Стартиране на компютъра в безопасен режим


Безопасният режим стартира Windows с ограничен набор от файлове и драйвери. Началните програми не се изпълняват в безопасен режим, а се инсталират само основните драйвери, нужни за стартиране на Windows. За повече информация вж. Какво представлява безопасният режим?

Безопасният режим е полезен за отстраняване на неизправности при програми и драйвери, които може да не се стартират правилно или които може да попречат на Windows да се стартира правилно. Ако проблемът не се появи отново при стартиране на безопасен режим, можете да елиминирате настройките по подразбиране и основните драйвери като възможни причини. Ако наскоро инсталирана програма, устройство или драйвер пречи на Windows да се стартира правилно, можете да стартирате компютъра в безопасен режим и да премахнете съответната програма. За допълнителна информация относно проблемите при отстраняване на неизправности вж. Инструменти за диагностика в безопасен режим.

  1. Извадете всички дискети, компактдискове и DVD дискове от компютъра и го рестартирайте.

    Щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху стрелката до бутон ИзключванеИзображение на бутона "Изключване" и щракнете върху Рестартиране.
  2. Извършете едно от следните действия:

    • Ако на компютъра ви има инсталирана само една операционна система, натиснете и задръжте клавиша F8, докато компютърът се рестартира. Трябва да натиснете клавиша F8, преди да се появи емблемата на Windows. Ако емблемата на Windows се появи, трябва да опитате отново, като изчакате, докато се появи напомнянето за включване на Windows, а после да изключите и да рестартирате компютъра си.

    • Ако компютърът е с повече от една операционна система, използвайте клавишите със стрелки, за да осветите тази, която искате да стартира в безопасен режим и натиснете клавиша F8.

  3. В екрана Опции за разширено стартиране използвайте клавишите със стрелки, за да маркирате желаната опция за безопасен режим, а след това натиснете клавиша Enter. За повече информация относно опциите вж. Разширени опции за стартиране (вкл. безопасен режим).

  4. Влезте в компютъра с потребителски акаунт с права на администратор.

Когато компютърът е в безопасен режим, ще видите думите Безопасен режим в ъглите на монитора. За да излезете от безопасния режим, рестартирайте компютъра и оставете Windows да стартира нормално.Имате нужда от допълнителна помощ?