Запознаване с Windows Media CenterТази статия важи за Windows Vista. За помощ за Windows 7 вж. Първи стъпки с Windows Media Center .

Ако вашият компютър работи с Windows Vista Home Premium или Windows Vista Ultimate, ви очаква бонус: И двата включват Windows Media Center.

Windows Media Center
Главно меню на Windows Media Center

Когато се използват пълните възможности на Media Center, той може да превърне компютъра ви в мощен център за домашно забавление. Може да се възползвате от пълните възможности, които предлага Media Center, като свържете компютъра си към HDTV телевизор, както и като използвате дистанционно управление на Media Center, за да управлявате всичко, докато седите на дивана.

Компютър, свързан към телевизор и дистанционно управление на Windows Media Center
Компютър, свързан към телевизор и дистанционно управление на Media Center

Другият вариант е да свържете компютъра към стандартен компютърен монитор, клавиатура и мишка. Може дори да предавате поточно вашите мултимедийни файлове към устройство Extender чрез домашна мрежа. За допълнителна информация вж. Настройка на разширител за мултимедийния център на Windows.

Независимо кой начин ще изберете, Media Center ще се грижи постоянно за вашето забавление, като ви дава възможност да:

Настройване на Windows Media Center

При първото стартиране на Media Center ще ви бъдат предоставени три опции: "Експресно настройване", "Настройване по избор" или "Изпълняване на настройването по-късно". Съвсем логично най-бързият метод е чрез опцията "Експресно настройване". Може да изберете тази опция сега, ако искате директно да изпълните настройването. Въпреки това нека прегледаме опциите за "Настройване по избор", за да придобиете по-ясна представа за това какви възможности ви предоставя Media Center.

 1. Натиснете зеления бутон Start на дистанционното управление на Media Center Зеленият бутон Start на дистанционното управление.
 2. При първото стартиране на Media Center ще се покаже екран за настройване. Изберете Настройване по избор.

 3. Когато стигнете до страницата, озаглавена Извличане на максимума от Windows Media Center , изберете Да, за да разрешите на Media Center да изтегли обложката на албума, обложката на DVD диска, текущите списъци в телевизионния справочник, информация от онлайн мултимедийни услуги, както и друга полезна информация.

Фонотека на Windows Media Center
Media Center може автоматично да изтегли обложките на албумите, както и друга информация за вашата цифрова музика

Съвети

 • Може да отворите Media Center и с помощта на мишката. Щракнете върху бутона СтартБутонът "Старт", щракнете върху Всички програми, след което щракнете върху Windows Media Center .
 • Ако изберете сега "Експресно настройване", може да се върнете по-късно в процеса за "Настройване по избор", като изпълните следните стъпки от стартовия екран на Media Center: превъртете до Задачи, изберете настройки, изберете Общи, изберете Настройване на Windows Media Center , след което изберете Повторно изпълняване на настройването.

Задължителните опции за настройване свършват дотук. Останалите стъпки от процеса по настройване са по желание, въпреки че има няколко елемента в страницата с настройки по желание, които може да представляват интерес за вас.

Покажи всички

Оптимизиране на начина на показване на Windows Media Center

Калибрирането на дисплея може да бъде от полза при настройване на възможно най-доброто качество на изображението на екрана на телевизора или компютърния монитор. Ако не сте запознати с термини като "VGA" или "16:9," може да гледате видеоклипа на първата страница за общ преглед на различните опции на дисплея.

Калибрирането на дисплея ще ви преведе през основната част от процеса чрез задаване на поредица от въпроси. Ако не сте сигурни за някои детайли по отношение на настройването на хардуера, като например името на даден кабел или типа на дисплея, с който разполагате, прегледайте илюстрациите в съветника за калибриране на дисплея – те може да ви помогнат да разберете какъв тип връзка използвате. Когато приключите с въпросите и сте доволни от начина, по който изглежда дисплеят, затворете съветника за калибриране на дисплея. Ако не сте доволни, може да използвате допълнителните опции за дисплея в "Регулиране на контролите на дисплея".

Екран на регулирането на контролите на дисплея в Windows Media Center
Калибрирането на дисплея в Media Center предлага съвети за калибриране на вашия телевизор или монитор

Може да се върнете към калибрирането на дисплея по всяко време:

 1. Натиснете зеления бутон Start на дистанционното управление на Media Center Зеленият бутон Start на дистанционното управление.
 2. На стартовия екран на Windows Media Center превъртете до Задачи, изберете настройки, изберете Общи, изберете Настройване на Windows Media Center , след което изберете Конфигуриране на вашия телевизор или монитор.

