Клавишните комбинации представляват комбинации от два или повече клавиша, с помощта на които може да се изпълнява задача, която обикновено изисква мишка или друго посочващо устройство. Клавишните комбинации може да улеснят работата с компютъра, като ви спестят време и усилия, докато използвате Windows и други приложения.

Повечето приложения предоставят също така бързи клавиши, които улесняват работата с менюта и други команди. Проверете менютата на съответните приложения за бързи клавиши. Ако някоя буква от дума е подчертана в дадено меню, това означава, че можете да натиснете клавиша Alt и подчертания клавиш едновременно, вместо да щраквате върху елемента от менюто. Ако използвате сензорна клавиатура, можете също така да преглеждате някои клавишни комбинации при натискане на клавиша Ctrl.

Натискането на клавиша Alt в някои приложения, като например Paint и WordPad, показва команди, които са означени с допълнителни клавиши за използване при натискане.

Забележка

Използване на Windows

Покажи всички

Основни клавишни комбинации

Таблицата по-долу съдържа често срещани клавишни комбинации за Windows 8.1 и Windows RT 8.1.

Натиснете този клавиш
За да направите това:

Ctrl+ C (или Ctrl + Insert)

Копиране на избрания обект

Ctrl + X

Изрязване на избрания обект

Ctrl + V (или Shift + Insert)

Поставяне на избрания обект

Ctrl + Z

Отменяне на действие

Alt + Tab

Превключване между отворените приложения (с изключение на приложенията за десктоп)

Alt + F4

Затваряне на активния елемент или изход от активното приложение

Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +L

Заключване на компютъра или превключване на потребители

Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +D

Показване и скриване на работния плот

Нови клавишни комбинации

В таблицата по-долу се съдържат нови клавишни комбинации, които може да използвате в Windows.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+започване на въвеждане
За да направите това:

Търсене в компютъра

Натиснете този клавиш

Ctrl + плюс (+) или Ctrl + минус (-)

За да направите това:

Увеличаване и намаляване на голям брой елементи, като например приложения, закачени на стартовия екран

Натиснете този клавиш

Ctrl+колелце

За да направите това:

Увеличаване и намаляване на голям брой елементи, като например приложения, закачени на стартовия екран

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+C
За да направите това:

Отваряне на препратките

В дадено приложение отваряне на командите за приложението

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+F
За да направите това:

Отваряне на препратката за търсене за търсене на файлове

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+H
За да направите това:

Отваряне на препратката за споделяне

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+I
За да направите това:

Отваряне на препратката към настройки

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+K
За да направите това:

Отваряне на препратката към устройства

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+O
За да направите това:

Заключване на ориентацията на екрана (портрет или пейзаж)

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+Q
За да направите това:

Отваряне на препратката за търсене, за да търсите навсякъде или в дадено отворено приложение (ако приложението поддържа търсене в приложението)

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +S
За да направите това:

Отваряне на препратката за търсене, за да търсите в Windows и интернет

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+W
За да направите това:

Отваряне на препратката за търсене за търсене на настройки

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+Z
За да направите това:

Показване на наличните в приложението команди

Забележка

  • Може също така да прегледате някои настройки и опции, като отворите препратката Настройки при отворено приложение.

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+интервал
За да направите това:

Превключване на езика на въвеждане и оформлението на клавиатурата

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+Ctrl+интервал
За да направите това:

Промяна към предишно избран език на въвеждане

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+Tab
За да направите това:

Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп)

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+Ctrl+Tab
За да направите това:

Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп)

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+Shift+Tab
За да направите това:

Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп) в обратен ред

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+Shift+точка (.)
За да направите това:

Прилепване на дадено приложение вляво

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+точка (.)
За да направите това:

Превъртане през отворените приложения

Натиснете този клавиш

Esc

За да направите това:

Спиране на или изход от текущата задача

Основни клавишни комбинации

В таблицата по-долу се съдържат общи клавишни комбинации, които може да използвате в Windows.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

F1

За да направите това:

Показване на помощта

Натиснете този клавиш

F2

За да направите това:

Преименуване на избрания елемент

Натиснете този клавиш

F3

За да направите това:

Търсене на файл или папка

Натиснете този клавиш

F4

За да направите това:

Показване на списъка на адресната лента във файловия мениджър

Натиснете този клавиш

F5

За да направите това:

Опресняване на активния прозорец

Натиснете този клавиш

F6

За да направите това:

Обхождане циклично на елементите на екрана в прозорец или на работния плот

Натиснете този клавиш

F10

За да направите това:

Активиране на лентата с менюта в активното приложение

Натиснете този клавиш

Alt + F4

За да направите това:

Затваряне на активния елемент или изход от активното приложение

Натиснете този клавиш

Alt + Esc

За да направите това:

Обхождане циклично на елементи в реда, в който те са отворени

Натиснете този клавиш

Alt+подчертана буква

За да направите това:

Извършване на командата за тази буква

Натиснете този клавиш

Клавишите Alt + Enter

За да направите това:

Показване на свойствата на избрания елемент

Натиснете този клавиш

Alt + интервал

За да направите това:

Отваряне на контекстното меню за активния прозорец

Натиснете този клавиш

Alt + стрелка наляво

За да направите това:

Назад

Натиснете този клавиш

Alt + стрелка надясно

За да направите това:

Напред

Натиснете този клавиш

Alt + Page Up

За да направите това:

Преминаване един екран нагоре

Натиснете този клавиш

Alt + Page Down

За да направите това:

Преминаване един екран надолу

Натиснете този клавиш

Alt + Tab

За да направите това:

Превключване между отворените приложения (с изключение на приложенията за десктоп)

Натиснете този клавиш

Ctrl + F4

За да направите това:

Затворите активния документ (в приложения, които позволяват да работите с няколко едновременно отворени документа)

Натиснете този клавиш

Ctrl + A

За да направите това:

Избиране на всички елементи в документ или прозорец

Натиснете този клавиш

Ctrl+ C (или Ctrl + Insert)

За да направите това:

Копиране на избрания обект

Натиснете този клавиш

Ctrl + D (или Delete)

За да направите това:

Изтриване на избрания елемент и да го преместите в кошчето

Натиснете този клавиш

Ctrl + R (или F5)

За да направите това:

Опресняване на активния прозорец

Натиснете този клавиш

Ctrl + V (или Shift + Insert)

За да направите това:

Поставяне на избрания обект

Натиснете този клавиш

Ctrl + X

За да направите това:

Изрязване на избрания обект

Натиснете този клавиш

Ctrl + Y

За да направите това:

Връщане на действие

Натиснете този клавиш

Ctrl + Z

За да направите това:

Отменяне на действие

Натиснете този клавиш

Ctrl + плюс (+) или Ctrl + минус (-)

За да направите това:

