Запознаване с електронната поща


Имейлът (съкратено от електронна поща) е бърз и удобен начин за комуникация с други хора. Можете да използвате имейл, за да:

 • Изпращане и получаване на съобщения. Можете да изпратите имейл съобщение на всеки, който има имейл адрес. Съобщенията пристигат във входящата кутия за електронна поща на получателя за секунди или минути - независимо дали човекът се намира в съседната сграда или на другия край на света. Можете да получавате съобщения от всеки, който знае вашия имейл адрес, а след като ги прочетете, да им отговаряте.

 • Изпращате и получавате файлове. Освен типичните имейл съобщения, базирани на текст, можете да изпращате почти всякакви типове файлове в имейл съобщение, включително документи, картини и музика. Файл, изпратен в имейл съобщение, се нарича прикачен файл.

 • Изпращате съобщения до група хора. Можете да изпратите едно имейл съобщение едновременно до много хора. Получателите могат да отговарят на цялата група, което позволява групови обсъждания.

 • Препращате съобщения. Когато получите имейл съобщение, можете да го препратите на други хора, без да трябва да го пишете отново.

Едно от предимствата на електронната поща пред телефона или обикновената поща е нейното удобство. Можете да изпращате съобщения по всяко време на деня и нощта. Ако получателите не са пред своите компютри или онлайн (свързани с интернет), когато изпращате съобщението, те ще го намерят следващия път, когато проверяват пощата си. Ако са онлайн, можете да получите отговор след минути.

Електронната поща също така е безплатна. За разлика от изпращането на обикновените писма, не са нужни марки и такси, независимо къде живее получателят. Единствените разходи са тези, които плащате за връзката с интернет или за определена имейл програма.

Какво ми е нужно, преди да мога да използвам електронна поща?

За да използвате електронна поща, са ви нужни три неща:

 • Връзка с интернет. За да свържете компютъра си с интернет, трябва първо да се абонирате при доставчик на интернет услуги. Той ви предоставя връзка с интернет, обикновено срещу месечна такса. Освен това имате нужда от модем. Вж. Какво ми e нужно, за да се свържа с интернет?

 • Имейл програма или уеб-базирана имейл услуга. Можете да изтеглите или закупите имейл програми от Microsoft или друг доставчик. Имейл програмите често имат повече функции и са по-бързи за търсене от повечето уеб-базирани имейл услуги. Преди да настроите дадена имейл програма, ще имате нужда от информация от вашия интернет доставчик: обикновено това са вашите имейл адрес, парола, имената на вашите входящи и изходящи имейл сървъри и някои други подробности.

  Ако не искате да изтеглите или закупите имейл програма, можете вместо това да се запишете за безплатна уеб-базирана имейл услуга, като например Gmail, Windows Live Hotmail или Yahoo! поща. Тези услуги ви позволяват да проверявате вашата електронна поща с помощта на уеб браузър от всеки компютър, свързан с интернет, дори от компютър, който принадлежи на някой друг или е на обществено място, като например библиотека.

 • Имейл адрес. Вие получавате имейл адрес от вашия интернет доставчик или от уеб-базираната имейл услуга, когато се абонирате. Имейл адресът се състои от потребителско име (избран от вас псевдоним, който не е задължително да бъде истинското ви име), знакът @ и името на вашия интернет доставчик или доставчика на уеб-базирана електронна поща, например ime@example.com.

Създаване и изпращане на имейл съобщения

Изображение на примерно имейл съобщение
Примерно имейл съобщение

Ето как трябва да се попълни прозорецът за съобщението в повечето имейл програми. Тези стъпки могат да се различават в зависимост от това каква имейл програма или уеб-базирана услуга използвате:

 1. В полето До въведете имейл адреса на поне един получател. Ако изпращате съобщението до няколко получатели, поставяйте точка и запетая (;) между имейл адресите.

  В полето Як (явно копие) можете да въведете имейл адресите на всички вторични получатели - хора, които трябва да знаят за съобщението, но не е нужно да предприемат нещо, свързано с него. Те ще получат същото съобщение, както получателите от полето До. Ако няма вторични получатели, оставете това поле празно. Някои програми за електронна поща също така имат поле Ск (скрито копие), което ви позволява да изпращате съобщение до потребители, докато в същото време скриете определени имена и имейл адреси от други получатели.

 2. В полето Тема напишете заглавието на съобщението.

 3. В голямото празно поле въведете вашето съобщение.

  За да прикачите файл към съобщение, щракнете върху бутона Прикачване на файлИзображение на бутона "Прикачи файл към съобщение" в лентата с инструменти (разположена точно под лентата с менюта). Намерете файла, изберете го и щракнете върху Отвори. Файлът се появява в полето Прикачи в заглавието на съобщението.
Изображение на файл, прикачен към имейл съобщение
Прикачен файл към имейл съобщение

Това е всичко! За да изпратите съобщението, щракнете върху бутона Изпрати. Съобщението ще се изпрати по интернет на съответните получатели.

Забележка:

 • За да промените стила, шрифта, размера или цвета на текста, изберете текста и щракнете върху някой от бутоните или елементите от менютата, които ви позволяват да промените форматирането на текста.

