Извличане на максимума от вашия таблет


Ако използвате таблет, ето няколко начина да го използвате по-ефективно.

Забележка

 • За да видите настройките за таблет и тези за перо и докосване, трябва да използвате таблет или компютър със сензорен екран.

Използване на перото на таблет

Едно от хубавите неща при таблета е, че можете да използвате перото на таблет за взаимодействие с някои елементи на екрана. Ето няколко съвета за използването на перото на таблет:

Уверете се, че екранът на вашия таблет и перото на таблета са калибрирани правилно

Калибрирането спомага за правилното разпознаване на позицията на перото от таблета. В Windows 7, когато калибрирате за пръв път, екранът използва 16 различни референтни точки. Това първоначално калибриране се прилага за всички потребители на таблет. Ако извършите калибриране отново, се използват само 4 точки и калибрирането се прилага само за вашия потребителски акаунт.

Покажи всички

Настройка на калибрирането

 1. Отворете настройките за таблет, като натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", след което натиснете Контролен панел. В полето за търсене въведете Настройки на таблет, след което в списъка с резултати натиснете Настройки на таблет.
 2. В раздела Дисплей под Опции на дисплея натиснете Калибриране. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

 3. Следвайте инструкциите на екрана, след което натиснете Да, за да запишете настройките на калибрирането.

Забележки

 • За да извършите 16-точково калибриране отново, в прозореца Свойства на таблета натиснете бутона Подновяване. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете. Натиснете бутона OK, след което натиснете бутона Калибрирай.

 • Ако стартирате 16-точково калибриране и екранът е зададен на портретна ориентация, той ще се промени временно на пейзажна ориентация по време на калибрирането.

Използвайте перото на таблета дори ако използвате сгъваем таблет в режим на преносим компютър.

Може да установите, че по този начин се чувствате по-естествено, отколкото ако използвате мишка или посочващото устройство на клавиатурата.

Включване на движенията с перото

Може да използвате движенията с перото, за да изпълнявате бързо и лесно действия с перото на таблета. Може да извършвате движения за навигация (плъзгане нагоре, плъзгане надолу, преместване назад, преместване напред) и движения за редактиране (копиране, поставяне, отмяна и изтриване). Също така можете да персонализирате движенията с перото за често извършвани действия. Например, ако често използвате клавишни комбинации като F5 или Ctrl + B, можете да назначите движения с перото за изпълнение на същите функции като при натискане на тези клавишни комбинации. За повече информация вж. Какво представлява движението на перо? и Персонализиране на движенията.

Включване и персонализиране на движенията с перото

 1. Отворете "Перо и докосване", като натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", след което натиснете Контролен панел. В полето за търсене въведете Перо и докосване, след което в списъка с резултати натиснете Перо и докосване.
 2. Натиснете раздела Движения, след което направете едно от следните неща:

  • За да включите движенията, поставете отметка в квадратчето Използвайте движенията на перото, за да изпълнявате често използвани действия бързо и лесно, натиснете Движения на перото за навигация или Движения на перото за навигация и движения на перото за редактиране, след което натиснете OK.

  • За да персонализирате движенията с перото, натиснете Движения на перото за навигация и движения на перото за редактиране, след което натиснете Персонализиране. В диалоговия прозорец Персонализиране на движенията извършете желаните промени, натиснете OK, след което отново натиснете OK.

Съвет

 • Ако въвеждането чрез докосване не е налично на компютъра, можете да извършвате движения и с пръста си.

Използване на изрязващия инструмент за снемане на област на екрана

След изрязването може да използвате снетото изображение в имейл съобщение, файл на Windows дневника или навсякъде, където може да поставите изображение. Например, използвайте изрязващия инструмент, за да маркирате важна информация в електронна таблица и я изпратете в имейл съобщение. Или може да го използвате за снемане на важно заглавие от уеб сайт, за да го използвате в презентация. Можете също така да пишете върху снетото изображение с перото на таблета.

Използване на квадратчета за отметки за маркиране на няколко елемента

Квадратчетата за отметки са най-лесният начин за маркиране на елементи, като например файлове и папки, с помощта на перото на таблет – просто посочете всеки елемент и поставете отметка в квадратчето до всеки елемент.