Увеличаване и намаляване на голям брой елементи, като например приложения, закачени на стартовия екран

Натиснете този клавиш

Ctrl + колелцето за превъртане на мишката

За да направите това:

Промяна на размера на иконите на работния плот или увеличаване и намаляване на голям брой елементи, като например приложеният, закачени на стартовия екран

Натиснете този клавиш

Ctrl + стрелка надясно

За да направите това:

Преместване на курсора в началото на следващата дума

Натиснете този клавиш

Ctrl + стрелка наляво

За да направите това:

Преместване на курсора в началото на предишната дума

Натиснете този клавиш

Ctrl + стрелка надолу

За да направите това:

Преместване на курсора в началото на следващия абзац

Натиснете този клавиш

Ctrl + стрелка нагоре

За да направите това:

Преместване на курсора в началото на предишния абзац

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + Tab

За да направите това:

Използвате клавишите със стрели за превключване между отворените приложения

Натиснете този клавиш

Ctrl + клавиш със стрелка (за придвижване към елемент) + интервал

За да направите това:

Избиране на няколко отделни елемента в прозорец или на работния плот

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift заедно с клавиш със стрелка

За да направите това:

Маркиране на текстов блок

Натиснете този клавиш

Ctrl + Esc

За да направите това:

Отваряне на стартовия екран

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + Esc

За да направите това:

Отваряне на диспечера на задачите

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift

За да направите това:

Превключване на клавиатурната подредба при наличието на няколко разрешени клавиатурни подредби

Натиснете този клавиш

Ctrl + интервал

За да направите това:

Включване и изключване на редактора на метод за въвеждане на китайски (IME)

Натиснете този клавиш

Shift + F10

За да направите това:

Показване на контекстното меню за избрания елемент

Натиснете този клавиш

Shift заедно с клавиш със стрелка

За да направите това:

Избор на повече от един елемент в даден прозорец или на работния плот, или избор на текст в документ

Натиснете този клавиш

Shift + Delete

За да направите това:

Изтриване на избрания елемент, без преди това да се премести в кошчето

Натиснете този клавиш

Стрелка надясно

За да направите това:

Отваряне на съседното меню отдясно или да отворите подменю

Натиснете този клавиш

Стрелка наляво

За да направите това:

Отваряне на съседното меню отляво или да затворите подменю

Натиснете този клавиш

Esc

За да направите това:

Спиране на или изход от текущата задача

Клавишни комбинации за клавиша с емблемата на Windows

В таблицата по-долу се съдържат клавишни комбинации, които използват клавиша с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows.
Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +F1
За да направите това:

Отваряне на раздела за помощ и поддръжка на Windows

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows
За да направите това:

Показване или скриване на стартовия екран

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +B
За да направите това:

Настройване на фокуса в областта за уведомяване

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +C
За да направите това:

Отваряне на препратките

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +D
За да направите това:

Показване и скриване на работния плот

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +E
За да направите това:

Отваряне на файловия мениджър

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +F
За да направите това:

Отваряне на препратката за търсене и търсене на файлове

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +H
За да направите това:

Отваряне на препратката за споделяне

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +I
За да направите това:

Отваряне на препратката към настройки

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +K
За да направите това:

Отваряне на препратката към устройства

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +L
За да направите това:

Заключване на компютъра или превключване на потребители

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +M
За да направите това:

Намаляване на всички прозорци

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +O
За да направите това:

Ориентация за заключване на устройство

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +P
За да направите това:

Избор на режим на показване на презентация

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Q
За да направите това:

Отваряне на препратката за търсене, за да търсите навсякъде или в отвореното приложение (ако приложението поддържа търсене в приложението)

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +R
За да направите това:

Отваряне на диалоговия прозорец Изпълнение

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +S
За да направите това:

Отваряне на препратката за търсене, за да търсите в Windows и интернет

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +T
За да направите това:

Обхождане циклично на приложенията на лентата на задачите

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +U
За да направите това:

Отваряне на центъра за улеснен достъп

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +V
За да направите това:

Обхождане циклично на известията

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Shift+V
За да направите това:

Обхождане циклично на известията в обратен ред

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +W
За да направите това:

Отваряне на препратката за търсене и търсене на настройки

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +X
За да направите това:

Отваряне на менюто Бърза връзка

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Z
За да направите това:

Показване на наличните в приложението команди

Забележка

  • Може също така да прегледате някои настройки и опции, като отворите препратката Настройки при отворено приложение.

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +,
За да направите това:

Временен преглед на работния плот

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +пауза
За да направите това:

Показване на диалоговия прозорец Свойства на системата

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Ctrl+F
За да направите това:

Търсене на компютри (ако сте в мрежа)

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Shift+M
За да направите това:

Възстановяване на намалените прозорци на работния плот

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +число
За да направите това:

Отворете работния плот и стартирайте закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от числото позиция. Ако приложението вече е стартирано, превключете на това приложение.

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Shift+число
За да направите това:

Отваряне на работния плот и стартиране на нов екземпляр на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от числото позиция

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Ctrl+число
За да направите това:

Отваряне на работния плот и превключване на последния активен прозорец на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от числото позиция

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Alt+число
За да направите това:

Отваряне на работния плот и отваряне на изскачащия списък за закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от числото позиция

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Ctrl+Shift+число
За да направите това:

Отваряне на работния плот и отваряне на нов екземпляр на приложението, разположено в дадената позиция в лентата на задачите като администратор

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Tab
За да направите това:

Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп)

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Ctrl+Tab
За да направите това:

Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп)

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Shift+Tab
За да направите това:

Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп) в обратен ред

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Ctrl+B
За да направите това:

Превключване на приложението, показало съобщение в областта за уведомяване

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +стрелка нагоре
За да направите това:

Увеличаване на прозореца

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +стрелка надолу
За да направите това:

Премахване на текущото приложение от екрана или намаляване на прозореца на работния плот

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +стрелка наляво
За да направите това:

Увеличаване на приложението или прозореца на работния плот към лявата страна на екрана

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +стрелка надясно
За да направите това:

Увеличаване на приложението или прозореца на работния плот към дясната страна на екрана

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Home
За да направите това:

Намаляване на всичко, с изключение на активния прозорец на работния плот (всички прозорци се възстановяват при второ натискане)

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Shift+стрелка нагоре
За да направите това:

Разтягане на прозореца на работния плот до горната и долната части на екрана

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Shift+стрелка надолу
За да направите това:

Възстановяване/намаляване на активните прозорци на работния плот вертикално, запазвайки широчината

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Shift+стрелка наляво или надясно
За да направите това:

Преместване на приложение или прозорец в работния плот от един монитор на друг

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +интервал
За да направите това:

Превключване на езика на въвеждане и оформлението на клавиатурата

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Ctrl+интервал
За да направите това:

