Лентата на задачите (общ преглед)


Лентата на задачите е дългата хоризонтална лента в най-долната част на екрана. За разлика от работния плот, който може да бъде затрупан от отворени прозорци, лентата на задачите се вижда почти винаги. Тя има три основни раздела:

  • Бутонът "Старт" Изображение на бутона "Старт", който отваря менюто "Старт". Вж. Менюто "Старт" (общ преглед).
  • Средният раздел, който показва кои програми и файлове са отворени и ви позволява бързо да превключвате между тях.

  • Областта за уведомяване, която съдържа часовник и икони (малки картини), които съобщават за състоянието на някои програми и компютърни настройки.

Вероятно най-много ще използвате средната част от лентата на задачите и затова ще започнем разглеждането от нея.

Следете вашите прозорци

Ако отворите едновременно повече от една програма или файл, може да започнете бързо да затрупвате работния плот с отворени прозорци. Тъй като прозорците често се припокриват или заемат целия екран, понякога е трудно да видите какво има под тях или да си спомните какво сте отворили.

В тези случаи лентата на задачите е особено полезна. Винаги, когато отворите програма, папка или файл, Windows създава в лентата на задачите съответен бутон. Бутонът показва икона, която представя отворената програма. На картината по-долу са отворени две програми ("Калкулатор" и "Миночистач") и всяка от тях има свой бутон в лентата на задачите.

Картина, показваща "Калкулатор" и "Миночистач" върху работния плот и съответните им бутони от лентата на задачите
Всяка програма има свой бутон в лентата на задачите

Обърнете внимание как бутонът от лентата на задачите за "Миночистача" е маркиран. Това показва, че прозорецът на "Миночистач" е активен, което означава, че е пред всички други отворени прозорци и е готов да работите с него.

За да превключите на друг прозорец, щракнете върху неговия бутон в лентата на задачите. В този пример щракването върху бутона в лентата на задачите за "Калкулатор" изважда прозореца му отпред.

Изображение с "Калкулатор" пред "Миночистач", като бутонът на "Калкулатор" в лентата с инструменти е активен
Щракнете върху бутона в лентата на задачите, за да превключите на този прозорец

Щракването върху бутоните в лентата на задачите е единият от начините за превключване между прозорците. За повече информация вж. Работа с прозорци.

Намаляване и възстановяване на прозорци

Когато един прозорец е активен (неговият бутон в лентата на задачите е маркиран), щракването върху бутона намалява прозореца. Това означава, че прозорецът изчезва от екрана. Намаляването на прозореца не го затваря и не изтрива съдържанието му - то го премахва временно от екрана.

На картината по-долу калкулаторът е намален, но не е затворен. Можете да разберете, че той продължава да работи, защото има бутон върху лентата на задачите.

Картина, показваща калкулатора, намален върху лентата на задачите
Намаляването на "Калкулатор" оставя видим само бутона му в лентата на задачите

Можете също да намалите даден прозорец, като щракнете върху бутона му за намаляване в горния десен ъгъл на прозореца.

Картина, показваща показалеца на мишката, сочещ бутона "Намали" на прозорец
Бутонът "Намали" (вляво)

За да възстановите един намален прозорец (да го накарате да се появи отново на работния плот), щракнете върху неговия бутон върху лентата на задачите. За повече информация относно тези бутони вж. Работа с прозорци.

Визуализиране на отворените прозорци

Когато преместите показалеца на мишката върху бутон в лентата на задачите, се появява малка картина, която показва миниатюрен изглед на съответния прозорец. Тази визуализация, наречена също миниатюра, е особено полезна. Ако в някой от вашите прозорци се изпълнява видео или игра, ще видите изпълнението и във визуализацията.

Забележка:

  • Можете да видите миниатюрите само ако Aero може да работи на вашия компютър и използвате тема на Windows 7.

Областта за уведомяване

Областта за уведомяване, която се намира в най-дясната част на лентата на задачите, съдържа часовник и група икони. Тя изглежда ето така.

Картина на областта за уведомяване
Областта за уведомяване, която се намира най-отдясно на лентата на задачите

Тези икони съобщават за състоянието на неща от вашия компютър или дават достъп до някои настройки. Наборът от икони, който виждате, зависи от програмите и услугите, които сте инсталирали, и от начина, по който производителят на вашия компютър го е настроил.

Когато преместите показалеца върху някоя икона, ще видите името на иконата или състоянието на някоя настройка. Например посочването на иконата за сила на звука Изображение на иконата на силата на звука в областта за уведомяване в лентата на задачите показва текущото ниво на сила на звука на вашия компютър. Посочването на иконата на мрежата Изображение на иконата на мрежата в областта за уведомяване в лентата на задачите показва информация дали сте свързани към мрежа, скоростта на връзката и силата на сигнала.

Двукратното щракване върху някоя икона в областта за уведомяване обикновено отваря програмата или настройката, свързани с нея. Например двукратното щракване върху иконата за силата на звука отваря контролата за сила на звука. Двукратното щракване върху иконата на мрежата отваря центъра за мрежи и споделяне.

Някои икони в областта за уведомяване могат да показват малък диалогов прозорец (наречен уведомяване), за да ви информират за нещо. Например, след добавяне на ново хардуерно устройство към компютъра можете да видите следното.

Изображение на уведомяване „Драйверът е инсталиран успешно”
Областта за уведомяване показва съобщение след инсталирането на нов хардуер
Натиснете бутона ЗатвориИзображение на бутона за затваряне на уведомяване в горния десен ъгъл на съобщението, за да го затворите. Ако не направите нищо, съобщението ще изчезне само след няколко секунди.

За да намали претрупването, Windows скрива иконите в областта за уведомяване, когато известно време не сте ги използвали. Ако някои икони са скрити, щракнете върху бутона Покажи скритите икони, за да ги покажете временно.

Картина на областта за уведомяване, показваща бутона "Покажи скритите икони"
Щракнете върху бутона "Покажи скритите икони", за да покажете всички икони от областта за уведомяване

Персонализиране на лентата на задачите

Има много начини за персонализиране на лентата на задачите, за да отговори на предпочитанията ви. Можете например да преместите цялата лента в левия, десния или горния край на екрана. Можете да разширите лентата, да накарате Windows да я скрива автоматично, когато не я използвате, и да добавяте към нея ленти с инструменти.Имате нужда от допълнителна помощ?