Използване на последната добра конфигурация


Тук можете да намерите отговори на някои често задавани въпроси за последната добра конфигурация.

Покажи всички

Какво представлява последната добра конфигурация?

Това е опция за стартиране на Windows, която използва последните системни настройки, които са работили правилно. При всяко успешно изключване на компютъра и Windows, се записват важни системни настройки в системния регистър. Ако възникне проблем, можете да рестартирате компютъра, като използвате тези настройки. Например, ако новият драйвер на видеокартата създава проблеми или Windows не може да стартира поради неправилна настройка в системния регистър, можете да рестартирате компютъра, като използвате последната добра конфигурация.

Защо да използвам последната добра конфигурация?

Опитайте да използвате тази опция, ако Windows не може да се стартира успешно, но е стартирал последният път, когато сте включили компютъра.

Ако забележите, че системата работи странно и че Windows още работи, използвайте "Възстановяване на системата", за да възстановите по-стара точка за възстановяване, когато всичко е работило правилно. За разлика от последната добра конфигурация, промените, които се правят от "Възстановяване на системата" не могат да се отменят (освен ако не са направени в безопасен режим), а "Възстановяване на системата" предлага различни точки за възстановяване. За повече информация потърсете "Възстановяване на системата" в "Помощ и поддръжка на Windows".

Ще промени ли личните ми файлове последната добра конфигурация?

Не, тя променя само системните настройки и не засяга електронната поща, снимките или други лични данни на компютъра. Също така, тя няма да ви помогне да възстановите изтрит файл или повреден драйвер.

Как се стартира компютърът с последната добра конфигурация?

Изпълнете следните стъпки:

  1. Извадете от компютъра си всички дискети, компактдискове и DVD дискове и рестартирайте компютъра, като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт", чрез щракване върху стрелката до бутона ИзключванеИзображение на бутона "Изключване", след което щракнете върху бутона Рестартиране.
  2. Извършете едно от следните действия:

    • Ако на компютъра ви има инсталирана само една операционна система, натиснете и задръжте клавиша F8, докато компютърът се рестартира. Трябва да натиснете клавиша F8, преди да се появи емблемата на Windows. Ако се появи емблемата на Windows, трябва да опитате отново, като изключите и рестартирате компютъра.

    • Ако компютърът е с повече от една операционна система, използвайте клавишите със стрелки, за да осветите тази, която искате да стартира и натиснете клавиша F8.

  3. На екрана Опции за разширено стартиране използвайте клавишите със стрелки, за да осветите Последна известна добра конфигурация и натиснете клавиша Enter.

  4. Ако на компютъра ви са инсталирани повече от една операционни системи, използвайте клавишите със стрелки, за да осветите операционната система, която искате да стартирате чрез "Последната известна добра конфигурация", след което натиснете клавиша Enter. По-нататък Windows ще възстанови нормалното си стартиране.Имате нужда от допълнителна помощ?