Получаване на помощ за съобщения за грешки в уеб сайт (HTTP грешки)HTTP грешките се изпращат на вашия уеб браузър от уеб сайта, ако се срещне проблем при опит за показване на дадена уеб страница. Ако уеб страницата не може да бъде показана, Internet Explorer ще покаже или действителната страница за грешка, изпратена от уеб сайта, или удобно съобщение за грешка, вградено в Internet Explorer. По-долу са приведени най-разпространените грешки и идеи за решаването на проблемите, които са ги причинили.

Следната таблица съдържа най-разпространените HTTP грешки, които Internet Explorer може да покаже. За информация за HTTP протоколите, кодовете на грешки и причините за тях посетете уеб сайта World Wide Web Consortium (W3C (страницата може да е на английски).

Съобщение за HTTP грешка
Какво означава

Уеб страницата не може да бъде намерена (HTTP 400)

Internet Explorer може да се свърже към уеб сървъра, но уеб страницата не може да бъде намерена поради проблем с уеб адреса (URL). Това съобщение за грешка се среща често, тъй като адресът на уеб сайта е въведен неправилно. Проверете дали адресът е правилен и опитайте пак.

Уеб сайтът отказа да покаже тази уеб страница (HTTP 403)

Internet Explorer може да се свърже с уеб сайта, но Internet Explorer няма разрешение да показва тази уеб страница. Това може да се случи по различни причини; ето някои от най-често срещаните:

  • Администраторът на уеб сайта трябва да ви даде разрешение да показвате страницата или този уеб сървър не приема публични заявки за уеб страници. Ако това е уеб сайт, до който би трябвало да имате достъп, обърнете се към системния администратор.

  • Уеб страницата, която сте се опитали да покажете, е генерирана от програма - например количка за пазаруване или система за търсене, а папката на сървъра, в която се съдържа тази програма, не е конфигурирана правилно от системния администратор.

  • Въвели сте базов уеб адрес (например www.example.com), но този уеб сайт няма страница по подразбиране (например index.htm или default.html). Освен това този уеб сайт не позволява извеждане на директории, което да ви позволи да виждате файловете в уеб папката.

Уеб страницата не може да бъде намерена (HTTP 404)

Internet Explorer може да се свърже към уеб сайта, но уеб страницата не е намерена. Причина за тази грешка понякога е това, че уеб страницата е временно недостъпна (в този случай трябва да опитате пак по-късно) или изтрита.

Уеб сайтът не може да покаже страницата (HTTP 405)

Internet Explorer може да се свърже с уеб сайта, но съдържанието на уеб страницата не може да бъде изтеглено на вашия компютър. Причина за това обикновено е проблем, свързан с начина на програмиране на уеб страницата.

Internet Explorer не може да прочете този формат на уеб страница (HTTP 406)

Internet Explorer може да получи информация от уеб сайта, но тази страница не е във формат, който Internet Explorer може да покажe.

Уеб сайтът е прекалено натоварен, за да покаже страницата (HTTP 408 или 409)

Показването на тази страница е отнело прекалено много време на сървъра или има прекалено много хора, заявили същата страница. Опитайте пак по-късно.

Тази уеб страница вече не съществува (HTTP 410)

Internet Explorer може да се свърже към уеб сайта, но уеб страницата не може да бъде намерена. За разлика от HTTP грешка 404, тази грешка е перманентна и е включена от администратора на уеб сайта. Понякога се използва за оферти, ограничени за определен период от време или за промоционална информация.

Уеб сайтът не може да покаже страницата (HTTP 500)

Посетеният от вас уеб сайт има проблем със сървъра, който не позволява тази уеб страница да бъде показана. Причина за нея често е поддръжка на уеб сайта или програмна грешка при интерактивните уеб сайтове, използващи скриптове.

Уеб сайтът не може да покаже уеб страницата (HTTP 501 или 505)

Грешка 501 (HTTP 501 - няма реализация) означава, че уеб сайтът, който посещавате, не е настроен да показва заявеното от вашия браузър съдържание. Например, ако браузърът иска файл с видеоразширение (.AVI), но казва на уеб сайта, че търси HTML страница.

Грешка 505 (HTTP 505 - неподдържана версия) означава, че този уеб сайт не поддържа версията на HTTP протокола, използван от вашия браузър (HTTP/1.1 е най-често срещаната версия) за заявка към уеб страницата.

Уеб сайтовете показват HTTP грешки по единия от следните два начина: чрез показване на потребителска уеб страница или просто чрез изпращане на номера на грешката на Internet Explorer. Ако уеб сайтът предлага потребителска уеб страница за грешката, Internet Explorer винаги ще покаже нея. Ако уеб сайтът просто изпраща номер на грешката вместо потребителска уеб страница, Internet Explorer ще прочете номера на грешката и ще покаже съобщение за грешка, което предоставя малко повече информация, отколкото само номерът на грешката (такива съобщения са известни и под името удобни съобщения за грешки). Като следвате приведените по-долу стъпки, може да кажете на Internet Explorer да изключи тези удобни съобщения за грешки и да показва само изпратените от уеб сайта номера на грешки.

За да изключите удобните съобщения за HTTP грешки

  1. Отворете Internet Explorer, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Internet Explorer, след което в списъка с резултати щракнете върху Internet Explorer.

  2. Натиснете бутона Инструменти, след което щракнете върху Опции за интернет.

  3. Щракнете върху раздела Разширени, след което превъртете надолу до секцията Преглеждане.

  4. Изчистете отметката от квадратчето Показвай удобни съобщения за HTTP грешки, след което натиснете бутона OK.
Имате нужда от допълнителна помощ?