Запознаване с електронната пощаИмейлът (съкратено от електронна поща – electronic mail) е бърз и удобен начин за комуникация с други хора. Можете да използвате имейл, за да:

 • Изпращате и получавате текстови съобщения. Можете да изпратите имейл на всеки, който има имейл адрес. Съобщенията пристигат във входящата кутия за електронна поща на получателя за секунди или минути – независимо дали се намира в съседната сграда или на другия край на света.

  Електронната поща е двупосочна. Можете да получавате съобщения от всеки, който знае вашия имейл адрес, а след като ги прочетете, да им отговаряте.

 • Изпращате и получавате файлове. Освен текст, можете да изпращате с имейлите почти всякакви видове файлове, включително документи, картини и музика. Файл, изпратен в имейл съобщение, са нарича прикачен файл.

 • Изпращате съобщения до група хора. Можете да изпратите едно имейл съобщение едновременно до много хора. Получателите могат да отговарят на цялата група, което позволява групови обсъждания.

 • Препращате съобщения. Когато получите имейл, можете да го препратите на друг, без да му отговаряте.

Едно от предимствата на електронната поща пред телефона или обикновената поща е нейното удобство: Можете да изпращате съобщения по всяко време на деня и нощта. Ако получателите не са пред своите компютри и онлайн (свързани с Интернет), когато изпращате съобщението, те ще го намерят следващия път, когато проверяват пощата си. Ако са онлайн, можете да получите отговор след минути.

Освен това електронната поща е безплатна. За разлика от изпращането на обикновените писма, не са нужни марки и такси, независимо къде живее получателят. Единствените разходи са тези, които плащате за връзката с Интернет.

Какво ми е нужно, преди да мога да изпращам електронна поща?

За да изпращате електронна поща, са ви нужни три неща:

 • Връзка с Интернет. За да свържете компютъра си с Интернет, трябва първо да се абонирате при Интернет доставчик. Той ви предоставя връзка с Интернет, обикновено срещу месечна такса. Освен това имате нужда от модем. Вж. Какво ми трябва за връзка с Интернет?

 • Програма за електронна поща или уеб базирана услуга. Можете да използвате програмата за електронна поща Windows Mail, включена в Windows. Можете да използвате и други програми, след като ги инсталирате на вашия компютър.

  Ако предпочитате, можете вместо това да се абонирате за безплатни уеб-базирани имейл услуги като Gmail, MSN Hotmail или Yahoo! Mail. Тези услуги ви позволяват да проверявате вашата електронна поща с уеб браузър от всеки компютър, свързан с Интернет.

 • Имейл адрес. Вие получавате имейл адрес от вашия Интернет доставчик или от уеб-базираната имейл услуга, когато се абонирате. Имейл адресът се състои от потребителско име (избран от вас псевдоним, който не е задължително да бъде истинското ви име), знакът @ и името на вашия Интернет доставчик или доставчика на уеб-базирана електронна поща, например ime@example.com.

Настройка на Windows Mail

След като вече имате имейл адрес и връзка с Интернет, вие сте готови да изпращате и получавате електронна поща. За да използвате електронна поща в Windows Mail, трябва първо да настроите имейл акаунт. Преди да добавите акаунт, трябва да получите определена информация от вашия Интернет доставчик: вашият имейл адрес, парола, имената на вашия входящ и изходящ имейл сървър и някои други данни. Вж. Къде да намерите информация за вашия имейл акаунт.

За да добавите имейл акаунт в Windows Mail

 1. Windows Mail се отваря, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", Всички програми и Windows Mail.

 2. В менюто Инструменти изберете Акаунти.

 3. Щракнете върху Добави, щракнете върху Имейл акаунт, щракнете върху Напред и следвайте инструкциите.

По време на настройката ще бъдете помолени да изберете показвано име. Това е името, което получателите ще виждат, когато им изпращате имейл съобщение.

Четене на имейл съобщения

Windows Mail проверява дали сте получили имейл, когато стартирате програмата, а след това на всеки 30 минути. (За промяна на този интервал вж. Проверка за нова поща.) Електронната поща, която получавате, се появява във вашата кутия "Входящи". Кутията "Входящи" е една от няколкото папки, които съдържат електронна поща.

За да видите списък на имейлите, които сте получили, щракнете върху Входящи в списъка Папки. Вашите имейл съобщения се съдържат в списъка . Списъкът показва кой е изпратил пощата, каква е темата и кога е получена.

За да прочетете съобщението, щракнете върху него в списъка. Съдържанието на съобщението се появява под списъка в контролния прозорец. За да прочетете съобщението в отделен прозорец, щракнете двукратно върху него.

Изображение на Windows Mail, показващо списъка на папките, списъка със съобщения и екрана за визуализация
Щракнете върху "Входящи", за да видите вашите имейл съобщения

За да отговорите на съобщение, натиснете бутона Отговор. За да научите повече за това как да пишете и изпращате отговорите, вижте "Създаване и изпращане на имейл съобщение" в тази статия.

Вж. също Показване на имейл съобщения в Windows Mail.

Създаване и изпращане на имейл съобщения

За да създадете ново имейл съобщение в Windows Mail, щракнете върху бутона Създаване на поща. Отваря се прозорец за ново съобщение.

Изображение на примерно имейл съобщение
Примерно имейл съобщение

Ето как трябва да се попълни прозорецът за съобщението в Windows Mail и в повечето програми за електронна поща:

 1. В полето До въведете имейл адреса на поне един получател. Ако изпращате имейла до няколко получателя, поставяйте точка и запетая (;) между имейл адресите.

