Начини за подобряване на производителността на компютъра


Фрагментирането на твърдия диск забавя неговата работа и съответно на компютъра. Сменяемите устройства за съхранение, като например USB флаш устройства, могат също да се фрагментират. Програмата за дефрагментиране на диска подрежда разбърканите файлове на дисковете и устройствата по начин, който осигурява по-добра работа. Програмата за дефрагментиране се изпълнява по график, но вие можете също така да анализирате и да дефрагментирате дисковете и устройствата ръчно. Може да направите това, като използвате следните стъпки:

Гледайте това видео, за да научите как се дефрагментира твърд диск (1:03)

Дефрагментиране на твърдия диск

  1. Отворете програмата за дефрагментиране на диска, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Програма за дефрагментиране на диска, след което в списъка с резултати щракнете върху Програма за дефрагментиране на диска.

  2. Под Текущо състояние изберете диска, който искате да дефрагментирате.

  3. За да определите дали дискът има нужда от дефрагментиране, щракнете върху Анализирай диска. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

    След като Windows приключи с анализа на диска, можете да проверите процентите на фрагментиране на диска в колоната Последно изпълнение. Ако процентите са над 10%, трябва да дефрагментирате диска.

  4. Щракнете върху Дефрагментирай диска. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Дефрагментирането на диск може да отнеме от няколко минути до няколко часа, в зависимост от размера и степента на фрагментация на твърдия диск. По време на дефрагментиране компютърът може да се използва.

Забележки

  • Ако дискът вече се използва приоритетно от друга програма или е форматиран чрез файлова система, различна от файловата система NTFS, FAT или FAT32, той не може да се дефрагментира.

  • Местоположенията в мрежата не могат да се дефрагментират.

  • Ако твърдият диск, който очаквате да видите под Текущо състояние не се показва, това може да означава, че има грешка в него. Опитайте първо да поправите твърдия диск, след което се върнете към програмата за дефрагментиране на диска, за да опитате отново. Вж. Проверка за грешки в дадено устройство за повече информация.Имате нужда от допълнителна помощ?