Показване на повече информация за производителността на компютъра с диспечера на задачите


Разделът "Производителност" в диспечера на задачите предлага разширени данни за това как компютърът ви използва системните ресурси като оперативна памет (RAM) и централен процесор (CPU).

 1. Отворете диспечера на задачите, като щракнете с десния бутон на мишката в лентата на задачите, след което върху Стартиране на диспечера на задачите.

 2. Щракнете върху раздела Производителност.

Покажи всички

Проверете колко ресурси на процесора и оперативната памет се използват.

Изображение на графики на производителност
Графики за производителност

Разделът "Производителност" включва четири графи. Горните две показват натоварването на процесора в момента и през последните няколко минути. (Ако графата за хронологията на използване на процесора е разделена на две, компютърът е или с два процесора, или един с двойно ядро, или и двете). Висок процент означава, че програмите или процесите изискват високо ниво на процесорни ресурси, което може да доведе до забавяне на компютъра ви. Ако процентът не се движи или е близо до 100%, програмата вероятно е блокирала. За повече информация вж. Изход от блокирала програма.

Двете графики в долната част показват колко RAM – физическа памет – се използва в мегабайти (МБ), както в момента, така и през последните няколко минути. Процентът на използваната памет е показан в дъното на прозореца на диспечера на задачи. Ако ви се стори, че се използва много памет или че производителността на компютъра ви е забележимо забавена, опитайте да намалите броя на едновременно отворените програми или инсталирайте още оперативна памет. За повече информация вж. Предотвратяване на проблеми при малко памет.

За да видите използването на паметта по процеси, щракнете върху раздела Процеси. По подразбиране е избрана колона "Памет (личен работен набор)". Личният работен набор е подмножество на работния набор – технически термин, който описва колко памет се използва от всеки процес. Личният работен набор по-конкретно описва обема памет, използвана от даден процес, която не може да бъде споделяна с други процеси.

Ако сте напреднал потребител, може да пожелаете да видите в раздел "Процеси" други разширени показатели за използване на паметта. За да направите това, щракнете върху Изглед, щракнете върху Избор на колони и след това изберете стойност на паметта:

 • Памет – Работен набор. Обемът памет в личния работен набор плюс обема памет, използвана от процеса, която може да се споделя с други процеси.

 • Памет – Върхов работен набор. Максималният обем на паметта в работния набор, използвана от процеса.

 • Памет – Работен набор делта. Размерът на промяната за паметта в работния набор, използвана от процеса.

 • Памет – Разпределен размер. Размерът виртуална памет, запазена за използване от процес.

 • Памет – Набор във виртуалната памет. Размерът на виртуалната памет, заделена за процес, която може да бъде записвана в друг запомнящ носител, например твърд диск.

 • Памет – Набор извън виртуалната памет. Размерът на виртуалната памет, заделена за процес, която не може да бъде записвана в друг запомнящ носител.

Повече информация за използването на паметта

Изображение на таблици на производителност
Таблици за производителност

В трите разширени таблици по-долу са показани графи с различни данни за паметта и използването на ресурсите. Под "Физическа памет (МБ)" "Общо" е обемът оперативна памет в мегабайти (МБ), инсталирана на компютъра ви. "Кеширана" се отнася до обема физическа памет, използвана текущо за системните ресурси. "Налична" е обемът памет, която е налична за незабавно използване от процеси, драйвери или операционната система. "Свободен" е обемът памет, който не се използва в момента или не съдържа полезна информация (за разлика от кешираните файлове, които съдържат полезна информация).

Под "Памет за ядрото (МБ)", "Във виртуалната" показва обемът на виртуалната памет, използвана от основната част на Windows, наречена ядро. "Извънвиртуалната" е обемът оперативна памет, използвана от ядрото.

В таблица "Система" са включени пет полета:

 • Манипулатори. Броят на уникалните идентификатори на обекти, използвани от процесите. Тази стойност обикновено е от значение за програмистите и професионалните специалисти по информационни технологии.

 • Потоци. Броят обекти или процеси, изпълнявани в рамките на по-големи процеси или програми. Тази стойност обикновено е от значение на програмистите и професионалните специалисти по информационни технологии.

 • Процеси. Броят отделни процеси, изпълнявани на компютъра (тази информация може да се види и в раздел "Процеси").

 • Време на работа. Времето, изтекло след рестартиране на компютъра.

 • Виртуална памет (МБ). Описание на използването на виртуалната памет (известно още като използване на файла за виртуална памет). Файлът за виртуална памет е мястото на твърдия ви диск, което Windows използва в допълнение към оперативната памет. Първото число е количеството оперативна памет и виртуална памет използвани в момента, а второто число е количеството оперативна памет и виртуална памет налични в компютъра.

За да видите разширена информация за използването на паметта и процесора, щракнете върху бутона Монитор на ресурсите. В "Монитор на ресурсите" се показват графични стойности като тези в диспечера на задачите, но с повече подробности. Тук са включени и по-подробни данни за ресурси, като използване на диска и на мрежата.

За повече информация относно диспечера на задачите вж. Отваряне на диспечера на задачите.Имате нужда от допълнителна помощ?