Получаване на информация за скоростта и производителността на компютъра


В "Информация и инструменти за производителността" се показва базовата оценка на индекса на възприемане на Windows, който показва работните показатели и цялостните възможности на хардуера на компютъра.

Отворете инструментите за информация за производителността, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете Информация за производителността и инструменти, след което в списъка с резултати щракнете върху Информация за производителността и инструменти.

Базовата оценка може да ви е полезна при покупката на програми, които отговарят на съответното ниво на производителност на вашия компютър. Базовата оценка се отнася само за производителността на компютъра по отношение на работата на компонентите в Windows и на други програми на компютъра, а не за цялостното качество на работа на компютъра. За повече информация вж. Какво представлява индексът на възприемане на Windows?

Изображение на "Информация и инструменти за производителност" в контролния панел
Информация и инструменти за производителността

Отделните хардуерни компоненти (като централният процесор (CPU) и RAM паметта) се проверяват и така се получава междинна оценка. Базовата оценка на компютъра се определя от най-ниската междинна оценка. Например, ако най-ниската междинна оценка на отделен хардуерен компонент е 2,6, базовата оценка ще бъде 2,6. Базовата оценка не е средна стойност от различните междинни оценки.

Ако инсталирате нов хардуер и искате да видите дали оценката се е променила, щракнете върху Повторно изпълняване на оценяването. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете. За допълнителни подробности относно хардуера на компютъра щракнете върху Преглеждане и печат на подробна информация за производителността и системата.Имате нужда от допълнителна помощ?