Промяна към предишно избран език на въвеждане

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Enter
За да направите това:

Отваряне на разказвача

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Shift+точка (.)
За да направите това:

Превъртане през отворените приложения

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +точка (.)
За да направите това:

Превъртане през отворените приложения

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +/
За да направите това:

Инициализиране на повторно конвертиране на IME

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Alt+Enter
За да направите това:

Отваряне на WindowsMedia Center

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +плюс (+) или минус (-)
За да направите това:

Увеличаване или намаляване с лупата

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +Esc
За да направите това:

Изход от „Лупа“

Клавишни комбинации за диалогови прозорци

В таблицата по-долу се съдържат общи клавишни комбинации, които може да използвате в диалогови прозорци.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

F1

За да направите това:

Показване на помощта

Натиснете този клавиш

F4

За да направите това:

Показване на елементите в активния списък

Натиснете този клавиш

Ctrl + Tab

За да направите това:

Преминаване напред по раздели

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + Tab

За да направите това:

Преминаване назад по разделите

Натиснете този клавиш

Ctrl + число (число 1–9)

За да направите това:

Преминаване към съответния раздел

Натиснете този клавиш

Раздел

За да направите това:

Преминаване напред по опциите

Натиснете този клавиш

Shift + Tab

За да направите това:

Преминаване назад по опциите

Натиснете този клавиш

Alt+подчертана буква

За да направите това:

Изпълняване на командата (или избор на опцията), отговаряща на тази буква

Натиснете този клавиш

Интервал

За да направите това:

Поставяне или премахване на отметка от квадратче, ако активната опция е квадратче за маркиране

Натиснете този клавиш

Backspace

За да направите това:

Отваряне на папка, намираща се на едно ниво по-нагоре, в случай че в диалоговия прозорец Запиши като или Отваряне е избрана папка

Натиснете този клавиш

Клавиши със стрелки

За да направите това:

Избор на бутон, ако активната опция е група от бутони за опции

Клавишни комбинации на файловия мениджър

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с прозорци и папки във файловия мениджър.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Alt + D

За да направите това:

Избор на адресната лента

Натиснете този клавиш

Ctrl + E

За да направите това:

Избор на полето за търсене

Натиснете този клавиш

Ctrl + F

За да направите това:

Избор на полето за търсене

Натиснете този клавиш

Ctrl + N

За да направите това:

Отваряне на нов прозорец

Натиснете този клавиш

Ctrl + W

За да направите това:

Затваряне на активния прозорец

Натиснете този клавиш

Ctrl + колелцето за превъртане на мишката

За да направите това:

Промяне на размера и облика на иконите на файловете и папките

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + E

За да направите това:

Показване на всички папки над избраната папка

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + N

За да направите това:

Създаване на нова папка

Натиснете този клавиш

Num Lock + звездичка (*)

За да направите това:

Показване на всички подпапки на избраната папка

Натиснете този клавиш

Num Lock + плюс (+)

За да направите това:

Показване съдържанието на избраната папка

Натиснете този клавиш

Num Lock + минус (-)

За да направите това:

Свиване на избраната папка

Натиснете този клавиш

Alt + P

За да направите това:

Показване на екрана за визуализация

Натиснете този клавиш

Клавишите Alt + Enter

За да направите това:

Отворете диалоговия прозорец Свойства за избрания елемент

Натиснете този клавиш

Alt + стрелка надясно

За да направите това:

Показване на следващата папка

Натиснете този клавиш

Alt + стрелка нагоре

За да направите това:

Преглед на папката, в която е била папката

Натиснете този клавиш

Alt + стрелка наляво

За да направите това:

Показване на предишната папка

Натиснете този клавиш

Backspace

За да направите това:

Показване на предишната папка

Натиснете този клавиш

Стрелка надясно

За да направите това:

Покажете текущия избор (ако е сгънат) или да изберете първата подпапка

Натиснете този клавиш

Стрелка наляво

За да направите това:

Свиване на текущия избор (ако е разширен) или избор на папката, в която е била папката

Натиснете този клавиш

End

За да направите това:

Показване на долната част на активния прозорец

Натиснете този клавиш

Home

За да направите това:

Показване на горната част на активния прозорец

Натиснете този клавиш

F11

За да направите това:

Увеличаване или намаляване на активния прозорец

Клавишни комбинации за лентата на задачите

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с елементи в лентата на задачите на работния плот.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Shift + щракване на бутон в лентата на задачите

За да направите това:

Отваряне на приложение или бързо отваряне на друго копие на дадено приложение

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + щракване върху бутон в лентата на задачите

За да направите това:

Отваряне на приложение като администратор

Натиснете този клавиш

Shift + щракване с десния бутон върху бутон в лентата на задачите

За да направите това:

Показване на менюто с прозорци за приложението

Натиснете този клавиш

Shift + щракване с десния бутон върху групиран бутон в лентата на задачите

За да направите това:

Показване на менюто с прозорци за групата

Натиснете този клавиш

Ctrl + щракване върху групиран бутон в лентата на задачите

За да направите това:

Циклично преминаване през прозорците в групата

Клавишни комбинации за програмата за удобство на достъпа

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации, които може да улеснят използването на компютъра.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Десен клавиш Shift в продължение на осем секунди

За да направите това:

Включване и изключване на функцията „Филтърни клавиши“

Натиснете този клавиш

Ляв Alt + ляв Shift + Print Screen

За да направите това:

Включване или изключване на повишена четливост

Натиснете този клавиш

Ляв Alt + ляв Shift + Num Lock

За да направите това:

Включване или изключване на клавишите за мишката

Натиснете този клавиш

Shift пет пъти

За да направите това:

Включване или изключване на оставащите клавиши

Натиснете този клавиш

Num Lock за пет секунди

За да направите това:

Включване или изключване на превключващите клавиши

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows +U
За да направите това:

Отваряне на центъра „Улеснен достъп“

Клавишни комбинации с лупата

Следната таблица съдържа клавишните комбинации за работа с лупата.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+плюс (+) или минус (-)
За да направите това:

Увеличаване или намаляване на мащабирането

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + интервал

За да направите това:

Визуализация на работния плот на цял екран

Натиснете този клавиш

Ctrl+Alt+D

За да направите това:

Превключване в режим „Фиксиран“

Натиснете този клавиш

Ctrl+Alt+F

За да направите това:

Превключване в режим на цял екран

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + I

За да направите това:

Инвертиране на цветовете

Натиснете този клавиш

Ctrl+Alt+L

За да направите това:

Превключване в режим с лупа

Натиснете този клавиш

Ctrl+Alt+R

За да направите това:

Преоразмеряване на лещите

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + клавиши със стрелки

За да направите това:

Придвижване в посоката на клавишите със стрелки

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+Esc
За да направите това:

