Смяна на програмата, която отваря файлове от даден тип


Ако щракнете двукратно върху файл в Windows и се отвори грешна програма, изпълнете следните стъпки за да изберете програмата, която предпочитате да бъде използвана. Може да промените тази настройка за отделен файл или така, че Windows да отваря всички файлове от този тип с избраната от вас програма.

  1. Отворете папката, съдържаща файла, който искате да промените.

  2. Щракнете с десния бутон върху файла, който искате да промените, а след това в зависимост от типа на файла щракнете върху Отваряне с или посочете Отваряне с, след което щракнете върху Избор на програма по подразбиране.

  3. Щракнете върху програмата, която искате да използвате за отваряне на този файл.

  4. Извършете едно от следните действия:

    • Ако искате всички файлове от този тип да бъдат отваряни със същата програма, отметнете квадратчето Винаги използвай избраната програма за отваряне на този вид файл след което щракнете върху OK.

    • Ако искате само този файл да бъде отворен с тази програма само този път, изчистете отметката от квадратчето Винаги използвай избраната програма за отваряне на този вид файл след което щракнете върху OK.