнете върху програмата, която искате да използвате по подразбиране за избрания тип файлове, или щракнете върху стрелката до Други програми, за да се покажат допълнителни програми. (Ако не виждате Други програми или програмата ви не е в списъка, щракнете върху Преглед, за да откриете програмата, която искате да използвате, след което щракнете върху Отвори. Ако не са инсталирани други програми, които могат да отварят типа файлове или протокола, изборът ви ще е ограничен.)

  Картина на списък с други налични програми
  Ако не виждате желаната за използване по подразбиране програма, щракнете върху стрелката до Други програми, за да видите списък с наличните на компютъра програми
 6. Щракнете върху бутона OK.

Забележки

 • Не можете да промените дадена асоциация за тип файлове или протокол и да я оставите празна или неасоциирана. Трябва да изберете нова програма.

 • Опциите, които задавате тук, се отнасят само за вашия потребителски акаунт. Вашият избор няма да влияе на други потребителски акаунти на компютъра.

Асоцииране на файлов тип с програма

Използвайте тази опция, за да настроите прецизно програми по подразбиране, базирани на файловия тип или протокол. Например можете да зададете всички изображения с файлов формат .jpg да се отварят с определена програма, а тези с .bmp формат - с друга програма.

Промяна на настройките за автоматично изпълнение

Можете също да променяте кои програми да използвате за стартиране на други медии, например музикални компактдискове или DVD дискове, съдържащи снимки. За повече информация вж. Автоматично изпълнение: често задавани въпроси.

Задаване на програми по подразбиране за компютъра

Функцията "Задаване на достъп до програмите и настройки по подразбиране за компютъра" (достъпна в Windows 7) е инструмент за задаване на програми по подразбиране за дейности като преглед на уеб и изпращане на имейл съобщения за всеки, който използва компютъра. За повече информация отидете на уебсайта на Windows и потърсете "Задаване на достъп до програмите и настройки по подразбиране за компютъра".