Изход от „Лупа“

Клавишни комбинации за разказвача

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации за работа с разказвача.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Интервал или Enter

За да направите това:

Активиране на текущ елемент

Натиснете този клавиш

Табулатор и клавиши със стрелки

За да направите това:

Придвижване по екрана

Натиснете този клавиш

Ctrl

За да направите това:

Спиране на четенето

Натиснете този клавиш

клавиши Caps Lock+D

За да направите това:

Прочитане на елемент

Натиснете този клавиш

клавиши Caps Lock+M

За да направите това:

Започване на четенето

Натиснете този клавиш

клавиши Caps Lock+H

За да направите това:

Прочитане на документ

Натиснете този клавиш

клавиши Caps Lock+V

За да направите това:

Повторение на фраза

Натиснете този клавиш

клавиши Caps Lock+W

За да направите това:

Прочитане на прозорец

Натиснете този клавиш

Caps Lock + Page Up или Page Down

За да направите това:

Увеличаване или намаляване на силата на гласа

Натиснете този клавиш

Caps Lock + плюс (+) или минус (-)

За да направите това:

Увеличаване или намаляване на скоростта на гласа

Натиснете този клавиш

клавиши Caps Lock+интервал

За да направите това:

Извършване на действие по подразбиране

Натиснете този клавиш

клавиши Caps Lock+лява или дясна стрелка

За да направите това:

Преминаване към предишен/следващ елемент

Натиснете този клавиш

клавиши Caps Lock+F2

За да направите това:

Показване на команди за текущия елемент

Натиснете този клавиш

Натиснете Caps Lock два пъти бързо

За да направите това:

Включване и изключване на Caps Lock

Натиснете този клавиш

Caps + Esc

За да направите това:

Изход от разказвача

Сензорни клавишни комбинации за разказвача

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с разказвача на таблет с четири точки на докосване.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Докоснете веднъж с два пръста

За да направите това:

Спиране на четенето от разказвача

Натиснете този клавиш

Докоснете три пъти с четири пръста

За да направите това:

Показване на всички команди за разказвача (включително тези, които не са в списъка)

Натиснете този клавиш

Двукратно натискане

За да направите това:

Активиране на основно действие

Натиснете този клавиш

Трикратно натискане

За да направите това:

Активиране на второстепенно действие

Натиснете този клавиш

Докосване или плъзгане на един пръст

За да направите това:

Прочитане на текста под пръстите ви

Натиснете този клавиш

Плъзнете наляво/надясно с един пръст

За да направите това:

Придвижване до следващия или предишния елемент

Натиснете този клавиш

Бързо плъзгане наляво/надясно/нагоре/надолу с два пръста

За да направите това:

Превъртане

Натиснете този клавиш

Бързо плъзгане с три пръста

За да направите това:

Стартиране на четене на текст за изучаване

Връзка с отдалечен работен плот в клавишните комбинации на работния плот

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации за работа с функцията за връзка с отдалечен работен плот на работния плот.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Alt + Page Up

За да направите това:

Придвижване между приложения отляво надясно

Натиснете този клавиш

Alt + Page Down

За да направите това:

Придвижване между приложения отдясно наляво

Натиснете този клавиш

Alt + Insert

За да направите това:

Циклично придвижване през приложения в реда на стартирането им

Натиснете този клавиш

Alt + Home

За да направите това:

Показване на стартовия екран

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + Break

За да направите това:

Превключване между прозорец и цял екран

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + End

За да направите това:

Извеждане на диалоговия прозорец Защита на Windows

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + Home

За да направите това:

В режим на цял екран, активиране на лентата с връзките

Натиснете този клавиш

Alt + Delete

За да направите това:

Показване на системното меню

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + минус (-) на цифровата клавиатура

За да направите това:

Поставяне на копие на активния прозорец, в клиента, в клипборда на терминалния сървър (предоставя същата функция като при натискане на Alt + Print Screen на локален компютър)

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + плюс (+) на цифровата клавиатура

За да направите това:

Поставяне на копие на целия клиентски прозорец в клипборда на терминалния сървър (предоставя същата функция като при натискае на бутона Print Screen на локален компютър)

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + стрелка надясно

За да направите това:

Излезте от полето на контролите на отдалечения работен плот с помощта на бутона за табулация към дадена контрола в приложението на хоста (например, бутон или текстово поле). Може да се използва, когато контролите на отдалечения работен плот са вградени в друго (хост) приложение.

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + стрелка наляво

За да направите това:

Излезте от полето на контролите на отдалечения работен плот с помощта на бутона за табулация към дадена контрола в приложението на хоста (например, бутон или текстово поле). Може да се използва, когато контролите на отдалечения работен плот са вградени в друго (хост) приложение.

Клавишни комбинации за програмата за разглеждане на помощта за Windows

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с програмата за разглеждане на помощта

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

F3

За да направите това:

Преместване на курсора в полето за търсене

Натиснете този клавиш

F10

За да направите това:

Показване на менюто „Опции“

Натиснете този клавиш

Home

За да направите това:

Придвижване до началото на тема

Натиснете този клавиш

End

За да направите това:

Придвижване до края на тема

Натиснете този клавиш

Alt + стрелка наляво

За да направите това:

Се върнете към предишната тема

Натиснете този клавиш

Alt + стрелка надясно

За да направите това:

Преминаване към следващата тема (която е била показвана преди това)

Натиснете този клавиш

Alt + Home

За да направите това:

Показване на началната страница на „Помощ и поддръжка“

Натиснете този клавиш

Alt + A

За да направите това:

Показване на страницата за поддръжка на клиентите

Натиснете този клавиш

Alt + C

За да направите това:

Показване на съдържанието

Натиснете този клавиш

Alt + N

За да направите това:

Показване на менюто „Настройки на връзката“

Натиснете този клавиш

Ctrl + F

За да направите това:

Търсене на текущата тема

Натиснете този клавиш

Ctrl + P

За да направите това:

Отпечатване на тема

Комбинации за пренареждане на приложенията

В следната таблица се съдържат клавишни комбинации за пренареждане на модерните приложения.

