Съвети за коригиране на често срещани проблеми със звукаТук можете да откриете решения на някои често срещани проблеми със звука, които може да възникнат на вашия компютър. Тези решения може да ви бъдат полезни, ако високоговорителите или слушалките ви не издават никакъв звук или пък звукът, който издават, не е наред. За последователен въвеждащ курс, който да ви помогне за определянето и разрешаването на често срещани проблеми със звука, посетете Няма звук в Windows.

Покажи всички

Не се чуват никакви звуци от моя компютър.

Опитайте да коригирате проблема с помощта на програмата за отстраняване на неизправности при възпроизвеждане на звук. Тя проверява за често срещани проблеми с настройките за силата на звука, звуковата карта или драйверите, както и с високоговорителите или слушалките.

Отворете решенията за отстраняване на неизправности при възпроизвеждане на аудио, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", а след това върху Контролен панел. В полето за търсене въведете отстраняване на неизправности, след което щракнете върху Отстраняване на неизправности. В Хардуер и звук щракнете върху Отстраняване на неизправности при възпроизвеждане на аудио. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Забележка:

 • За да проверите дали разполагате с най-новите програми за отстраняване на неизправности от услугата за онлайн отстраняване на неизправности на Windows, компютърът ви трябва да е свързан към интернет. За повече информация вж. Отстраняване на неизправности в Windows.

Изпълних програмата за отстраняване на неизправности при възпроизвеждане на звук, но все още не се чуват звуци от компютъра.

Ето някои прости стъпки, които може да помогнат за коригирането на проблема:

 • Уверете се, че компютърът е оборудван със звукова карта или звуков процесор, които са в изправност.

  За да изпълните тези стъпки, трябва да сте влезли в системата като администратор.

  1. Отворете диспечера на устройства, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Система и защита, след което щракнете върху Диспечер на устройства в Система. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

  2. Щракнете двукратно върху Звук, видео и контролери за игри, за да разгънете тази категория. Ако в списъка се показва звукова карта, това означава, че имате инсталирана такава. Ако в списъка не е показана звукова карта, консултирайте се с информацията, предоставена с компютъра, за да проверите дали действително трябва да има инсталирана звукова карта. Ако се окаже, че трябва да има инсталирана звукова карта, трябва да инсталирате такава. Вж. Инсталиране или премахване на звукова карта.

   Забележки

   • Ако мислите, че в компютъра ви е инсталирана звукова карта, но не я виждате в категорията Звук, видео и контролери за игри, разгънете категорията Други устройства и проверете устройствата, които са показани там.

   • Обикновено преносимите компютри не разполагат със звукови карти. Вместо това те са оборудвани с вградени звукови процесори, които се показват в същата категория в диспечера на устройствата.

 • Ако в диспечера на устройствата до името на звуковата карта се покаже жълт въпросителен знак, вероятно е възникнал проблем.

  1. Щракнете с десния бутон върху името на звуковата карта, след което изберете Свойства.

  2. Щракнете върху раздела Общи и погледнете в прозореца Състояние на устройството, за да установите проблемите със звуковата карта.

   Ако има проблем, може да се наложи да инсталирате нов драйвер за звуковата карта. За повече информация вж. Актуализиране на драйвер за хардуер, който не работи правилно.

 • Ако използвате високоговорители, проверете дали са включени в работещ източник на захранване и дали самите те са включени.

 • Уверете се, че високоговорителите са свързани правилно към компютъра.

  Много компютри са снабдени с три или повече жака за свързванe на звуковата карта или звуковия процесор, включително жакове за микрофон, входни и изходни устройства. Високоговорителите трябва да са включени в жака за изходни устройства. Ако не сте сигурни кой жак е за изходни устройства, включете високоговорителите последователно във всички жакове на компютъра си, за да проверите дали при включване в някой от тях няма да се възпроизведе звук.

  Картина на жаковете за микрофон, входни и изходни устройства
  Жакове за микрофон, входни и изходни устройства на стандартен настолен компютър
 • Уверете се, че звукът на високоговорителите или слушалките не е спрян или намален твърде много. Това е особено важно за преносими компютри, които често са снабдени с малки високоговроители, които може да се чуват трудно.

  1. Отворете "Миксер за сила на звука", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", изберете Контролен панел, щракнете върху Хардуер и звук, а след това под Звук щракнете върху Настройка на силата на системните звуци.

  2. Преместете плъзгача нагоре, за да увеличите силата на звука.

   Уверете се, че бутонът за заглушаване на звука не е включен. Ако бутонът изглежда така: Изображение на изключен бутон "Без звук", заглушаването на звука е изключено. Ако бутонът изглежда така:Изображение на включен бутон "Без звук" , щракнете върху него, за да изключите заглушаването на звука.

  Забележка:

  • Някои преносими компютри разполагат с външен контрол за силата на звука, намиращ се от външната страна на кутията. Ако използвате преносим компютър, проверете външния контрол на силата на звука, за да се уверите, че звукът не е намален докрай.

 • Уверете се, че слушалките не са включени в жака за изходни устройства (жак за слушалки) на звуковата карта или компютъра (освен ако не предпочитате да слушате със слушалки вместо с високоговорители). Когато включите слушалките, повечето компютри автоматично прекъсват звука към високоговорителите.

Ако изпълнението на горните стъпки не отстрани проблема, проверете информацията, предоставена с компютъра или високоговорителите, или посетете уеб сайта на производителя на съответния хардуер.

