Предотвратяване на проблеми с недостатъчна памет


Когато компютърът няма достатъчно памет за всички действия, които се опитва да изпълни, Windows и другите програми може да спрат да работят. За да не се случи това и да не загубите информация, Windows ще ви уведоми, когато паметта в компютъра е малко. Можете също така да научите да разпознавате знаците при малко памет и да предприемете необходимите действия за предотвратяването на проблема.

Кои са знаците за малко памет?

Симптоми за недостатъчно памет са бавна работа, съобщения за малко или никаква памет и проблеми с дисплея. Например, ако се опитате да отворите меню в програма, когато паметта е малко, програмата може да реагира бавно или да не отговаря. Ако менюто се появи, то може да не реагира, когато щраквате върху елементите в него. Ако щракнете върху елемент от меню, менюто може да изчезне или да остави празно място на екрана вместо да се покаже съдържанието на документа, с който работите.

Защо се случват проблеми при малко памет?

Компютърът има два типа памет – оперативна (RAM) и виртуална. Всички програми използват RAM паметта, но когато тя не е достатъчно, Windows временно премества информацията, която иначе поставя в RAM паметта, във файл на твърдия диск, наречен файл за виртуална памет. Информацията, която се съхранява временно във файла за виртуална памет се нарича виртуална памет. Използването на виртуална памет и местенето на информация от и във файла за виртуална памет освобождава достатъчно RAM памет за правилната работа на програмите.

Проблемите при малко памет възникват, когато компютърът изчерпи наличната RAM памет и виртуалната памет. Това е възможно при изпълнение на много програми, които се поддържат от инсталираната на компютъра RAM памет. Проблеми при малко памет може да възникнат, когато дадена програма не освободи паметта, от която вече няма нужда. Този проблем се нарича преупотреба на памет или изтичане на памет.

Предотвратяване на проблеми при малко памет

Ако изпълнявате по-малко програми, намалявате вероятността от проблеми при малко памет и загуба на информация. Добра идея е да наблюдавате кои програми показват знаци за ниска памет и да не ги стартирате едновременно.

Не винаги обаче е удобно или практично да се изпълняват само няколко програми. Показателите за малко памет може да означават, че компютърът просто се нуждае от повече памет за програмите, които използвате. Следват препоръчаните начини за решаване или предотвратяване на проблеми при малко памет:

 • Увеличение на файла за виртуална памет

  Windows автоматично се опитва да увеличи размера на файла за виртуална памет веднага щом открие, че оперативната е малко, въпреки че това може да стане и ръчно до максималния размер, определен от инсталираната RAM памет. Въпреки че увеличаването на размера на файла за виртуална памет може да предотврати проблеми при малко памет, това може да накара някои програми да работят по-бавно. Тъй като компютърът чете информацията от RAM паметта много по-бързо отколкото от диска (където е файлът за виртуална памет), увеличаването на размера на виртуалната памет прекалено много забавя програмите.

  За повече информация вж. Промяна на размера на виртуалната памет.

 • Инсталиране на повече RAM памет

  Ако забележите симптоми за недостатъчно памет или ако Windows ви предупреди за проблем поради малко памет, вж. информацията към компютъра или се свържете с производителя на компютъра, за да определите кой тип RAM памет е съвместима с компютъра и да инсталирате още памет. За да инсталирате RAM памет, вж. информацията от производителя.

  За повече информация вж. Разберете колко е оперативната памет на компютъра.

 • Разберете дали дадена програма използва прекалено много памет

  Ако паметта в компютъра намалява при изпълнението на определени програми, някои от тях вероятно я освобождават. За да предотвратите това, ще трябва да затворите програмата. За да поправите изтичането на памет, трябва да проверите за актуализации на програмата или да се свържете с издателя на софтуера.

  За да разберете коя програма използва най-много памет, следвайте тези стъпки:

  1. Отворете диспечера на задачите, като щракнете с десния бутон на мишката в лентата на задачите, след което върху Стартиране на диспечера на задачите.

  2. Щракнете върху раздела Процеси.

  3. За да сортирате програмите по използваната от тях памет, щракнете върху Памет (Личен работен набор).

  Можете също така да проверите за грешки и информация за отстраняването им с помощта на програмата за разглеждане на събития.

  1. Отворете програмата за разглеждане на събития, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Система и защита, щракнете върху Административни инструменти, след което щракнете двукратно върху Програма за разглеждане на събития. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

  2. Отляво на прозореца щракнете върху Регистрационни файлове на приложения и услуги, за да видите събитията с грешки. За описание на проблема, щракнете двукратно върху събитието. За да видите дали има информация за отстраняване на неизправности, потърсете връзката в онлайн помощта.

  За повече информация вж. Каква информация се показва в регистрите на събития (Програма за разглеждане на събития)?Имате нужда от допълнителна помощ?