Работният плот (общ преглед)


Работният плот е основната област на екрана, която виждате, когато включите вашия компютър и влезете в Windows. Подобно на плота на истинското бюро, той е пространството, върху което работите. Когато отваряте програми и папки, те се появяват върху работния плот. Можете да поставяте различни неща върху плота, например файлове и папки, и да ги подреждате според желанието си.

Работният плот понякога се дефинира по-широко, като в него се включва лентата на задачите. Лентата на задачите е разположена в дъното на вашия екран. Тя показва кои програми се изпълняват и ви позволява да превключвате между тях. Той също съдържа бутона "Старт" Изображение на бутона "Старт", който можете да използвате за достъп до програми, папки и компютърни настройки.

За повече информация относно лентата на задачите вж. Лентата на задачите (общ преглед).

Работа с иконите на работния плот

Иконите са малки картини, които представят файлове, папки, програми и други елементи. Когато стартирате Windows за първи път, ще видите на работния си плот поне една икона: Кошчето (повече за това – по-късно). Производителят на вашия компютър може да е добавил към работния плот и други икони. По-долу са показани няколко примера на икони върху работния плот.

Изображение на икони на работния плот
Примери на икони върху работния плот

Двукратното щракване върху икона стартира или отваря елемента, който представя.

Добавяне и премахване на икони от работния плот

Можете да избирате кои икони да присъстват на работния плот – можете да добавяте и премахвате икони по всяко време. Някои хора харесват чист работен плот с малко икони или без икони. Други поставят десетки икони върху работни си плот, за да имат бърз достъп до често използвани програми, файлове и папки.

Ако искате да имате лесен достъп от работния плот до предпочитани файлове и програми, можете да създадете преки пътища до тях. Прекият път е икона, която представлява връзка към елемент, а не самия елемент. Когато щракнете върху прекия път, елементът се отваря. Ако изтриете прекия път, се изтрива само той, а не оригиналният елемент. Можете да разпознавате преките пътища по това, че иконата на всеки от тях съдържа стрелка.

Изображение на обикновена икона на файл и съответната икона за пряк път
Икона на папка (вляво) и икона на пряк път (вдясно)

За повече информация относно иконите на работния плот вж. Показване, скриване или преоразмеряване на иконите на работния плот.

Покажи всички

За да добавите пряк път към работния плот

  1. Намерете елемента, за който искате да създадете пряк път. (За помощ при търсене на файл или папка вж. Търсене на файл или папка. За помощ при търсене на програма вж. Менюто "Старт" (общ преглед).)

  2. Щракнете с десния бутон върху елемента, щракнете върху Изпрати до, а след това щракнете върху Работен плот (създай пряк път). Иконата на прекия път се появява върху работния плот.

За да добавите или премахнете икони от работния плот

Най-често иконите върху работния плот включват "Компютър", вашата лична папка, "Кошче" и "Контролен панел".

  1. Щракнете с десния бутон в празно място върху работния плот, а след това щракнете върху Персонализиране.

  2. В левия панел щракнете върху Смяна на иконите на работния плот.

  3. Под Икони на работния плот поставете отметка в квадратчето за всяка икона, която искате да добавите на работния плот, изчистете квадратчето за всяка икона, която искате да премахнете от работния плот, и натиснете OK.

За да преместите файл от папка върху работния плот

  1. Отворете папката, съдържаща файла.

  2. Плъзнете файла в работния плот.

За да премахнете икона от работния плот

  • С десния бутон на мишката щракнете върху иконата и изберете Изтрий. Ако иконата е пряк път, премахва се само иконата; оригиналният елемент не се изтрива.

Преместване на икона

Windows подрежда иконите в колони в левия край на екрана. Тази подредба обаче не е задължителна. Можете да преместите една икона, като я плъзнете до друго място върху работния плот.

Може също да накарате Windows да подрежда иконите автоматично. Щракнете с десния бутон в празно място на работния плот, щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Автоматично подреди иконите. Windows натрупва вашите икони в горния ляв ъгъл и ги заключва на местата им. За да отключите иконите, така че да можете да ги премествате отново, щракнете отново върху Автоматично подреди иконите, като изчистите отметката до него.

Забележка:

  • По подразбиране Windows разполага иконите на равни интервали една от друга върху невидима мрежа. За да разположите иконите по-близо една до друга и по-свободно, изключете мрежата. Щракнете с десния бутон в празно място на работния плот, щракнете върху Изглед, а след това щракнете върху Подреди иконите по мрежа, за да изчистите отметката. За да включите отново мрежата, повторете тези стъпки.

Избиране на повече от една икона

За да преместите или изтриете едновременно няколко икони, трябва да ги изберете всичките. Щракнете върху празно място в работния плот и плъзнете мишката. С правоъгълника, който се появява, оградете иконите, които искате да изберете. След това отпуснете бутона на мишката. Сега можете да плъзгате иконите като група или да ги изтриете.

Изображение на множество избрани икони върху работния плот
Избиране на няколко икони върху работния плот чрез очертаване на правоъгълник около тях

Скриване на икони от работния плот

Ако искате временно да скриете целия работен плот, без действително да го премахвате, щракнете с десния бутон върху празно място в него, щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Покажи икони на работния плот, за да изчистите отметката от тази опция. Сега върху работния плот не се виждат икони. Можете да ги върнете отново, като пак щракнете върху Покажи икони на работния плот.

Кошчето

Когато изтриете файл или папка, тя всъщност не се изтрива веднага, а се изпраща в кошчето. Това е добре, защото ако случайно промените мнението си и решите, че изтритият файл ви е нужен, може да го върнете. За повече информация вж. Възстановяване на файлове от кошчето.

Изображение, сравняващо изгледа на кошчето, когато е празно и когато е пълно
Сравнение на кошчето, когато е празно (отляво) и пълно (отдясно)

Ако сте сигурни, че изтритите неща няма да ви потрябват пак, може да изпразните кошчето. Ако направите това, завинаги ще изтриете съответните елементи, като използваното от тях дисково пространство ще бъде освободено. За повече информация вж. Окончателно изтриване на файловете от кошчето.Имате нужда от допълнителна помощ?