Връзка с отдалечен работен плот: често задавани въпросиЧрез връзката с отдалечен работен плот можете да седнете пред даден компютър и да се свържете с друг компютър на друго място (отдалеченият компютър). Например може да седите на домашния си компютър и да се свържете със служебния и да използвате всички приложения, файлове и мрежови ресурси, все едно седите директно пред служебния компютър.

Покажи всички

Как да се свържа с друг компютър с връзка с отдалечен работен плот?

 1. Настройте отдалечения компютър, за да позволява отдалечени връзки.

  1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене.
   (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца нагоре, след което щракнете върху Търсене.)

  2. Въведете отдалечен работен плот в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Избиране на потребители, които могат да използват отдалечен работен плот. Изисква се разрешение от администратор Може да получите подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждаване на вашия избор.

  3. В диалоговия прозорец Свойства на системата, в Отдалечен работен плот, изберете бутона Позволявай отдалечени връзки с този компютър.

  4. Докоснете или щракнете върху Избрани потребители, а в диалоговия прозорец Потребители на отдалечен работен плот докоснете или щракнете върху Добавяне.

  5. Направете следното в диалоговия прозорец Избор на потребители или групи:

   1. За да изберете местоположение за търсене, докоснете или щракнете върху Местоположения, след което изберете местоположението, в което искате да търсите.

   2. Във Въведете имената на обекти, които да бъдат избрани въведете името или потребителското име на потребителя, който искате да добавите, след което докоснете или щракнете върху OK. Името ще се добави към списъка с потребителите, които могат да се свързват към този компютър.

 2. Също така, ако искате да се свържете с отдалечен компютър, трябва да знаете пълното име на този компютър.

  1. Отворете „Система“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Система в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Система.

  2. Пълното име на компютъра се намира в списъка под Настройки на име на компютъра, домейн и работна група.

 3. След това трябва да се уверите, че настройките за спящ режим и режим на хибернация са настроени на Никога, тъй като не можете да се свържете с компютър в спящ режим или режим на хибернация. За повече информация вижте Планове за захранване: ЧЗВ

 4. Накрая въведете пълното име на отдалечения компютър във връзката с отдалечен работен плот на локалния ви компютър.

Забележка

 • Можете да разрешавате отдалечени връзки само с компютри, работещи с определени операционни системи Windows. За повече информация вж. следващия раздел „Към кои компютри мога да се свързвам чрез връзка с отдалечен работен плот?“

Към кои компютри мога да се свързвам чрез връзката с отдалечен работен плот?

Можете да използвате компютър, използващ всяко издание на Windows XP, Windows Vista и Windows 7, или компютър, работещ с Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 или Windows RT 8.1, за иницииране на връзка. Но отдалеченият компютър трябва да работи с някоя от тези операционни системи Windows:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Как да се свържа със служебен компютър?

Можете да се свържете със служебен компютър от друг служебен компютър или от домашния ви компютър. В един компютър може да влиза само по един човек. Когато някой друг използва служебния компютър, вие автоматично ще го изхвърлите от системата, ако влезете. Освен това защитната стена на Windows автоматично ще отвори съответния порт, когато стартирате отдалечена връзка. Ако използвате друга защитна стена, се уверете, че портът за функцията за отдалечен работен плот (обикновено 3389) е отворен.

Свързване на служебен компютър с друг служебен компютър

 1. Отворете „Връзка с отдалечен работен плот“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете mstsc в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху mstsc.

 2. Въведете името на служебния компютър, към който искате да се свържете, след което щракнете върху Свържи се. (Може също така да въведете IP адреса вместо името на компютъра.)

Свързване от домашен компютър със служебен компютър

За да се свържете със служебен компютър от домашен, трябва да се свържете с корпоративната мрежа. Можете да направите това по един от следните два начина (ако не сте сигурни кой от двата да използвате, се обърнете към системния администратор):

 • Виртуална частна мрежа (VPN). VPN свързват компютрите с големи мрежи (обикновено корпоративни) по интернет. Поискайте от своя ИТ администратор името на VPN сървъра, преди да започнете.

