Отстраняване на проблеми при „Автоматично изпълнение“


Тук можете да откриете решения за някои често срещани проблеми с функцията за автоматично изпълнение.

Покажи всички

Опциите на функцията за автоматично изпълнение се показаха само първият път, когато включих устройство или поставих диск. Как мога да ги открия отново, за да избера друго действие?

За да видите опциите веднъж, щракнете с десния бутон на мишката върху желаното устройство, след което върху Отваряне на автоматично изпълнение. Ако устройството не е включено, задръжте натиснат клавиша Shift и включете устройството. Можете също да задържите натиснат клавиша Shift, докато поставяте даден диск, за да видите списъка с опции.

За да виждате опциите при всяко включване на устройство или при поставяне на диск, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете "Автоматично изпълнение", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете автоматично изпълнение, а след това щракнете върху Автоматично изпълнение.

 2. В списъка до устройството или вида на диска щракнете върху Питай ме всеки път.

Зададох действие по подразбиране, но диалоговият прозорец "Автоматично изпълнение" продължава да се показва.

Функцията за автоматично изпълнение трябва първо да прегледа вида на съдържанието в устройството за съхранение или в диска, за да може да назначи програма за отваряне по подразбиране. Ако съдържанието е от няколко вида файлове, диалоговият прозорец ще се покаже, докато автоматичното изпълнение завърши прегледа. Това е нормално и диалоговият прозорец "Автоматично изпълнение" ще се затвори сам.

Как мога да изключа функцията за автоматично изпълнение, за да не ме пита повече коя програма да използвам?

Изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете "Автоматично изпълнение", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете автоматично изпълнение, а след това щракнете върху Автоматично изпълнение.

 2. Махнете отметката от квадратчето Използвай автоматично изпълнение за всички носители и устройства.

Как мога да спра автоматичното отваряне на програми от функцията за автоматично изпълнение, когато включвам устройства или поставям дискове?

Изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете "Автоматично изпълнение", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете автоматично изпълнение, а след това щракнете върху Автоматично изпълнение.

 2. За да не се показва никога диалоговият прозорец "Автоматично изпълнение", щракнете върху Не прави нищо до устройството или диска. За да можете да избирате действие всеки път, когато включвате дадено устройство или поставяте диск, щракнете върху Питай ме всеки път.

Функцията за автоматично изпълнение не се стартира при поставяне на диск или включване на устройство.

Съществуват няколко причини за наличието на този проблем. Функцията за автоматично изпълнение може да е ограничена от групови правила, може да е отказана от стартирана програма, или пък услугата, необходима за стартиране на функцията за автоматично изпълнение може да не работи.

Ето някои неща, които да опитате да направите:

 • Попитайте мрежовия администратор дали функцията за автоматично изпълнение е ограничена от правила за групата, и ако е – какво трябва да направите.

 • Затворете другите програми, които е възможно да пречат, като се свързват директно с устройството или носителя.

 • Изпълнете следните стъпки:

  1. Щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", изберете Всички програми, щракнете върху Принадлежности, щракнете с десния бутон на мишката върху Команден прозорец, след което щракнете върху Изпълнявай като администратор. Изисква се разрешение от администратора Ако се покаже подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
  2. В командния прозорец въведете net start shellhwdetection, след което натиснете клавиша Enter.

  3. Рестартирайте компютъра.

Защо не се показва подкана за автоматично изпълнение за някои типове носители или устройства?

Възможно е функцията за автоматично изпълнение да е изключена за тези типове носители или устройства. За да проверите това, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете "Автоматично изпълнение", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете автоматично изпълнение, а след това щракнете върху Автоматично изпълнение.

 2. В списъка до устройството или носителя щракнете върху Питай ме всеки път или изберете конкретно действие от списъка.

Преди спирах показването на диалоговия прозорец "Автоматично изпълнение" чрез задържане на клавиша Shift натиснат. Защо това вече не работи?

Задържането на клавиша Shift натиснат отваря диалоговия прозорец "Автоматично изпълнение", независимо от настройките по подразбиране. За да не се показва диалоговият прозорец "Автоматично изпълнение" за определен вид носител (като например диск или устройство), изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете "Автоматично изпълнение", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", след което щракнете върху Контролен панел. В полето за търсене въведете автоматично изпълнение, а след това щракнете върху Автоматично изпълнение.

 2. В списъка до устройството или носителя щракнете върху Не прави нищо.

Защо функцията за автоматично изпълнение открива толкова бавно какви типове файлове се съдържат в устройството за съхранение?

Устройството за съхранение най-вероятно съдържа голям брой файлове или е с голяма структура на папките.Имате нужда от допълнителна помощ?