Свързване на вашия акаунт в Microsoft към външни акаунти

Ако разполагате с акаунт в уеб услуга като Google, LinkedIn или Twitter, можете да го добавите към вашия акаунт в Microsoft. Това позволява споделянето на конкретна информация между двата акаунта. Например, ако свържете акаунт в Google, можете да изберете да виждате имейл адресите на вашите контакти в Google в приложенията „Хора“ и „Поща“. Microsoft няма да споделя информацията, свързана с вашия акаунт в Microsoft, без вашето разрешение.

Можете да видите акаунтите, които вече сте свързали, като отидете във вашия профил на акаунт в Microsoft и погледнете иконите в горния десен ъгъл.

Страницата с профил на акаунти с по-малко изображение с подчертани икони „Свързано с/ъс“

Добавяне на акаунт към вашия акаунт в Microsoft

  1. Отидете на вашия профил на акаунт в Microsoft и влезте.

  2. Докоснете или щракнете върху Добавяне в горния десен ъгъл.

  3. Докоснете или щракнете върху акаунта, който желаете да добавите, и следвайте инструкциите за влизане и свързване.

Управление или премахване на свързан акаунт

  1. Отидете на вашия профил на акаунт в Microsoft и влезте.

  2. Иконите в горния десен ъгъл показват акаунтите, които вече сте свързали. Докоснете или щракнете върху акаунта, който желаете да управлявате.

  3. Използвайте квадратчетата за отметка, за да изберете желаните настройки, след което докоснете или щракнете върху Записване. Ако желаете да премахнете акаунта, докоснете или щракнете върху Цялостно премахване на тази връзка.

Имате нужда от допълнителна помощ?