При свързване на принтер към компютъра или добавяне на нов принтер към домашната мрежа, обикновено може веднага да започнете да печатате. Windows поддържа повечето принтери, като вероятно няма да се налага да полагате допълнителни усилия за инсталиране на специален софтуер за принтери. Ако използвате Windows 8.1 или Windows RT 8.1, чрез Windows Update е налична допълнителна поддръжка за принтери и драйвери.

Инсталиране на принтер

В повечето случаи всичко, което трябва да направите, за да настроите принтер, е да го свържете с компютъра си. Просто включете USB кабела от принтера в достъпен USB порт на компютъра, след което включете принтера.

Забележки

  • Ако разполагате с нов безжичен принтер, който не е добавян към домашната ви мрежа, прочетете предоставените с принтера инструкции, за да научите как да го добавите.

  • Ако друг потребител от вашия дом вече разполага с инсталиран принтер, който е споделен, може да се присъедините към домашна група и да използвате този принтер. За да научите повече, вж. Домашни групи – от начало до край.

  • Прегледайте уеб сайта на производителя на принтера, за да научите повече и да изтеглите актуален софтуер за принтера си.

Проверка за инсталиран принтер

  1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра.
    (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца нагоре, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.)

  2. Докоснете или щракнете върху Компютър и устройства, след което докоснете или щракнете върху Устройства.

    Ако вашият принтер е инсталиран, той трябва да се покаже в Принтери.

  3. Ако вашият принтер не фигурира в списъка, докоснете или щракнете върху Добавяне на устройство, след което изберете принтера, за да го инсталирате.

Ако вашият принтер не се показва, уверете се, че принтерът е включен и проверете отново дали всички кабели са стабилно включени. За допълнителна информация относно разрешаването на проблеми с принтера вж. Какво да направя, ако дадено свързано с кабел устройство не е инсталирано правилно? (за принтери, свързани директно с компютъра) или Защо Windows не открива моето Bluetooth устройство или друго безжично устройство? (за безжични принтери).Имате нужда от допълнителна помощ?