Инсталиране или премахване на звукова карта


Повечето нови настолни компютри се произвеждат с вградена звукова карта, която можете да смените. Ако компютърът не разполага с инсталирана звукова карта или ако искате да подобрите възможностите на компютъра за възпроизвеждане и запис на звук, можете да инсталирате звукова карта. Ако имате проблеми със звука на компютъра, вижте Съвети за коригиране на често срещани проблеми със звука.

Забележки

 • Инструкциите по-долу се отнасят за настолни компютри. Повечето преносими компютри разполагат с вградени звукообработващи чипове (наречени още звукови процесори), но нямат вътрешни звукови карти. Можете да подобрите звука на преносимия компютър, като включите външно звуково устройство в USB порт или в слота за външни карти, но това се прави рядко.

 • Звуковите процесори може да са вградени и в настолни компютри. Те не могат да се премахнат, но за да подобрите звука, обикновено можете да инсталирате вътрешна звукова карта и да изключите звуковия процесор.

Преди да инсталирате дадена звукова карта, прегледайте информацията към нея. Указанията тук са общи, а документацията към звуковата карта може да съдържа важна информация за инсталиране на картата. Освен това задължително проверете в документацията, придружаваща компютъра, за това дали отварянето на компютъра ще засегне условията в гаранцията му.

Преди да инсталирате звукова карта, ще са ви необходими следните неща:

 • Звуковата карта за инсталиране

 • Кръстата отвертка Phillips за отваряне на компютъра, ако е необходимо

 • Празен PCI слот в компютъра, освен ако не планирате да смените съществуващата звукова карта (в този случай можете да поставите новата карта в слота на старата)

Ако звуковата карта е придружена от CD диск, DVD диск или друг преносим носител, те може да съдържат драйвер за вашата звукова карта. Преди да го използвате, изчакайте, докато Windows приключи с търсенето и инсталирането на драйвер. Windows прави това автоматично, след като инсталирате звуковата карта и включите компютъра отново. Ако Windows не може да намери добър драйвер за звуковата карта, опитайте да инсталирате драйвера, предоставен заедно с нея. Софтуерът от производителя може също така да съдържа други програми за звуковата карта.

Жакове за типична звукова карта
Повечето звукови карти разполагат с поне един линеен изход за свързване на високоговорители и един линеен вход за свързване на входно аудиоустройство.
Покажи всички

Отваряне на кутията на компютъра

Предупреждение

 • Изключете компютъра и откачете кабела му от източника на захранване. Това е много важно. Инсталирането на платка във включен към електрическата мрежата компютър може да доведе до токов удар или до повреда на картата и компютъра.

 1. Прочетете информацията, предоставена с компютъра, за да разберете как да отворите кутията на компютъра. Ако вече не разполагате с инструкции, погледнете на капака на компютъра (обикновено на гърба му) за болтове или фиксатори за отваряне на кутията.

 2. След като отворите кутията, заземете се, като се хванете за металната обвивка, която се намира около буксата за включване на захранващия кабел. Това ще ви предпази от токов удар и ще помогне да предпазите новата карта и намиращите се в компютъра компоненти от статично електричество.

Премахване на съществуваща звукова карта

Ако вече разполагате с вътрешна звукова карта, трябва да я премахнете, преди да инсталирате новата карта. Ако компютърът разполага с вграден звуков процесор, можете да преминете към раздела "Инсталиране на нова звукова карта" в тази тема.

 1. Прочетете информацията, предоставена с досегашната звукова карта, за да разберете как да я премахнете. Ако вече не разполагате с инструкциите, намерете звуковата карта. Ако не сте сигурни точно коя карта е звуковата, проследете кабелите на високоговорителите (те са свързани към гърба на звуковата карта), след което вижте в кой слот е поставена картата.

 2. Изключете кабелите на високоговорителите и микрофона от гърба на звуковата карта.

 3. Ако в компютъра има кабел, свързващ звуковата карта и CD устройството, изключете и него. Много от по-новите компютри не разполагат с такъв кабел, така че можете да пропуснете тази стъпка, ако той не се намира там.

 4. Развийте винтовете или фиксаторите, които придържат звуковата карта на мястото й.

 5. Издърпайте внимателно звуковата карта от слота. Не усуквайте и не извивайте картата, докато я изваждате.

 6. Ако няма да инсталирате нова звукова карта, поставете капак на слота (ако разполагате с такъв) и завинтете отново винта на мястото му. След това затворете кутията на компютъра и завинтете всички винтове, които сте отвинтили при неговото отваряне.

Забележка

 • Може да се наложи внимателно да размърдате картата, за да я освободите. Дори и да възнамерявате да изхвърлите старата звукова карта, бъдете внимателни при премахването й, за да избегнете повреждане на дънната платка. Ако ви е трудно да я извадите, по-добре не бързайте да я насилвате, а внимателно я издърпайте и извадете.

Инсталиране на нова звукова карта

 1. Прочетете инструкциите, предоставени с новата звукова карта, за да разберете как да я инсталирате. Ако не разполагате с инструкции, намерете празен разширителен слот в компютъра, който ще приеме новата звукова карта.

  Ако компютърът не разполага с празен слот, ще трябва да махнете друга платка, преди да можете да поставите новата. Ако сте отстранили звукова карта от компютъра, можете да използвате същия слот, при условие че новата карта използва същия тип разширителен слот. Проверете документацията към компютъра, ако е необходимо да определите типа на наличните разширителни слотове.

 2. Поставете внимателно звуковата карта върху самия слот. Изравнете изводите на звуковата карта със слота, след което натиснете внимателно картата надолу, така че тя да влезе докрай в слота. Уверете се, че картата е натисната докрай и че е закрепена здраво. Ако изводите на платката не са идеално подравнени с изводите на разширителния слот, картата няма да работи правилно.

 3. Ако компютърът разполага с аудиокабел за директна връзка на CD-ROM устройството със звуковата карта, включете го към картата. Проверете информацията към звуковата карта, за да определите местоположението на аудиосъединителя за CD устройство върху картата. Този кабел в повечето случаи не е необходим за наличния аудиохардуер и включването му е по желание.

 4. Завинтете звуковата карта към рамката на кутията. Внимавайте да не изкривите звуковата карта или рамката на кутията, докато затягате винта. Най-добре е да затегнете винтовете съвсем малко повече, отколкото можете да ги затегнете с пръсти.

 5. Затворете кутията на компютъра и завинтете всички винтове, които сте отвинтили при отваряне на кутията. Включете високоговорителите в новата звукова карта, както и микрофона (ако разполагате с такъв).

 6. Свържете компютъра отново към източника на захранване, след което го включете.

  Windows ще инсталира необходимите драйвери за новата звукова карта. Ако със звуковата карта сте получили диск, съдържащ софтуер, инсталирайте го сега. Прегледайте информацията, съпътстваща звуковата карта, за стъпките за инсталиране.

  Ако картата не работи правилно, потърсете чрез Windows Update по-нов драйвер за звуковата карта. За допълнителна информация вижте Актуализиране на драйвер за хардуер, който не работи правилно и Звукови платки: често задавани въпроси.Имате нужда от допълнителна помощ?