Имам проблем с инсталирането на звуковата карта и не знам дали тя е съвместима с Windows 7.

За да откриете дали вашият хардуер е съвместим с Windows 7, посетете уеб сайта на Центъра за съвместимост на Windows 7. Този уеб сайт съдържа сравнителен списък на хардуер и устройства, които са тествани за съвместимост с тази версия на Windows.

Звукът от високоговорителите е изкривен или пращящ.

 • Уверете се, че високоговорителите са свързани правилно към компютъра.

  Много компютри са снабдени с три или повече жака за свързванe на звуковата карта или звуковия процесор, включително жакове за микрофон, входни и изходни устройства. Високоговорителите трябва да са включени в жака за изходни устройства. Ако не сте сигурни кой жак е за изходни устройства, включете високоговорителите последователно във всички жакове на компютъра си, за да проверите дали при включване в някой от тях няма да се възпроизведе звук.

 • В някои случаи можете да решите проблема чрез забрана на допълнителните ефекти на високоговорителите - т. нар. подобрения. Ако забраната на ефектите на високоговорителите отстрани проблема, може да се наложи да актуализирате адио драйвера.

Ако изпълнението на горните стъпки не отстрани проблема, проверете информацията, предоставена с компютъра или високоговорителите, или посетете уеб сайта на производителя на съответния хардуер.

Имам звукова карта в компютъра си, но Windows не я разпознава.

За да може Windows да разпознае вашата звукова карта или звуков процесор, трябва да откриете и инсталирате съвместими драйвери. Повечето звукови карти и звукови процесори изискват инсталирането на софтуерни драйвери, за да работят правилно. Тук са описани три начина за намиране и инсталиране на драйвер:

 • Използване на Windows Update. Може да се наложи да настроите Windows Update да изтегля и инсталира автоматично препоръчителни актуализации.

 • Инсталиране на софтуер от производителя на устройството. Например, ако към устройството има диск, той може да съдържа софтуер, който инсталира драйвер за устройството.

 • Ръчно изтегляне и инсталиране на драйвер. Можете да потърсите драйвер за дадено устройство на уеб сайта на неговия производител. Опитайте този метод, ако Windows Update не може да намери драйвер за устройството и ако с него не е доставен софтуер, който инсталира необходимите драйвери.

За указания как да изпълните всяка от тези задачи вж. Актуализиране на драйвер за хардуер, който не работи правилно.

Намерих нов драйвер за моята звукова карта, но не знам как да го инсталирам.

Windows Update може да търси за актуализирани драйвери и да ги инсталира автоматично, но ако вече разполагате с нов драйвер, който искате да инсталирате, можете да направите това и сами.

В днешно време повечето драйвери се инсталират автоматично - след като ги изтеглите, обикновено можете да започнете инсталирането, като щракнете двукратно върху файла. Обикновено софтуерът, предоставен с хардуера, съдържа драйвери, които се инсталират автоматично, но понякога се налага да ги инсталирате ръчно. Ето как става това:

 1. Отворете диспечера на устройства, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел, щракнете върху Система и защита, след което щракнете върху Диспечер на устройства в Система. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

 2. Щракнете двукратно върху Звук, видео и контролери за игри, за да разгънете тази категория, след което щракнете върху даденото устройство.

 3. Щракнете върху раздела Драйвер, след което щракнете върху Актуализиране на драйвера.

Не мога да накарам портативен музикален плейър, микрофон или друго аудио устройство да работи с компютъра.

Можете да свържете микрофон, преносим музикален плейър или друго аудио устройство към компютъра с помощта на жаковете отпред, отзад или отстрани на компютъра. Тези жакове са свързани директно към звуковата карта или звуковия процесор на компютъра.

Повечето настолни компютри разполагат с поне един жак за входящи устройства (за свързване на музикален плейър или друго аудио устройство) и един жак за изходящи устройства (за свързване на високоговорители). Обикновено тези жакове се намират на задната страна на настолния компютър. Много настолни компютри разполагат и с жак за микрофон, който често се намира отпред на компютъра.

Повечето преносими компютри не разполагат с жакове за входни и изходни устройства, но обикновено имат жакове за микрофон и слушалки, които се намират отпред или отстрани на преносимия компютър.

Ако не чувате звуци от аудио устройство, включено към един от жаковете на компютъра, се уверете, че жакът не е заглушен.

Картина на жаковете за микрофон, входни и изходни устройства
Жакове за микрофон, входни и изходни устройства на типичен настолен компютър

За повече информация вж. Свързване на микрофон, музикален плейър или друго аудио устройство към компютъра.

Опитах всички тези решения, но звукът продължава не се възпроизвежда правилно.

Някои проблеми със звука не може да се отстранят чрез гореописаните решения. Например, някои проблеми може възникнат при специфични модели на хардуера, като определени звукови карти, музикални плейъри или слушалки. Можете да проверите на уеб сайта за поддръжка на Microsoft за информация относно хардуера за звук, с който разполагате.

Ако не знаете какво да правите, ето някои уеб страници, с които да започнете:

Също така можете да потърсите информация за поддръжка на даден хардуер на уеб сайта на съответния производител. Производителите може да предоставят информация за проблеми със специфичния модел на вашия компютър или звукова карта:

За повече информация вж. Звукови платки: често задавани въпроси.

ИД на статията: MSW700065