Зони за защита: добавяне или премахване на уеб сайтове


Internet Explorer отнася всички уеб сайтове към една от четирите зони за защита: Интернет, локален интранет, надеждни сайтове или ограничени сайтове. Зоната, към която се отнася един уеб сайт, определя настройките за защита, които се използват за него. Можете да избирате кои уеб сайтове да отнесете към зоните за интранет, за надеждни сайтове или за ограничени сайтове. Чрез добавяне на уеб сайт към конкретна зона можете да управлявате нивото на защита, използвано за този сайт. Ако например имате списък с уеб сайтове, които посещавате и на които имате пълно доверие, добавете тези сайтове към зоната на надеждните сайтове.

За повече информация относно зоните за защита вж. Промяна на настройките за защита на Internet Explorer.

Покажи всички

За да добавите уеб сайт към зона за защита

 1. Отворете Internet Explorer, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Internet Explorer, след което в списъка с резултати щракнете върху Internet Explorer.

 2. Достигнете до уеб сайта, който искате да добавите към някоя зона за защита.

 3. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

 4. Щракнете върху раздела Защита, след това щракнете върху зона за защита (Локален интранет, Надеждни сайтове или Ограничени сайтове).

 5. Щракнете върху Сайтове.

 6. Ако в стъпка 4 сте щракнали върху Локален интранет, щракнете върху Разширени.

 7. Уеб сайтът трябва да се покаже в полето Добави този уеб сайт към зоната. Щракнете върху Добави.

  Ако сайтът не е защитен сайт (HTTPS), изчистете квадратчето Изисквай потвърждение (https) за всички сайтове в зоната.

 8. Щракнете върху Затвори, след което щракнете върху бутона OK (или щракнете върху бутона OK два пъти, ако сте щракнали върху Локален интрaнет в стъпка 4).

За да премахнете уеб сайт от зона за защита

 1. Отворете Internet Explorer, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете Internet Explorer, след което в списъка с резултати щракнете върху Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

 3. Щракнете върху раздела Защита, а след това щракнете върху зона за защита (Локален интранет, Надеждни сайтове или Ограничени сайтове).

 4. Щракнете върху Сайтове.

 5. Ако в стъпка 3 сте щракнали върху Локален интранет, щракнете върху Разширени.

 6. В Уеб сайтове щракнете върху уеб сайта, който искате да премахнете.

 7. Щракнете върху Премахни.

 8. Щракнете върху Затвори, след което щракнете върху бутона OK (или щракнете върху бутона OK два пъти, ако сте щракнали върху Локален интрaнет в стъпка 3).Имате нужда от допълнителна помощ?