Включване и изключване на квадратчетата за отметки

По подразбиране квадратчетата за отметки са включени, когато използвате таблет. За да включите или изключите квадратчетата за отметки, следвайте тези стъпки:

 1. Отворете опциите за папките, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", натиснете Контролен панел, натиснете Облик и персонализиране и накрая натиснете Опции за папките.

 2. Натиснете раздела Изглед.

 3. В Разширени настройки поставете или премахнете отметката от квадратчето Използвай полетата за отметки, за да изберете елементи, след което натиснете OK.

Най-ефикасно използване на панела за въвеждане

Панелът за въвеждане на таблет позволява да въвеждате и коригирате текст, без да използвате клавиатурата. Ето няколко съвета за по-лесно използване на панела за въвеждане на таблет:

 • Персонализиране на начина на отваряне на панела за въвеждане. Можете да промените откъде, кога и дали панелът за въвеждане да се показва на екрана. За повече информация вж. Отваряне и преместване на панела за въвеждане на таблет.

 • Използвайте жестове, за да изтривате, разделяте и съединявате думите, които пишете, както и да контролирате точката за въвеждане. Жестовете представляват движения, които извършвате, или символи, които чертаете с перото на таблет. За повече информация вж. Как да използвам движения в панела за въвеждане на Tablet PC?

 • Промяна на начина на използване на бутона за вмъкване. Можете да зададете на бутона за вмъкване да работи, когато го посочите с перото. По този начин въвеждането на текст става по-бързо, тъй като вместо да натискате бутона, можете просто да преминете с перото над него.

Въвеждане на текст чрез посочване на бутона за вмъкване

 1. Отворете панела за въвеждане на Tablet PC, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете панел за въвеждане на Tablet PC, след което в списъка с резултати натиснете Панел за въвеждане на Tablet PC.

 2. Натиснете Инструменти.

 3. Натиснете Опции.

 4. В раздела Вмъкване на диалоговия прозорец "Опции" изберете Посочване на бутона за вмъкване, след което натиснете OK.

Подобряване на разпознаването на ръкопис

Вероятно бихте се разочаровали, ако ръкописният текст не се разпознава правилно от таблета. Ето няколко съвета за подобряване на шансовете за правилно разпознаване на ръкописа:

 • Предоставете възможно най-много примери за ръкописен текст в инструмента за персонализиране на ръкописен текст.

  Отворете "Персонализиране на ръкописен текст", като натиснете бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете персонализиране на разпознаването на ръкописен текст, след което в списъка с резултати натиснете Персонализиране на разпознаването на ръкописен текст.

 • Може да подобрите разпознаването на ръкописен текст за думи, като например собствени имена, акроними, технически термини и съкращения, като ги добавите в ръкописния речник.

 • Опитайте да пишете в курсив, вместо с печатни букви. Ръкописът в курсив (дори и да е малко неразбираем) се разпознава по-правилно от печатното писане (дори ако печатате много добре).

За повече информация вж. Стратегии за подобряване на разпознаването на ръкописен текст.

Използване на таблетните бутони

Може да използвате бутоните на вашия таблет (наричани таблетни бутони), за да изпълнявате често извършвани задачи. Ако например често отваряте Windows дневника, може да настроите някой таблетен бутон да върши това вместо вас.

Илюстрация на таблетните бутони на Tablet PC
Таблетни бутони

Може да назначите две действия на повечето таблетни бутони. За извършването на едно действие натиснете бутона бързо веднъж. За изпълнение на второто действие натиснете и задръжте бутона.

Промяна на извършваните от бутоните действия

 1. Отворете настройките за таблет, като натиснете бутона СтартКартина на бутона "Старт", след което натиснете Контролен панел. В полето за търсене въведете Настройки на таблет, след което в списъка с резултати натиснете Настройки на таблет.
 2. Натиснете раздела Бутони. Имената на таблетните бутони, които може да се персонализират, фигурират в списъка Таблетен бутон.

  Забележка

Писане на лична бележка

Windows включва два начина за написване на ръкописна бележка:

Винаги до вас

Освен специфичните за таблет неща, които можете да правите, също така можете да използвате всички мобилни функции, включени в стандартния лаптоп. За повече информация вж. Разгръщане на възможностите на лаптопа.Имате нужда от допълнителна помощ?