Запознаване с Windows Media Center


Windows Media Center е включен в някои издания на Windows 7.

Windows Media Center
Главно меню на Windows Media Center

Когато се използват пълните възможности на Media Center, той може да превърне компютъра ви в мощен център за домашно забавление. Може да се възползвате от пълните възможности, които предлага Media Center, като свържете компютъра си към HDTV телевизор, както и като използвате дистанционно управление на Media Center, за да управлявате всичко, докато седите на дивана.

Компютър, свързан към телевизор и дистанционно управление на Windows Media Center
Компютър, свързан към телевизор и дистанционно управление на Media Center

Другият вариант е да свържете компютъра към стандартен компютърен монитор, клавиатура и мишка. Може дори да предавате поточно вашите мултимедийни файлове към устройство Extender чрез домашна мрежа. За допълнителна информация вж. Настройка на разширител на Windows Media Center.

Независимо кой начин ще изберете, Media Center ще се грижи постоянно за вашето забавление, като ви дава възможност да:

Настройване на Windows Media Center

При първото стартиране на Media Center ще видите страница с информация за настройка с две опции. Най-бързият метод е не случайно експресната опция. Може да изберете тази опция сега, ако искате директно да изпълните настройването. Въпреки това нека прегледаме опциите за "Настройване по избор", за да придобиете по-ясна представа за това какви възможности ви предоставя Media Center.

 1. Натиснете зеления бутон Start на дистанционното управление на Media Center Зеленият бутон Start на дистанционното управление.
 2. Когато стартирате Media Center за първи път, в страницата за настройка изберете Продължи и след това По избор.

 3. Когато стигнете до страницата, озаглавена Извличане на максимума от Windows Media Center, изберете Да, за да разрешите на Media Center да изтегли обложката на албума, обложката на DVD диска, текущите списъци в телевизионния справочник, информация от онлайн мултимедийни услуги, както и друга полезна информация.

Съвети

 • Може да отворите Media Center и с помощта на мишката. Щракнете върху бутона СтартБутонът "Старт", след което щракнете върху Всички програми и изберете Windows Media Center.
 • Ако изберете сега "Експресно настройване", може да се върнете по-късно в процеса за "Настройване по избор", като изпълните следните стъпки от стартовия екран на Windows Media Center: превъртете до Задачи, изберете Настройки, след това Общи, изберете Настройване на Windows Media Center, след което изберете Повторно изпълняване на настройването.

Задължителните опции за настройване свършват дотук. Останалите стъпки от процеса по настройване са по желание, въпреки че има няколко елемента в страницата с настройки по желание, които може да представляват интерес за вас.

Покажи всички

Оптимизиране на начина на показване на Windows Media Center

Калибрирането на дисплея може да бъде от полза при настройване на възможно най-доброто качество на изображението на екрана на телевизора или компютърния монитор.

Калибрирането на дисплея ще ви преведе през основната част от процеса чрез задаване на поредица от въпроси. Ако не сте сигурни за някои детайли по отношение на настройването на хардуера, като например името на даден кабел или типа на дисплея, с който разполагате, прегледайте илюстрациите в съветника за калибриране на дисплея – те може да ви помогнат да разберете какъв тип връзка използвате. Когато приключите с въпросите и сте доволни от начина, по който изглежда дисплеят, затворете съветника за калибриране на дисплея. Ако не сте доволни, може да използвате допълнителните опции за дисплея в "Регулиране на контролите на дисплея".

Калибриране на дисплея в Windows Media Center
Калибрирането на дисплея в Media Center предлага съвети за калибриране на вашия телевизор или монитор

Може да се върнете към калибрирането на дисплея по всяко време:

 1. Натиснете зеления бутон Start на дистанционното управление на Media Center Зеленият бутон Start на дистанционното управление.
 2. На стартовия екран на Windows Media Center превъртете до Задачи, изберете Настройки, след това Общи, изберете Настройване на Windows Media Center, след което изберете Конфигуриране на вашия телевизор или монитор.

Настройване на високоговорителите

Ако компютърът ви е свързан със система за съраунд звук, може да използвате функцията за настройване на високоговорителите. Изберете конфигурацията на вашите високоговорители, след което използвайте функцията за тестване чрез изпълнение на звук на камбана. Слушайте внимателно всеки високоговорител, за да се уверите, че той получава сигнал.

