Изтриване на файлове чрез приложението за почистване на дискаМожете да използвате приложението за почистване на диска, за да намалите броя на ненужните файлове в устройствата, което може да ускори работата на компютъра. Приложението може да изтрива временни и системни файлове, да изпразва кошчето и да премахва най-различни други елементи, от които не се нуждаете повече.

Изтриване на файлове

Следната процедура изтрива файловете, свързани с вашия потребителски акаунт. Можете също така да използвате приложението „Почистване на диска“, за да изтриете системни файлове от компютъра.

 1. За да отворите „Почистване на диска“ от работния плот, плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки (или, ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре, след което щракнете върху Настройки), докоснете или щракнете върху Контролен панел, въведете Администратор в полето за търсене, докоснете или щракнете върху Административни инструменти, след което докоснете двукратно или щракнете двукратно върху Почистване на диска.

 2. В списъка Устройства изберете устройството, което искате да почистите, след което докоснете или щракнете върху бутона OK.

 3. В диалоговия прозорец Почистване на диска поставете отметка в квадратчетата за типовете файлове, които искате да изтриете, докоснете или щракнете върху OK, след което докоснете или щракнете върху Изтрий файловете.

Изтриване на системни файлове

Чрез процедурата по-долу се изтриват системни файлове от компютъра. Тази опция, в допълнение към изчистването на файловете, свързани с вашия акаунт, ви позволява да изтриете предишни инсталации на Windows, файлове на Windows Defender и регистрационни файлове за надстрояване на Windows, които вече не са ви необходими.

 1. За да отворите „Почистване на диска“ от работния плот, плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки (или, ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре, след което щракнете върху Настройки), докоснете или щракнете върху Контролен панел, въведете Администратор в полето за търсене, докоснете или щракнете върху Административни инструменти, след което докоснете двукратно или щракнете двукратно върху Почистване на диска.

 2. В списъка Устройства докоснете или щракнете върху устройството, което искате да почистите, след което докоснете или щракнете върху бутона OK.

 3. В диалоговия прозорец Почистване на диска докоснете или щракнете върху Изчистване на системни файлове. Изисква се разрешение от администратор Може да получите подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждаване на вашия избор.

 4. В списъка Устройства изберете устройството, което искате да почистите, след което докоснете или щракнете върху бутона OK.

 5. В диалоговия прозорец Почистване на диска поставете отметка в квадратчетата за типовете файлове, които искате да изтриете, докоснете или щракнете върху OK, след което докоснете или щракнете върху Изтрий файловете.

 6. Ако искате да освободите още повече място в компютъра, докоснете или щракнете върху Още опции и изберете измежду опциите:

  • Програми и компоненти. Деинсталирайте програми, които вече не използвате. Колоната „Размер“ показва колко място използва всяка програма.

  • Възстановяване на системата и скрити копия. Изтрийте всички точки на възстановяване в устройството с изключение на най-новата. „Възстановяване на системата“ използва точки на възстановяване, за да върне системните файлове в предишно състояние. Ако компютърът работи нормално, можете да спестите място, като изтриете по-старите точки на възстановяване. В някои издания на Windows точките на възстановяване може да включват предишни версии на файлове, известни като скрити копия и архивни образи. Тези файлове и образи също ще бъдат изтрити.
Имате нужда от допълнителна помощ?