Промяна на размера на виртуалната памет


Ако получите предупреждение, че виртуалната памет е малко, трябва да увеличите минималния размер на файла за виртуална памет. Windows задава за първоначален минимален размер обема на оперативната памет (RAM), инсталирана на компютъра, с максимален размер 3 пъти над инсталираната оперативна памет. Ако предупреждения се показват и при препоръчаните нива, увеличите минималния и максималния размер.

  1. Отворете "Система", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете с десния бутон върху Компютър, а след това изберете Свойства.

  2. Отляво на екрана изберете Разширени системни настройки. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

  3. В раздела Разширени под Производителност щракнете върху Настройки.

  4. Щракнете върху раздела Разширени и под Виртуална памет щракнете върху Промени.

  5. Изчистете квадратчето Автоматично определяне на размера на файла за виртуална памет за всички устройства.

  6. Под Дисково устройство [етикет на том] щракнете върху устройството, в което се намира файлът за виртуална памет, който искате да промените.

  7. Щракнете върху Размер по избор, въведете новия размер в мегабайти в полето Първоначален размер (МБ) или Максимален размер (МБ) и щракнете върху Задай, след което върху OK.

Забележка

  • Увеличаването на размера не изисква рестартиране, за да влязат в сила промените, но ако го намалите, трябва да рестартирате компютъра. Препоръчваме ви да не забранявате и да не изтривате файла за виртуална памет.Имате нужда от допълнителна помощ?