Създаване на пряк път към мрежово устройство


Когато създавате пряк път към споделена папка или компютър в мрежа (наричано също назначаване на мрежово устройство), можете да го получите от "Компютър" илиWindows Explorer, без да трябва да го търсите или да въвеждате мрежовия му адрес всеки път.

 1. Отворете "Компютър", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Компютър.

 2. Щракнете върху Назначаване на мрежово устройство.

  Изображение на диалоговия прозорец "Назначаване на мрежово устройство"
  Диалоговият прозорец "Назначаване на мрежово устройство"
 3. В списъка Устройство щракнете върху буква на устройство.

  Може да изберете която и да е от наличните букви.

 4. В полето Папка въведете пътя до папката или компютъра или щракнете върху Преглед, за да намерите папката или компютъра.

  За да бъде установявана връзка всеки път, когато влизате в компютъра, отметнете квадратчето Свързвай се отново при влизане.

 5. Щракнете върху Готово.

  Сега вашият компютър е свързан към, или му е назначено, мрежовото устройство.

Забележка

 • Ако не можете да се свържете към мрежово устройство или папка, компютърът, към който се опитвате да се свържете може да е изключен или може да нямате правилните разрешения. Ако не можете да установите връзка, обърнете се към вашия мрежов администратор.

Можете също да създадете преки пътища към местоположения в интернет, като уеб сайтове или FTP сайтове. Ето как се прави това:

 1. Отворете "Компютър", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Компютър.

 2. Щракнете с десния бутон на мишката някъде в папката, след което щракнете върху Добавяне на местоположение в мрежата.

 3. Следвайте стъпките в съветника, за да добавите пряк път към местоположение в мрежата си, към уеб сайт или към FTP сайт.Имате нужда от допълнителна помощ?