  В полето Як (явно копие) можете да въведете имейл адресите на всички вторични получатели – хора, които трябва да знаят за съобщението, но не е нужно да предприемат нещо, свързано с него. Те ще получат същото съобщение, както получателите от полето "До". Ако няма вторични получатели, оставете това поле празно.

 2. В полето Тема напишете заглавието на съобщението.

 3. В голямото празно поле въведете вашето съобщение.

  За да прикачите файл към съобщение, натиснете бутона Прикачи файл към съобщениеИзображение на бутона "Прикачи файл към съобщение" в лентата с инструменти (разположена точно под лентата с менюта). Намерете файла, изберете го и щракнете върху Отвори. Файлът се появява в полето Прикачи в заглавието на съобщението.
Изображение на файл, прикачен към имейл съобщение
Файл, прикачен към имейл

Това е всичко! За да изпратите съобщението, щракнете върху бутона Изпрати. Това го изпраща по Интернет до получателите.

Бележка

 • За да промените стила, шрифта, размера или цвета на текста, изберете текста и щракнете върху някой от бутоните в лентата за форматиране (разположена непосредствено над областта за съобщението).

Вж. също Писане на имейли.

Имейл етикет.

Както при телефонните разговори и при прякото общуване, в общуването с имейли има някои неписани правила за поведение. Тези правила са известни като имейл етикет или нетикет (комбинация от думите "Интернет" и "етикет"). За да бъде комуникацията ефективна, спазвайте следните правила:

 • Внимавайте с хумора и емоциите. Имейлите не изразяват добре емоциите, така че получателят може да не разбере предполагаемия от вас тон. Саркастичният хумор е особено рискован, защото получателят може да го схване буквално и да се обиди. За да предадете емоции, може да използвате муцунки (вж. "Използване на муцунки" в тази статия).

 • Обмислете, преди да изпратите. Писането и изпращането на имейли е бързо и лесно - понякога твърде лесно. Първо обмислете добре вашето съобщение и избягвайте да пишете, когато сте ядосани. Изпратен веднъж, имейлът не може да се върне.

 • Формулирайте ясно и сбито темата в реда за тема. Резюмирайте съдържанието на съобщението с няколко думи. Хората, които получават много имейли, може да използват темата, за да ги подредят по приоритети.

 • Изпращайте кратки съобщения. Въпреки че дължината на съобщенията може да бъде произволна, имейлите са предназначени за бърза комуникация. Много хора нямат време или търпения да четат повече от няколко абзаца.

 • Избягвайте използването на ГЛАВНИ БУКВИ. Много хора възприемат изреченията, написани само с главни букви, като "викане" и го намират за досадно или обидно.

 • Бъдете внимателни с личната и поверителната информация. Всеки получател може да препрати вашето съобщение на други хора - случайно или нарочно.

Освен това избягвайте правописните и граматическите грешки в официалните и бизнес комуникации. Небрежно написаните имейли създават впечатление за непрофесионалност. Проверявайте вашите съобщения за грешки, преди да ги изпратите, а ако вашата програма за електронна поща разполага с функция за правописна проверка, използвайте я. Вж. Проверка на правописа в съобщения на Windows Mail.

Използване на муцунки

Тъй като често е трудно в един написан текст да се предадат емоции, намерения и тон, първите потребители на Интернет създадоха муцунките (на английски - emoticon - комбинация от думите "емоция" и "икона") - последователност от знаци, изразяващи символично изражения на лицето. Например :) изглежда като усмихнато лице, ако се погледне странично. По-долу са показани няколко примера за муцунки.

Муцунка Значение
Муцунка

:) или :-)

Значение

Усмивка, радост или шега

Муцунка

:( или :-(

Значение

Намръщване или недоволство

Муцунка

;-)

Значение

Намигане

Муцунка

:-|

Значение

Безразличие

Муцунка

:-o

Значение

Изненада или загриженост

Муцунка

:-x

Значение

Мълчание

Муцунка

:-p

Значение

Изплезване (обикновено на шега)

Муцунка

:-D

Значение

Смях

Нежелана поща

Както може да получавате непоискани реклами, листовки и каталози по обикновената поща, така може да получавате нежелана електронна поща (наричана често спам) във вашата папка "Входящи". Нежеланата поща може да включва реклами, измамнически схеми, порнография или делови предложения. Тъй като изпращането на нежелана поща е много евтин начин за маркетинг, хората често получават големи количества такива имейли.

Windows Mail съдържа филтър за нежелана поща, който анализира съдържанието на съобщенията, които получавате, и премества съмнителните съобщения в специална папка за нежелана поща, където можете по всяко време да ги видите или да ги изтриете. Ако някой нежелан имейл се промъкне през филтъра в папката "Входящи", можете да зададете всички бъдещи съобщения от този изпращач да се преместват автоматично в папката за нежелана поща. Вж. Блокиране на спам и друга нежелана поща.

За да се предпазите от нежелана поща:

 • Бъдете внимателни, когато давате вашия имейл адрес. Избягвайте да публикувате вашия истински имейл адрес в новинарски групи, уеб сайтове и други публични места в Интернет.

 • Преди да дадете вашия имейл адрес на уеб сайт, проверете декларацията за поверителност на сайта, за да сте уверени, че той няма да разкрие вашия адрес на други фирми.

 • Никога не отговаряйте на нежелана поща. Изпращачът ще разбере, че вашият имейл адрес е валиден и може да го продаде на други фирми. След това е възможно да започнете да получавате още повече нежелана поща.