  1. Отворете съветника за свързване с интернет, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или ако използвате мишка, посочете към горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Център за мрежи и споделяне в полето за търсене, докоснете или щракнете върху Настройки, след което докоснете или щракнете върху Център за мрежи и споделяне. Докоснете или щракнете върху Настройване на нова връзка или мрежа, след което изберете Свързване с работно място.

  2. Следвайте инструкциите на екрана.

  3. Отворете „Връзка с отдалечен работен плот“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете mstsc в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху mstsc.

  4. Въведете името на служебния компютър, към който искате да се свържете, след което щракнете върху Свържи се. (Може също така да въведете IP адреса вместо името на компютъра.)

 • Сървър на шлюз за отдалечен работен плот (RD шлюз). Сървърът на RD шлюз помага на потребителите да се свързват със служебни компютри в корпоративна мрежа от всеки компютър с интернет връзка дори ако двете мрежи използват различни протоколи. Имайте предвид, че системният администратор може да не разрешава промени в настройките на сървъра на RD шлюз.

  1. Отворете „Връзка с отдалечен работен плот“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете mstsc в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху mstsc.

  2. Докоснете или щракнете върху Покажи опциите, докоснете или щракнете върху раздела Разширени, след което под Свързване от произволно място, докоснете или щракнете върху Настройки.

  3. Изберете Използвай следните настройки на шлюза за отдалечен работен плот, след което въведете името на сървъра (попитайте администратора за тази информация).

  4. В Метод на влизане изберете една от следните опции:

   • Позволи ми да избера по-късно. Тази опция позволява да изберете начина на влизане, когато се свържете.

   • Поискай парола (NTLM). Тази опция ви подканва за парола, когато се свържете.

   • Смарт карта. Тази опция ви подканва да поставите смарт карта, когато се свържете.

  5. За да увеличите скоростта на връзката, поставете отметка в квадратчето Не използвай шлюза за отдалечен работен плот за локални адреси.

   Препоръчваме тази опция, тъй като ако сървърът на шлюза е в мрежа, различна от вашата, няма да можете да се свързвате с компютри в мрежата.

  6. Докоснете или щракнете върху OK, докоснете или щракнете върху раздела Общи, въведете името на компютъра, към който искате да се свържете, след което докоснете или щракнете върху Свързване. (Може също така да въведете IP адреса вместо името на компютъра.)

Как да отворя стартовия екран и препратките, когато се свързвам към отдалечен компютър с Windows 8.1 от компютър с Windows 8.1?

Използвайте лентата на връзката, която се появява в горната част на екрана, за да отворите стартовия екран, препратките, последно използваните приложения на отдалечения компютър и за да използвате връзката с отдалечен работен плот до други приложения.
Меню „Препратки“ в лентата на връзката
Меню „Препратки“ в лентата на връзката

Забележка

 • Ако прозорецът на вашата връзка с отдалечен работен плот не е увеличен, ще трябва да щракнете върху иконата на връзката с отдалечен работен плот в горната лява част на прозореца, за да се покаже стартовият екран, препратките и други опции.

Защо не мога да се свържа с помощта на връзката с отдалечен работен плот?

По-долу са описани някои възможни решения на често срещани проблеми, които може да възникнат, когато се опитате да се свържете с отдалечен компютър. Ако тези решения не работят, можете да потърсите повече помощ в уеб сайта на общността на Microsoft .

 • Отдалеченият компютър не може да се открие. Ако се покаже тази грешка, се обърнете към системния администратор на отдалечения компютър, за да се уверите, че разполагате с правилното име на компютъра, след което проверете дали сте въвели името правилно. Ако въпреки това не можете да се свържете, опитайте да въведете IP адреса на отдалечения компютър вместо името му.

 • Има проблем с мрежата. Уверете се, че:

  • Маршрутизаторът е включен (само за домашни мрежи).

  • Ethernet кабелът е включен в мрежовата карта (само за кабелни мрежи).

  • Превключвателят за безжична връзка на компютъра е включен (само за лаптопи в безжични мрежи).