Съвети

 • Ако не се чува никакъв звук, проверете отново дали всички кабели са включено правилно и дали силата на звука на двата високоговорителя и на компютъра е увеличена. (Понякога се случва дори и на най-опитните компютърни специалисти случайно да забравят опцията "Без звук" в Windows включена.) Ако пак не се чува никакъв звук, вж. Звукови платки: често задавани въпроси.

 • Ако компютърът ви е свързан към телевизор, имайте предвид, че много видеокарти и типове кабели не поддържат аудио сигнали. Може да се наложи да свържете звуковата карта в компютъра директно към високоговорителите. За допълнителна информация вж. Свързване на компютъра към телевизор.

Може да се върнете във функцията за настройване на високоговорителите по всяко време:

 1. Натиснете зеления бутон Start на дистанционното управление на Media Center Зеленият бутон Start на дистанционното управление.
 2. На стартовия екран на Windows Media Center превъртете до Задачи, изберете Настройки, след това Общи, изберете Настройване на Windows Media Center, след което изберете Настройване на вашите високоговорители.

Настройка на мултимедийните библиотеки

При всяко стартиране Media Center автоматично сканира библиотеките с музика, картини и видеоклипове на вашия компютър. Какво обаче ще стане, ако музикалните ви файлове се намират на външен твърд диск, а картините ви са на друг компютър в домашната група? Не се притеснявайте – в Media Center са предвидени решения и за тези случаи.

 1. В Мултимедийна библиотека изберете типа мултимедия, който искате да добавите (например Музика), след което изберете Напред.

 2. Изберете Добавяне на папки към библиотеката и натиснете Напред.

 3. Изберете На този компютър (включва назначените мрежови устройства) и натиснете Напред.

 4. Намерете папката, в която се съхраняват файловете, поставете отметка в квадратчето до папката, след което изберете Напред.

Media Center ще претърси папката за цифрова мултимедия. Той ще запише и избраните от вас папки за показване при следващото стартиране на програмата.

Страницата с мултимедийната библиотека Windows Media Center
Media Center автоматично сканира избраните папки за съвместими мултимедийни файлове

Ако искате да импортирате файлове от споделена папка на друг компютър, процесът е подобен: изберете На друг компютър и Media Center ще търси споделени вместо локални папки. За допълнителна информация вж. Добавяне на мултимедийни файлове в Windows Media Center.

Можете да се върнете в мултимедийната библиотека по всяко време:

 1. Натиснете зеления бутон Start на дистанционното управление на Media Center Зеленият бутон Start на дистанционното управление.
 2. В началния екран на Windows Media Center превъртете до Задачи, изберете Настройки, след което изберете Мултимедийни библиотеки.

Конфигуриране на тунери, телевизионен сигнал и справочник

Тази опция се показва само в менюто за допълнителни настройки, когато Media Center открие ТВ тунер. ТВ тунерът представлява хардуерно устройство, което може да свържете към компютъра си чрез вътрешен разширителен слот или чрез външен разширителен порт, като например USB порт. Ако използвате съвместим телевизионен тунер, може да свържете телевизионен сигнал към компютъра, за да гледате и записвате телевизионни предавания.

Функцията за настройване на телевизор ще ви преведе през процеса за настройване на телевизионен сигнал, за да гледате и записвате телевизионни предавания в Media Center. Когато стигнете до страницата Резултат от откриването на телевизионен сигнал, изберете Да, конфигурирай телевизора с тези резултати, след което оставете Media Center да свърши останалото вместо вас.

Може да се върнете в настройването на телевизора по всяко време:

 1. Натиснете зеления бутон Start на дистанционното управление на Media Center Зеленият бутон Start на дистанционното управление.
 2. На стартовия екран на Windows Media Center превъртете до Задачи, изберете Настройки, след това Общи, изберете Настройване на Windows Media Center, след което изберете Настройване на телевизионен сигнал.

За допълнителна информация относно настройването на телевизионни тунери вж. Телевизионни програми на вашия компютър: какво представляват телевизионните сигнали и телевизионните тунери.

Настанете се удобно, отпуснете се и се наслаждавайте

Когато завършите настройката на Media Center, изберете Свърших, натиснете Напред и след това Готово, за да се отвори Media Center и да започнете да го използвате. Цялата ви цифрова музика, снимки и домашни филми, както и разнообразни онлайн мултимедийни файлове, са само на няколко щраквания разстояние.

ИД на статията: MSW700018Имате нужда от допълнителна помощ?