Снемане на екрана (екранно отпечатване)Понякога е по-просто да покажете на някого какво има на екрана ви, вместо да го обяснявате. Windows ви позволява да снимате екрана, така че да можете да запишете, отпечатате или споделите това, което виждате. Това се нарича създаване на екранна снимка или снемане на кадър.

Можете да създадете екранна снимка и автоматично да я запишете като файл, да създадете екранна снимка, без да я записвате като файл, или да създадете екранна снимка само на един прозорец (вместо на целия екран).

Покажи всички

Създаване на екранна снимка за записване като файл

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows+PrtScn. Или, ако използвате таблет, натиснете бутона с емблемата на Windows Бутон с емблемата на Windows+ бутона за намаляване на силата на звука.

  Екранът ще се затъмни за момент, когато се копира и записва като файл в папката „Екранни снимки“ (която се намира в папката „Картини“).

  Папка „Екранни снимки“
  Папката „Екранни снимки“

Създаване на екранна снимка (без записване)

 1. Натиснете клавиша PrtScn.

  Екранната снимка се копира и можете да я поставите, където искате.

Създаване на екранна снимка само на един прозорец

 1. Докоснете или щракнете върху прозореца, който искате да заснемете.

 2. Натиснете клавишите Alt+PrtScn.

  Снимката на прозореца се копира и можете да я поставите, където искате.

Забележки

 • На някои клавиатури клавишът PrtScn може да се нарича PrtSc или подобно съкращение.

 • Някои преносими компютри и други устройства нямат клавиш PrtScn или може да използват различна клавишна комбинация за заснемане на екранни снимки. Вижте ръководството на преносимия компютър или устройството за повече информация.

 • Друг начин да заснемете снимка на част от екрана е, като използвате изрязващия инструмент на Windows. За да научите повече, вижте Използване на изрязващия инструмент за заснемане на екрана.
Имате нужда от допълнителна помощ?