Забележка

  • Задръжте натиснат клавиша с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows продължително, докато пренареждате приложенията, от момента на преминаване в режим на пренареждане и при използване на всички различни команди за пренареждане. Когато приключите с пренареждането, отстранете пръста си от клавиша с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows, за да изберете текущото подреждане.
Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+. (точка)
За да направите това:

Преминаване в режим за пренареждане и избор на приложения или разделители на всички монитори

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+стрелка наляво
За да направите това:

Преместване на разделителя за приложения наляво

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+стрелка надясно
За да направите това:

Преместване на разделителя за приложения надясно

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+стрелка нагоре
За да направите това:

Увеличаване на приложение

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+стрелка надолу
За да направите това:

Затваряне на приложение

Натиснете този клавиш
Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+Esc
За да направите това:

Излизане от режим на пренареждане

Използване на приложения

Покажи всички

Клавишни комбинации за калкулатора

Следната таблица съдържа клавишните комбинации за работа с калкулатора.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

F1

За да направите това:

Отваряне на помощта на калкулатора

Натиснете този клавиш

F2

За да направите това:

Редактиране на хронологията на изчисляванията

Натиснете този клавиш

Alt + 1

За да направите това:

Превключване в стандартен режим

Натиснете този клавиш

Alt + +2

За да направите това:

Превключване в научен режим

Натиснете този клавиш

Alt + +3

За да направите това:

Превключване в режим на програмист

Натиснете този клавиш

Alt + +4

За да направите това:

Превключване в режим на статистика

Натиснете този клавиш

Alt + C

За да направите това:

Изчисляване или решаване изчисления на дата и работни листове.

Натиснете този клавиш

Ctrl + E

За да направите това:

Отвораряне на изчисляване на дата

Натиснете този клавиш

Ctrl + H

За да направите това:

Включване и изключване на функцията за хронология на изчисляванията

Натиснете този клавиш

Ctrl + L

За да направите това:

Натискане на бутона MC

Натиснете този клавиш

Ctrl + M

За да направите това:

Натиснете бутона MS

Натиснете този клавиш

Ctrl + P

За да направите това:

Натискане на бутона M+

Натиснете този клавиш

Ctrl + Q

За да направите това:

Натискане на бутона M-

Натиснете този клавиш

Ctrl + R

За да направите това:

Натискане на бутона MR

Натиснете този клавиш

Ctrl + U

За да направите това:

Отваряне на функцията за преобразуване на мерни единици

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + D

За да направите това:

Изтриване на хронологията на изчисляванията

Натиснете този клавиш

F9

За да направите това:

Натиснете бутона +/–

Натиснете този клавиш

R

За да направите това:

Натиснете бутона 1/×

Натиснете този клавиш

@

За да направите това:

Натиснете бутона за квадратен корен

Натиснете този клавиш

Del

За да направите това:

Натискане на бутона CE

Натиснете този клавиш

Стрелка нагоре

За да направите това:

Преместване нагоре в хронологията за изчисляване

Натиснете този клавиш

Стрелка надолу

За да направите това:

Преместване надолу в хронологията за изчисляване

Натиснете този клавиш

Esc

За да направите това:

Натискане на бутона C или прекратяване на редактирането на хронологията на изчисляване

Натиснете този клавиш

Enter

За да направите това:

Повторно изчисляване на хронологията на изчисляванията след редактиране

Натиснете този клавиш

F3

За да направите това:

Избор на Градуси в научен режим

Натиснете този клавиш

F4

За да направите това:

Избор на Радиани в научен режим

Натиснете този клавиш

F5

За да направите това:

Избор на Гради в научен режим

Натиснете този клавиш

Ctrl + B

За да направите това:

Натискане на бутона 3√x в научен режим

Натиснете този клавиш

Ctrl + G

За да направите това:

Натискане на бутона 10x в научен режим

Натиснете този клавиш

Ctrl + O

За да направите това:

Натискане на бутона cosh в научен режим

Натиснете този клавиш

Ctrl + S

За да направите това:

Натискане на бутона sinh в научен режим

Натиснете този клавиш

Ctrl + T

За да направите това:

Натискане на бутона tanh в научен режим

Натиснете този клавиш

Ctrl + Y

За да направите това:

Натискане на бутона y√x в научен режим

Натиснете този клавиш

D

За да направите това:

Натискане на бутона Mod в научен режим

Натиснете този клавиш

I

За да направите това:

Натискане на бутона Inv в научен режим

Натиснете този клавиш

L

За да направите това:

Натискане на бутона log в научен режим

Натиснете този клавиш

М

За да направите това:

Натискане на бутона dms в научен режим

Натиснете този клавиш

N

За да направите това:

Натискане на бутона ln в научен режим

Натиснете този клавиш

O

За да направите това:

Натискане на бутона cos в научен режим

Натиснете този клавиш

P

За да направите това:

Натискане на бутона pi в научен режим

Натиснете този клавиш

Q

За да направите това:

Натискане на бутона x^2 в научен режим

Натиснете този клавиш

S

За да направите това:

Натискане на бутона sin в научен режим

Натиснете този клавиш

T

За да направите това:

Натискане на бутона tan в научен режим

Натиснете този клавиш

V

За да направите това:

Натискане на бутона F-E в научен режим

Натиснете този клавиш

X

За да направите това:

Натискане на бутона Exp в научен режим

Натиснете този клавиш

Y

За да направите това:

Натискане на бутона x^y в научен режим

Натиснете този клавиш

#

За да направите това:

Натискане на бутона x^3 в научен режим

Натиснете този клавиш

;

За да направите това:

Натискане на бутона Int в научен режим

Натиснете този клавиш

!

За да направите това:

Натискане на бутона n! в научен режим

Натиснете този клавиш

F2

За да направите това:

Избор на Dword в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

F3

За да направите това:

Избор на Word в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

F4

За да направите това:

Избор на Byte в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

F5

За да направите това:

Избор на Hex в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

F6

За да направите това:

Избор на Dec в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

F7

За да направите това:

Избор на Oct в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

F8

За да направите това:

Избор на Bin в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

F12

За да направите това:

Избор на Qword в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

A-F

За да направите това:

Натискане на бутона A-F в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

J

За да направите това:

Натискане на бутона RoL в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

K

За да направите това:

Натискане на бутона RoR в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

<

За да направите това:

Натискане на бутона Lsh в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

>

За да направите това:

Натискане на бутона Rsh в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

%

За да направите това:

Натискане на бутона Mod в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

|

За да направите това:

Натискане на бутона Or в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

^

За да направите това:

Натискане на бутона Xor в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

~

За да направите това:

Натискане на бутона Not в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

&

За да направите това:

Натискане на бутона And в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

Интервал

За да направите това:

Превключвате битовата стойност в режим „Програмист“

Натиснете този клавиш

A

За да направите това:

Натискане на бутона Average в режим на статистика

Натиснете този клавиш

Ctrl + A

За да направите това:

Натискане на бутона Average Sq в режим на статистика

Натиснете този клавиш

S

За да направите това:

Натискане на бутона Sum в режим на статистика

Натиснете този клавиш

Ctrl + S

За да направите това:

Натискане на бутона Sum Sq в режим на статистика

Натиснете този клавиш

T

За да направите това:

Натискане на бутона S.D. в режим на статистика

Натиснете този клавиш

Ctrl + T

За да направите това:

Натискане на бутона Inv S.D. в режим на статистика

Натиснете този клавиш

D

За да направите това:

Натискане на бутона CAD в режим на статистика

Клавишни комбинации за календара

Долната таблица съдържа клавишните комбинации за работа с приложението Календар .