  • Мрежовата карта работи.

  Ако проблемът продължава да възниква, се обърнете към лицето, което е настроило вашата мрежа.

 • Портът за отдалечен работен плот може да е блокиран от защитна стена. Ако използвате защитната стена на Windows, изпълнете следните стъпки:

  1. Отворете „Защитна стена на Windows“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете защитна стена в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Защитна стена на Windows.

  2. Докоснете или щракнете върху Пропускане на приложение или функция през защитната стена на Windows.

  3. Докоснете или щракнете върху Промяна на настройките. Изисква се разрешение от администратор Може да получите подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждаване на вашия избор.

  4. Под Разрешени приложения и функции изберете Отдалечен работен плот, след което докоснете или щракнете върху OK.

  Ако използвате друга защитна стена, се уверете, че портът за функцията за отдалечен работен плот (обикновено 3389) е отворен.

 • На отдалечен компютър не може да се настройват отдалечени връзки За да поправите това, вижте въпроса „Как да се свържа с друг компютър посредством връзка с отдалечен работен плот“ в тази тема.

 • Отдалеченият компютър може да позволява да се свързват само компютри с настроено удостоверяване на мрежово ниво. За повече информация вижте въпроса „Какви видове връзка с отдалечен работен плот трябва да познавам“ в тази тема.

 • Отдалеченият компютър може да е изключен. Не можете да се свързвате с компютър, който е изключен или е в спящ режим или режим на хибернация, затова се уверете, че настройките за спящ режим и режим на хибернация са настроени на Никога (хибернацията не е достъпна на всички компютри). За повече информация вж. Планове за захранване: ЧЗВ.

Забележка

 • Ако виждате екрана за влизане на отдалечения компютър, но не можете да влезете, е възможно да не сте добавени към групата на потребителите на отдалечен работен плот или към група с администраторски права на отдалечения компютър. Помолете системния администратор да направи това.

Как да променя настройките на връзката с отдалечен работен плот?

Можете да променяте различни настройки за отдалечената връзка, включително размера на работния плот на отдалечения компютър, звука и скоростта на връзката.

 1. Отворете „Връзка с отдалечен работен плот“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете mstsc в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху mstsc.

 2. Въведете името на компютъра, към който искате да се свържете.

 3. Преди да се свържете, докоснете или щракнете върху Покажи опциите, след което извършете желаните промени в разделите Дисплей, Локални ресурси, Програми, Работа с компютър и Разширени.

 4. Ако искате да запишете тези настройки за бъдещи връзки, докоснете или щракнете върху раздела Общи, след което докоснете или щракнете върху Запиши.

 5. Докоснете или щракнете върху Свързване.

Защо не мога да променям някои настройки на функцията за връзка с отдалечен работен плот?

Вашият системен администратор може да управлява тези настройки. Обърнете се към администратора за повече информация.

Кои типове връзки за отдалечен работен плот трябва да се разрешат?

За да се свържете с отдалечен компютър, трябва да изберете съответната настройка за връзка в отдалечения компютър. За да промените отдалечените настройки, следвайте тези стъпки:

 1. Отворете „Система“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или, ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Система в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Система.

 2. Щракнете върху Отдалечени настройки. Изисква се разрешение от администратор Може да получите подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждаване на вашия избор.

Има две опции за отдалечени настройки:

 • Не позволявай отдалечени връзки с този компютър. Това ще предотврати всички отдалечени връзки с компютъра ви.

 • Позволявай отдалечени връзки с този компютър. Това ще позволи отдалечени връзки с компютъра ви.

  Ако знаете, че компютрите на хората, които ще се свързват с вашия компютър, работят с Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1, поставете отметка в квадратчето Позволявай връзки само от компютри, изпълняващи отдалечен работен плот с удостоверяване на мрежово ниво (препоръчително). Тези версии на Windows използват удостоверяване на мрежово ниво, което е метод за удостоверяване, който завършва преди изграждането на пълна връзка и появата на екрана за вход. Това може да помогне за защита на отдалечения компютър от хакери и злонамерен софтуер.