Създаване и форматиране на дял на твърдия диск


За да създадете дял или том (двата термина често се използват като взаимозаменяеми) на твърд диск, трябва да сте влезли като администратор и да има неразпределено място на диска или свободно място в разширен дял на твърдия диск.

Ако няма неразпределено място на диска, можете да създадете такова, като свиете съществуващ дял, изтриете дял или използвате друга програма за работа с дялове. За повече информация вж. Мога ли отново да разделя твърдия диск на дялове?

За информация относно форматиране на твърд диск вж. Форматиране на дискове и устройства: често задавани въпроси.

Покажи всички

Създаване и форматиране на нов дял (том)

 1. Отворете управлението на компютъра, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Система и защита, щракнете върху Административни инструменти и накрая щракнете двукратно върху Управление на компютъра. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

 2. В левия прозорец в Съхраняване щракнете върху Управление на дискове.

 3. Щракнете с десен бутон върху неразпределена област на твърдия диск, след което щракнете върху Нов обикновен том.

 4. Щракнете върху Напред в Съветник за нов обикновен том.

 5. Въведете размера на тома, който искате да създадете в мегабайти (МБ) или приемете максималния размер по подразбиране и щракнете върху Напред.

 6. Приемете буквата по подразбиране или изберете друга за идентифициране на дяла и щракнете върху Напред.

 7. В диалоговия прозорец Форматиране на дяла направете едно от следните неща:

  • Ако не искате да форматирате тома веднага, щракнете върху Не форматирай този том и щракнете върху Напред.

  • За да форматирате тома с настройките по подразбиране, щракнете върху Напред.

 8. Прегледайте избраните опции и щракнете върху Готово.

Забележка

 • Когато създавате нови дялове в основен диск, първите три тома ще бъдат форматирани като основни дялове. От четвъртия том всички ще се конфигурират като логически устройства в разширения дял.

Форматиране на съществуващ дял (том)

Предупреждение!

 • Форматирането на том изтрива всички данни в него. Преди да започнете, се уверете, че сте архивирали всички данни, които искате да запазите.

 1. Отворете управлението на компютъра, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Система и защита, щракнете върху Административни инструменти и накрая щракнете двукратно върху Управление на компютъра. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

 2. В левия прозорец, под Съхранение щракнете върху Управление на дискове.

 3. С десния бутон на мишката щракнете върху тома, който искате да форматирате, а след това щракнете върху Форматиране.

 4. За да форматирате тома с настройките по подразбиране, в диалоговия прозорец Форматиране щракнете върху OK, а след това отново върху OK.

Забележки

 • Не можете да преформатирате диск или дял, който се използва в момента, включително дял, който съдържа Windows.

 • Опцията Бързо форматиране ще създаде нова таблица на файловете, но няма да замени или изтрие изцяло тома. Бързото форматиране е много по-бързо от обикновеното форматиране, при което се изтриват всички данни от тома.