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Ctrl + 1 или Ctrl + D

За да направите това:

Показване на изглед за ден

Натиснете този клавиш

Ctrl + 2 или Ctrl + O

За да направите това:

Показване на изглед за работна седмица

Натиснете този клавиш

Ctrl + 3 или Ctrl + W

За да направите това:

Показване на изглед за седмица

Натиснете този клавиш

Ctrl + 4 или Ctrl + M

За да направите това:

Показване на изглед за месец

Натиснете този клавиш

Ctrl+T или Home

За да направите това:

Отиване на днешния ден

Натиснете този клавиш

Ctrl + N

За да направите това:

Създаване на ново събитие

Натиснете този клавиш

Page up

За да направите това:

В изгледа за месец, отиване на предишния месец

В изгледа за седмица, отиване на предишната седмица

В изгледа за ден, отиване на предишния ден

Натиснете този клавиш

Ctrl + H

За да направите това:

В изгледа за месец, отиване на предишния месец

В изгледа за седмица, отиване на предишната седмица

В изгледа за ден, отиване на предишния ден

Натиснете този клавиш

Page down

За да направите това:

В изгледа за месец, отиване на следващия месец

В изгледа за седмица, отиване на следващата седмица

В изгледа за ден, отиване на следващия ден

Натиснете този клавиш

Ctrl + J

За да направите това:

В изгледа за месец, отиване на следващия месец

В изгледа за седмица, отиване на следващата седмица

В изгледа за ден, отиване на следващия ден

Натиснете този клавиш

Стрелка надясно

За да направите това:

В даден изглед, отиване на следващия ден

Натиснете този клавиш

Стрелка наляво

За да направите това:

В даден изглед, отиване на предишния ден

Натиснете този клавиш

Стрелка надолу

За да направите това:

В даден изглед, отиване на следващия час

Натиснете този клавиш

Стрелка нагоре

За да направите това:

В даден изглед, отиване на предишния час

Натиснете този клавиш

Esc

За да направите това:

Връщане назад

Натиснете този клавиш

Ctrl + S

За да направите това:

Записване или изпращане на събитието

Натиснете този клавиш

Ctrl+P, използвайте стрелките нагоре и надолу за избор

За да направите това:

Отговор на събитие

Натиснете този клавиш

Ctrl + D

За да направите това:

Изтриване на събитие

Клавишни комбинации за приложението „Поща“

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с приложението „Поща“.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Ctrl + R

За да направите това:

Отговор

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + R

За да направите това:

Отговор на всички

Натиснете този клавиш

Ctrl + F

За да направите това:

Препращане

Натиснете този клавиш

Ctrl + M

За да направите това:

Преместване на обект в друга папка

Натиснете този клавиш

Ctrl + J

За да направите това:

Превключване между маркиране на дадено съобщение като нежелана поща или не

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + U

За да направите това:

Показване само на непрочетените съобщения

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + A

За да направите това:

Показване на всички съобщения

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + E

За да направите това:

Показване на опциите за папка

Натиснете този клавиш

Ctrl + U

За да направите това:

Маркиране като непрочетено

Натиснете този клавиш

Ctrl + Q

За да направите това:

Маркиране като прочетено

Натиснете този клавиш

Ctrl + A

За да направите това:

Избор на всички съобщения

Натиснете този клавиш

Insert

За да направите това:

Превключване между поставяне и премахване на флаг за съобщенията

Натиснете този клавиш

Ctrl + N

За да направите това:

Ново съобщение

Натиснете този клавиш

F5

За да направите това:

Синхронизиране

Натиснете този клавиш

Alt + B

За да направите това:

Фокусиране върху бутона „Ск“

Натиснете този клавиш

Alt + C

За да направите това:

Фокусиране върху бутона „Як“

Приемане

Натиснете този клавиш

Alt + D

За да направите това:

Отхвърляне

Натиснете този клавиш

Alt + T

За да направите това:

Фокусиране върху бутона „До“

Под въпрос

Натиснете този клавиш

Alt + V

За да направите това:

Отваряне на поканата в календара

Натиснете този клавиш

Alt + S

За да направите това:

Изпращане на имейл

Натиснете този клавиш

Alt + i

За да направите това:

Вмъкване на прикачен файл

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + F

За да направите това:

Избор на шрифт

Натиснете този клавиш

Ctrl + интервал

За да направите това:

Изтриване на форматирането

Натиснете този клавиш

Ctrl + Y

За да направите това:

Връщане

Натиснете този клавиш

F4

За да направите това:

Връщане

Натиснете този клавиш

Ctrl+[

За да направите това:

Увеличаване на размера на шрифта с един пункт

Натиснете този клавиш

Ctrl + ]

За да направите това:

Намаляване на размера на шрифта с един пункт

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + ,

За да направите това:

Намаляване на размера на шрифта

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + .

За да направите това:

Увеличаване на размера на шрифта

Натиснете този клавиш

Ctrl + K

За да направите това:

Добавяне на връзка

Натиснете този клавиш

Ctrl + E

За да направите това:

Център

Натиснете този клавиш

Ctrl + L

За да направите това:

Наляво

Натиснете този клавиш

Ctrl + R

За да направите това:

Надясно

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + L

За да направите това:

Водещи символи

Натиснете този клавиш

Ctrl + M

За да направите това:

Отстъп, когато е избран текст

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + M

За да направите това:

Обратен отстъп

Натиснете този клавиш

Tab или Shift + Tab

За да направите това:

Отстъп/обратен отстъп, когато е избран текст или когато фокусът е върху някой списък

Натиснете този клавиш

Ctrl + '

За да направите това:

Остро ударение

Натиснете този клавиш

Ctrl + ,

За да направите това:

Меко ударение

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + 6

За да направите това:

Сложно ударение

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + ;

За да направите това:

Диакритично ударение

Натиснете този клавиш

Ctrl + `

За да направите това:

Тежко ударение

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + 7

За да направите това:

Лигатурно ударение

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + 2

За да направите това:

Звучно ударение

Натиснете този клавиш

Ctrl + /

За да направите това:

Ударение с наклонена напред черта

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + `

За да направите това:

Ударение с тилда

Натиснете този клавиш

Alt + Ctrl + Shift + 1

За да направите това:

Обърнат удивителен знак

Натиснете този клавиш

Alt + Ctrl + Shift + /

За да направите това:

Обърнат въпросителен знак

Клавишни комбинации за „Хора“

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за приложението за хора.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Ctrl + N

За да направите това:

Добавяне на контакт

Натиснете този клавиш

Ctrl + S

За да направите това:

