Как да премахна компютърен вирус?Тази информация важи за Windows Internet Explorer 7 и Windows Internet Explorer 8.

Ето няколко неща, които можете да опитате, за да премахнете компютърен вирус:

Поддържайте антивирусната си програма актуализирана. Ако вече сте инсталирали антивирусна програма на компютъра, важно е да я поддържате актуализирана. Тъй като постоянно се пишат нови вируси, повечето антивирусни програми се актуализират често. Проверете документацията на вашата антивирусна програма или посетете уеб сайта на издателя, за да научите как да получите актуализации. Имайте предвид, че някои вируси блокират най-често използваните антивирусни уеб сайтове, така че да не можете да посетите уеб сайта, за да изтеглите антивирусни актуализации. Ако това се случи, проверете дали вашият антивирусен доставчик има диск, който можете да използвате за инсталиране на най-новите актуализации. Възможно е да създадете този диск на компютър, който не е заразен (напр. на компютъра на приятел).

Използвайте онлайн скенер. Ако не разполагате с антивирусна програма, посетете уеб сайта Доставчици на софтуер за защита за Windows Vista за допълнителна информация относно защитата и предпазването от вируси. Някои от партньорските сайтове предлагат безплатни онлайн скенери, които могат да проверят компютъра за най-новите вируси. Тези скенери няма да ви защитят от заразяването с вирус, но могат да ви помогнат с откриването и премахването на вируси, с които компютърът е заразен.

Изтеглете скенера за безопасност на Microsoft. Microsoft предлага скенера за безопасност на Microsoft. Посетете уеб сайта на скенера за безопасност на Microsoft за повече информация.

Спрете разпространението на вирус. Вирусите обикновено се създават, за да поемат контрол над вашия компютър и да изпращат свои копия от вашия към други компютри. Обикновено можете да разберете, че това се случва, ако компютърът работи бавно и осъществява достъп до мрежата по-често от нормалното. Ако това се случва, трябва да го изключите от интернет и мрежата (ако сте свързани към интернет или мрежа). Ако сте свързани към интернет чрез физическа връзка, изключете мрежовия или телефонния кабел от компютъра. Ако сте свързани към интернет чрез безжична връзка на преносим компютър, изключете безжичния адаптер на компютъра (като изключите превключвателя за безжична връзка или премахнете картата на безжичния адаптер). След като компютърът е изключен от интернет, стартирайте антивирусния софтуер (от диск или софтуер, който е на компютъра), за да премахнете вируса.

Премахнете вирусите ръчно. Понякога даден вирус трябва да бъде премахнат ръчно. Обикновено това е технически процес и трябва да бъде извършен от потребители, които имат опит със системния регистър на Windows и знаят как да преглеждат и изтриват системни и програмни файлове в Windows.

Първата стъпка е разпознаване на вируса. Стартирайте антивирусния софтуер, за да разпознае името на вируса. Ако не разполагате с антивирусна програма или програмата не открива вируса, можете да го разпознаете, като потърсите следи за неговото поведение. Запишете си текста от съобщенията, показвани от вируса, или, ако сте получили вируса по електронната поща, си запишете темата или името на прикачения към съобщението файл. Потърсете справки в уеб сайта на доставчика на антивирусна защита за нещата, които сте записали, за да опитате да откриете името на вируса и инструкции за премахването му.

Добре, вирусът ми вече го няма, а сега какво? След премахването на вируса може да се наложи да инсталирате повторно софтуер или да възстановите изгубена информация. Извършването на редовно архивиране може да ви спести голяма част от проблемите при вирусна атака. Ако нямате запазени архивни копия, започнете сега. За да научите повече относно предотвратяването на бъдещи атаки, вж. Как мога да допринеса за защитата на моя компютър от вируси?