Настройване на високоговорителите

Ако компютърът ви е свързан със система за съраунд звук, може да използвате функцията за настройване на високоговорителите. Изберете конфигурацията на вашите високоговорители, след което използвайте функцията за тестване чрез изпълнение на звук на камбана. Слушайте внимателно всеки високоговорител, за да се уверите, че той получава сигнал.

Съвети

 • Ако не се чува никакъв звук, проверете отново дали всички кабели са включено правилно и дали силата на звука е увеличена както на високоговорителите ,така и на компютъра. (Понякога се случва дори и на най-опитните компютърни специалисти случайно да забравят опцията "Без звук" в Windows включена.) Ако все още не се чува никакъв звук, вж. Съвети за коригиране на често срещани проблеми със звука.

 • Ако компютърът ви е свързан към телевизор, имайте предвид, че много видеокарти и типове кабели не поддържат аудио сигнали. Може да се наложи да свържете звуковата карта в компютъра директно към високоговорителите. За допълнителна информация вж. Свързване на компютъра към телевизор.

Може да се върнете във функцията за настройване на високоговорителите по всяко време:

 1. Натиснете зеления бутон Start на дистанционното управление на Media Center Зеленият бутон Start на дистанционното управление.
 2. На стартовия екран на Windows Media Center превъртете до Задачи, изберете настройки, изберете Общи, изберете Настройване на Windows Media Center , след което изберете Настройване на вашите високоговорители.

Настройване на вашата фонотека, библиотека с картини и видео библиотека

При всяко стартиране на Media Center се извършва автоматично сканиране на папките "Музика", "Картини" и "Видеоклипове" на твърдия диск. Но какво се случва, ако вашите музикални файлове се съхраняват на външен твърд диск или ако вашите снимки са на споделен компютър в домашната ви мрежа? Не се притеснявайте – в Media Center са предвидени решения и за тези случаи.

 1. В Настройване на библиотека изберете Добавяне на папка за следене, след което изберете Напред.

 2. Изберете Добавяне на папки от този компютър.

 3. Намерете папката, в която се съхраняват файловете, поставете отметка в квадратчето до папката, след което изберете Напред.

Media Center ще потърси цифрова музика, снимки или видеоклипове в папката. Той ще запише и избраните от вас папки за показване при следващото стартиране на програмата.

Екран на настройването на библиотека в Windows Media Center
Media Center автоматично ще сканира избраните папки за съвместима музика, картини и видеоклипове

Ако искате да импортирате файлове от споделена папка на друг компютър, процесът е подобен: изберете Добавяне на споделени папки от друг компютър и Media Center ще търси споделени вместо локални папки.

Може да се върнете в настройването на библиотеката по всяко време:

 1. Натиснете зеления бутон Start на дистанционното управление на Media Center Зеленият бутон Start на дистанционното управление.
 2. На стартовия екран на Windows Media Center превъртете до Задачи, изберете настройки, след което изберете Настройване на библиотека.

Конфигуриране на тунери, телевизионен сигнал и справочник

Тази опция се показва само в менюто за настройване по желание, ако Media Center открие телевизионен тунер. Телевизионният тунер представлява хардуерно устройство, което може да свържете към компютъра си чрез вътрешен разширителен слот или чрез външен разширителен порт, като например USB порт. Ако използвате съвместим телевизионен тунер, може да свържете телевизионен сигнал към компютъра, за да гледате и записвате телевизионни предавания.

Функцията за настройване на телевизор ще ви преведе през процеса за настройване на телевизионен сигнал, за да гледате и записвате телевизионни предавания в Media Center. Когато стигнете до страницата Резултат от откриването на телевизионен сигнал, изберете Да, конфигурирай телевизора с тези резултати, след което оставете Media Center да свърши останалото вместо вас.

Може да се върнете в настройването на телевизора по всяко време:

 1. Натиснете зеления бутон Start на дистанционното управление на Media Center Зеленият бутон Start на дистанционното управление.
 2. На стартовия екран на Windows Media Center превъртете до Задачи, изберете настройки, изберете Общи, изберете Настройване на Windows Media Center , след което изберете Настройване на телевизионен сигнал.

За допълнителна информация относно настройването на телевизионни тунери вж. Tелевизионни програми на вашия компютър: Какво представляват телевизионните сигнали и телевизионните тунери.

Настанете се удобно, отпуснете се и се наслаждавайте

Когато завършите настройката на Media Center, изберете Свърших, за да отворите Media Center и да започнете да разглеждате. Цялата ви цифрова музика, снимки и домашни филми, както и разнообразни онлайн мултимедийни файлове, са само на няколко щраквания разстояние.