Езиковата лента (общ преглед)


Езиковата лента е лента с инструменти, която се появява автоматично върху работния плот, когато добавите текстови услуги като езици на въвеждане, клавиатурни подредби, разпознаване на ръкописен текст, разпознаване на реч или редактори на методи за въвеждане (IME). Езиковата лента предлага бърз начин за избор от работния ви плот на езика за въвеждане или клавиатурната подредба. Можете да местите езиковата лента навсякъде по екрана, да я намалите в лентата със задачи или да я скриете.

Наборът от бутони и опции на езиковата лента се променя в зависимост от инсталираните текстови услуги и активната софтуерна програма. Например WordPad поддържа разпознаване на реч, но Notepad не го поддържа. Ако се изпълняват и двете програми, бутоните за реч са появяват, когато е активен WordPad, но изчезват, когато направите активен Notepad.

Изображение на езиковата лента
Езикова лента

Показване на езиковата лента

  • Щракнете с десния бутон на мишката върху лентата със задачите, посочете Ленти с инструменти и щракнете върху Езикова лента.

    След като се покаже езиковата лента, можете да щракнете с десния бутон на мишката върху нея, за да се покажат опциите за промяна на нейните настройки, включително закачването й към лентата със задачите или показването й вертикално, а не хоризонтално.

Забележка

  • Ако езиковата лента не е включена в менюто на лентите с инструменти, на компютъра ви не са инсталирани няколко езика за въвеждане. Трябва да добавите допълнителни езици, като използвате "Регион и език" от контролния панел. За повече информация вж. Добавяне или промяна на език за въвеждане.

Скриване или затваряне на езиковата лента

  • Щракнете с десния бутон върху езиковата лента, след което направете едно от следните неща:

    • Щракнете върху Намаляване, за да намалите езиковата лента до размерите на икона в лентата със задачи.

    • Щракнете върху Затвори езиковата лента, за да изключите езиковата лента и да я премахнете от работния плот. Затварянето на езиковата лента не премахва никоя от текстовите услуги.Имате нужда от допълнителна помощ?