Четене на имейл съобщения

Повечето имейл програми и уеб-базирани имейл услуги имат входяща пощенска кутия, където може да четете съобщенията, които сте получили. Може да се наложи да щракнете върху даден бутон, обозначен като Изпращане/получаване (или подобно), за да получите новите съобщения. За да видите списък с имейл съобщенията, които сте получили, щракнете върху Входящи в списъка Папки на вашата програма за електронна поща. Вашите имейл съобщения трябва да се появят в списъка със съобщения. Обикновено в списъка се показва кой е изпратил имейл съобщението, каква е темата и кога е получено.

За да прочетете съобщението, щракнете върху него в списъка. Съдържанието на съобщението може да се покаже под списъка със съобщения в екрана за визуализация. Ако е така, щракнете двукратно в списъка със съобщения, за да прочетете съобщението в отделен прозорец.

Изображение на имейл програма, показваща списък с папки, списък със съобщения и екран за визуализация
Щракнете върху "Входящи", за да видите вашите имейл съобщения

За да отговорите на съобщение, натиснете бутона Отговор.

Имейл етикет

Както при телефонните разговори и при прякото общуване, в общуването с имейл съобщения има някои неписани правила за поведение. Тези правила са известни като имейл етикет или нетикет (комбинация от думите "интернет" и "етикет"). За да бъде комуникацията ефективна, спазвайте следните правила:

 • Внимавайте с хумора и емоциите. Имейлите не изразяват добре емоциите, така че получателят може да не разбере предполагаемия от вас тон. Саркастичният хумор е особено рискован, защото получателят може да го схване буквално и да се обиди. За да предадете емоции, може да използвате муцунки (вж. "Използване на муцунки" в тази статия).

 • Обмислете писмото, преди да го изпратите. Писането и изпращането на имейл съобщения е бързо и лесно - понякога твърде лесно. Първо обмислете добре вашето съобщение и избягвайте да пишете, когато сте ядосани.

 • Формулирайте ясно и сбито темата в реда за тема. Резюмирайте съдържанието на съобщението с няколко думи. Хората, които получават много имейли, може да използват темата, за да ги подредят по приоритети.

 • Изпращайте кратки съобщения.Въпреки че дължината на имейл съобщенията може да бъде произволна, имейлите са предназначени за бърза комуникация. Много хора нямат време или търпения да четат повече от няколко абзаца.

 • Избягвайте използването на ГЛАВНИ БУКВИ.Много хора възприемат изреченията, написани само с главни букви, като "крещене" и го намират за досадно или обидно.

 • Бъдете внимателни с личната и поверителната информация. Всеки получател може да препрати вашето съобщение на други хора - случайно или нарочно.

Освен това избягвайте правописните и граматическите грешки в официалните и бизнес комуникации. Небрежно написаните имейл съобщения създават впечатление за непрофесионалност. Проверявайте вашите съобщения за грешки, преди да ги изпратите, а ако съответната програма за електронна поща разполага с функция за правописна проверка, я използвайте.

Използване на муцунки

Тъй като често е трудно в един написан текст да се предадат емоции, намерения и тон, първите потребители на интернет създадоха муцунките - последователност от знаци, изразяващи символично изражения на лицето. Например :) изглежда като усмихнато лице, ако се погледне странично. По-долу са показани няколко примера за муцунки.

Муцунка Значение
Муцунка

:) или :-)

Значение

Усмивка, радост или шега

Муцунка

:( или :-(

Значение

Намръщване или недоволство

Муцунка

;-)

Значение

Намигане

Муцунка

:-|

Значение

Безразличие

Муцунка

:-o

Значение

Изненада или загриженост

Муцунка

:-x

Значение

Мълчание

Муцунка

:-p

Значение

Изплезване (обикновено на шега)

Муцунка

:-D

Значение

Смях

Нежелана електронна поща

Както може да получавате нежелани реклами, листовки и каталози по обикновената поща, така вероятно може да получавате нежелана електронна поща (наричана често спам) във вашата папка "Входящи". Нежеланата електронна поща може да включва реклами, измамнически схеми, порнография или делови предложения. Тъй като изпращането на нежелана електронна поща е много евтин начин за маркетинг, хората често получават големи количества такива имейли.

Много имейл програми и уеб-базирани имейл услуги включват филтър за нежелана поща, наричан също така спам филтър. Тези филтри анализират съдържанието на изпратените до вас съобщения и премахват подозрителните съобщения в специална папка за нежелана поща, където можете да ги прегледате или да ги изтриете по всяко време. Ако някое нежелано имейл съобщение се промъкне през филтъра в папката "Входящи", много програми за електронна поща ви позволяват да зададете всички бъдещи съобщения от този подател да се преместват автоматично в папката за нежелана поща.

За да се предпазите от нежелана поща:

 • Бъдете внимателни, когато давате имейл адреса си. Избягвайте да публикувате истинския си имейл адрес в дискусионни групи, уеб сайтове и други публични места в интернет.

 • Преди да предоставите имейл адреса си в даден уеб сайт, проверете декларацията за поверителност на сайта, за да сте уверени, че той няма да разкрие адреса на други фирми.

 • Никога не отговаряйте на нежелана поща. Подателят ще разбере, че вашият имейл адрес е валиден и може да го продаде на други фирми. След това е възможно да започнете да получавате още повече нежелана поща.Имате нужда от допълнителна помощ?