Записване на промените

Натиснете този клавиш

Delete

За да направите това:

Изтриване на контакт

Натиснете този клавиш

Ctrl + F

За да направите това:

Задаване на контакт като предпочитан

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + 1

За да направите това:

Закачане на контакт към стартовия екран

Натиснете този клавиш

Esc

За да направите това:

Връщане назад

Натиснете този клавиш

Home

За да направите това:

Преминаване в началото на списъка с контакти

Натиснете този клавиш

Page down

За да направите това:

Преминаване напред в списъка с контакти

Натиснете този клавиш

Page up

За да направите това:

Преминаване назад в списъка с контакти

Натиснете този клавиш

End

За да направите това:

Преминаване в края на списъка с контакти

Клавишни комбинации за съобщения

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с приложението „Съобщения“.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Ctrl + N

За да направите това:

Започване на нов разговор

Натиснете този клавиш

Ctrl + N

За да направите това:

Избор на потребители

Натиснете този клавиш

Ctrl + E

За да направите това:

Избор на муцунка

Натиснете този клавиш

Ctrl + >

За да направите това:

Следващ разговор

Натиснете този клавиш

Ctrl + <

За да направите това:

Предишен разговор

Клавишни комбинации за Paint

Следната таблица съдържа клавишните комбинации за работа с програмата Paint.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

F1

За да направите това:

Отворите помощта на Paint

Натиснете този клавиш

F11

За да направите това:

Прегледате дадена картина в режим на цял екран

Натиснете този клавиш

F12

За да направите това:

Запишете картината като нов файл

Натиснете този клавиш

Ctrl + A

За да направите това:

Изберете цялата картина

Натиснете този клавиш

Ctrl + B

За да направите това:

Зададете шрифта на избрания текст като получер

Натиснете този клавиш

Ctrl + C

За да направите това:

Копиране на селекция в клипборда

Натиснете този клавиш

Ctrl + E

За да направите това:

Отваряне на диалоговия прозорец Свойства

Натиснете този клавиш

Ctrl + G

За да направите това:

Покажете или скриете помощната мрежа

Натиснете този клавиш

Ctrl + I

За да направите това:

Задаване на шрифта на избрания текст като курсив

Натиснете този клавиш

Ctrl + N

За да направите това:

Създадете нова картина

Натиснете този клавиш

Ctrl + O

За да направите това:

Отворите съществуваща картина

Натиснете този клавиш

Ctrl + P

За да направите това:

Отпечатване на снимка

Натиснете този клавиш

Ctrl + R

За да направите това:

Покажете или скриете линийката

Натиснете този клавиш

Ctrl + S

За да направите това:

Запишете промените в дадена картина

Натиснете този клавиш

Ctrl + U

За да направите това:

Подчертаване на избрания текст

Натиснете този клавиш

Ctrl + V

За да направите това:

Поставяне на селекция от клипборда

Натиснете този клавиш

Ctrl + W

За да направите това:

Отваряне на диалоговия прозорец Преоразмеряване и накланяне

Натиснете този клавиш

Ctrl + X

За да направите това:

Изрязване на селекция

Натиснете този клавиш

Ctrl + Y

За да направите това:

Връщане на промяна

Натиснете този клавиш

Ctrl + Z

За да направите това:

Отмяна на промяна

Натиснете този клавиш

Ctrl + плюс (+)

За да направите това:

Увеличите ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел

Натиснете този клавиш

Ctrl + минус (-)

За да направите това:

Намалите ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел

Натиснете този клавиш

Ctrl + Page Up

За да направите това:

Да увеличите мащаба

Натиснете този клавиш

Ctrl + Page Down

За да направите това:

Да намалите мащаба

Натиснете този клавиш

Alt (ири F10)

За да направите това:

Показване на клавишно подсказване

Натиснете този клавиш

Alt + F4

За да направите това:

Затворите картината и съответния прозорец на Paint

Натиснете този клавиш

Стрелка надясно

За да направите това:

Преместите селекцията или активната фигура надясно с един пиксел

Натиснете този клавиш

Стрелка наляво

За да направите това:

Преместите селекцията или активната фигура наляво с един пиксел

Натиснете този клавиш

Стрелка надолу

За да направите това:

Преместите селекцията или активната фигура надолу с един пиксел

Натиснете този клавиш

Стрелка нагоре

За да направите това:

Преместите селекцията или активната фигура нагоре с един пиксел

Натиснете този клавиш

Shift + F10

За да направите това:

Показване на текущото контекстно меню

Клавишни комбинации за четеца

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с приложението „Четец“.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

F8

За да направите това:

Използване на оформление на две страници

Натиснете този клавиш

Ctrl + R

За да направите това:

Завъртане на файла на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка

Натиснете този клавиш

Ctrl + F

За да направите това:

Търсене на текст във файл

Натиснете този клавиш

F7

За да направите това:

Използване на режим на избор на клавиатура

Натиснете този клавиш

Ctrl + P

За да направите това:

Печат на файл

Натиснете този клавиш

Ctrl + O

За да направите това:

Отваряне на файл

Натиснете този клавиш

Ctrl + W

За да направите това:

Затваряне на файл

Натиснете този клавиш

Ctrl + M

За да направите това:

Начало на приложението „Четец“

Клавишни комбинации за връзка с отдалечен работен плот

Следната таблица съдържа клавишните комбинации за работа с функцията за връзка с отдалечен работен плот.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + Home

За да направите това:

Превключване на лентата на приложението между отдалечения компютър и този пред вас

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + стрелка наляво

За да направите това:

Превключване на изгледа на предишната сесия (при преглеждане на сесия)

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + стрелка надясно

За да направите това:

Превключване на изгледа на следващата сесия (при преглеждане на сесия)

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + стрелка нагоре

За да направите това:

Превключване на изгледа на първата сесия (при преглеждане на сесия)

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + стрелка надолу

За да направите това:

Превключване на изгледа на последната сесия (при преглеждане на сесия)

Клавишни комбинации в OneDrive

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с OneDrive.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

Ctrl + A

За да направите това:

Избери всичко

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + 1

За да направите това:

Смяна на изгледа (подробности/миниатюри)

Натиснете този клавиш

Ctrl + U

За да направите това:

Качване

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + N

За да направите това:

Нова папка

Натиснете този клавиш

Esc

За да направите това:

Изчисти селекцията

Натиснете този клавиш

Ctrl + O

За да направите това:

Отваряне с

Натиснете този клавиш

Ctrl + Alt + O

За да направите това:

Преглед на папка

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + V

За да направите това:

Копиране

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + Y

За да направите това:

Преместване

Натиснете този клавиш

Ctrl + S

За да направите това:

Изтегляне

Натиснете този клавиш

Alt + стрелка нагоре

За да направите това:

Придвижване нагоре

Натиснете този клавиш

F2

За да направите това:

Преименуване

Натиснете този клавиш

F5

За да направите това:

Обновяване

Клавишни комбинации за Windows дневник

Следната таблица съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с Windows дневника

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

F1

За да направите това:

Отваряне на помощта за дневника

Натиснете този клавиш

F5

За да направите това:

Обновяване на списъка с бележки

Натиснете този клавиш

F6

За да направите това:

Превключване между списък на бележки и бележка

Натиснете този клавиш

F11

За да направите това:

Преглеждане на бележка в режим на цял екран

Натиснете този клавиш

Ctrl + A

За да направите това:

Избиране на всички елементи от страницата

Натиснете този клавиш

Ctrl + C

За да направите това:

Копиране на селекция в клипборда

Натиснете този клавиш

Ctrl + F

За да направите това:

Търсене на текст във файл

Натиснете този клавиш

Ctrl + G

За да направите това:

Преминаване на дадена страница

Натиснете този клавиш

Ctrl + N

За да направите това:

Започване на нова бележка

Натиснете този клавиш

Ctrl + O

За да направите това:

Отваряне на наскоро използвана бележка

Натиснете този клавиш

Ctrl + P

За да направите това:

Отпечатване на бележка

Натиснете този клавиш

Ctrl + S

За да направите това:

Записване на промените в бележка

Натиснете този клавиш

Ctrl + V

За да направите това:

Поставяне на селекция от клипборда

Натиснете този клавиш

Ctrl + X

За да направите това:

Изрязване на селекция

Натиснете този клавиш

Ctrl + Y

За да направите това:

Връщане на промяна

Натиснете този клавиш

Ctrl + Z

За да направите това:

Отмяна на промяна

Натиснете този клавиш

Alt + F4

За да направите това:

Затваряне на бележка и съответния прозорец на дневника

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + C

За да направите това:

Показване на контекстно меню за заглавията на колоните в даден списък с бележки

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + V

За да направите това:

Преместване на бележка в конкретна папкаКлавишни комбинации за WordPad

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации за работа с програмата WordPad.

Натиснете този клавиш За да направите това:
Натиснете този клавиш

F1

За да направите това:

Отваряне на помощта на WordPad

Натиснете този клавиш

F3

За да направите това:

Търсене на следващия екземпляр на текста в диалоговия прозорец Търсене

Натиснете този клавиш

F10

За да направите това:

Показване на клавишно подсказване

Натиснете този клавиш

F12

За да направите това:

Записване на документа като нов файл

Натиснете този клавиш

Ctrl + 1

За да направите това:

Задаване на разстояние от един ред

Натиснете този клавиш

Ctrl + +2

За да направите това:

Задаване на разстояние от два реда

Натиснете този клавиш

Ctrl+5

За да направите това:

Задаване на разстояние между редовете от 1,5

Натиснете този клавиш

Ctrl + A

За да направите това:

Избиране на целия документ

Натиснете този клавиш

Ctrl + B

За да направите това:

Задаване на шрифта на избрания текст като получер

Натиснете този клавиш

Ctrl + C

За да направите това:

Копиране на селекция в клипборда

Натиснете този клавиш

Ctrl + D

За да направите това:

Вмъкване на рисунка на Microsoft Paint

Натиснете този клавиш

Ctrl + E

За да направите това:

Подравняване на текста спрямо центъра

Натиснете този клавиш

Ctrl + F

За да направите това:

Търсене на текст в документ

Натиснете този клавиш

Ctrl + H

За да направите това:

Заместване на текст в документ

Натиснете този клавиш

Ctrl + I

За да направите това:

Задаване на шрифта на избрания текст като курсив

Натиснете този клавиш

Ctrl + J

За да направите това:

Подравняване на текста

Натиснете този клавиш

Ctrl + L

За да направите това:

Подравняване на текста отляво

Натиснете този клавиш

Ctrl + N

За да направите това:

Създаване на нов документ

Натиснете този клавиш

Ctrl + O

За да направите това:

Отваряне на съществуващ документ

Натиснете този клавиш

Ctrl + P

За да направите това:

Отпечатване на даден документ

Натиснете този клавиш

Ctrl + R

За да направите това:

Подравняване на текста отдясно

Натиснете този клавиш

Ctrl + S

За да направите това:

Записване на промените в документ

Натиснете този клавиш

Ctrl + U

За да направите това:

Подчертаване на избрания текст

Натиснете този клавиш

Ctrl + V

За да направите това:

Поставяне на селекция от клипборда

Натиснете този клавиш

Ctrl + X

За да направите това:

Изрязване на селекция

Натиснете този клавиш

Ctrl + Y

За да направите това:

Връщане на промяна

Натиснете този клавиш

Ctrl + Z

За да направите това:

Отмяна на промяна

Натиснете този клавиш

Ctrl+=

За да направите това:

Задаване на долен индекс на избрания текст

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + =

За да направите това:

Задаване на долен индекс на избрания текст

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + >

За да направите това:

Увеличаване на размера на шрифта

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + <

За да направите това:

Намаляване на размера на шрифта

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + A

За да направите това:

Промяна на знаците на изцяло главни

Натиснете този клавиш

Ctrl + Shift + L

За да направите това:

Промяна на стила на водещите символи

Натиснете този клавиш

Ctrl + стрелка наляво

За да направите това:

Преместване на курсора една дума наляво

Натиснете този клавиш

Ctrl + стрелка надясно

За да направите това:

Преместите курсора една дума надясно

Натиснете този клавиш

Ctrl + стрелка нагоре

За да направите това:

Преместване на курсора до предишния ред

Натиснете този клавиш

Ctrl + стрелка надолу

За да направите това:

Преместване на курсора до следващия ред

Натиснете този клавиш

Ctrl + Home

За да направите това:

Преминаване в началото на документа

Натиснете този клавиш

Ctrl + End

За да направите това:

Преминаване в края на документа

Натиснете този клавиш

Ctrl + Page Up

За да направите това:

Преминаване една страница нагоре

Натиснете този клавиш

Ctrl + Page Down

За да направите това:

Преминаване една страница надолу

Натиснете този клавиш

Ctrl + Delete

За да направите това:

Изтриване на следващата дума

Натиснете този клавиш

Alt + F4

За да направите това:

Затваряне на WordPad

Натиснете този клавиш

Shift + F10

За да направите това:

Показване на текущото контекстно меню


Клавишни комбинации в Internet Explorer

Може да прегледате комбинациите за Internet Explorer в Клавишни комбинации за Internet Explorer.

За повече информация относно използването на клавишни комбинации в Windows вижте ръководството „Разглеждане на компютъра“.
Имате нужда от допълнителна помощ?