Използване на WordPad


WordPad е основна програма за редактиране на текст, която може да използвате, за да създавате и редактирате документи. За разлика от Notepad документите на WordPad могат да съдържат обогатено форматиране и графики, а освен това в тях можете да вмъквате връзки или да вграждате обекти, като например картини или други документи.

Изображение на прозореца на WordPad
Прозорецът на WordPad

Създаване, отваряне и записване на документи

 1. Отворете "WordPad", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете WordPad, след което в списъка с резултати щракнете върху WordPad.

 2. Използвайте следните команди, за да създавате, отваряте или записвате документи:

  За да Направете следното
  За да

  Създадете нов документ

  Направете следното
  Щракнете върху бутона на менюто WordPadИзображение на бутона в менюто на WordPad, след което щракнете върху Нов.
  За да

  Отворите документ

  Направете следното
  Щракнете върху бутона на менюто WordPadИзображение на бутона в менюто на WordPad, след което върху Отваряне.
  За да

  Запишете документ

  Направете следното
  Щракнете върху бутона на менюто WordPadИзображение на бутона в менюто на WordPad, след което върху Записване.
  За да

  Запишете документ с ново име или формат

  Направете следното
  Щракнете върху бутона на менюта WordPadИзображение на бутона в менюто на WordPad, посочете Записване като, след което щракнете върху формата, в който искате да запишете документа.

Забележка

 • WordPad може да се използва за отваряне и записване на текстови документи (.txt), файлове с обогатен текст (.rtf), документи на Word (.docx) и документи с текст OpenDocument (.odt). Документи в други формати се отварят като документи с обикновен текст и може да не се показват така, както се очаква.

Форматиране на документи

Форматирането определя как ще изглежда текстът във вашия документ и как ще бъде подреден. Можете да използвате Лента, разположена под заглавната лента, за да променяте лесно форматирането в документа. Можете например да избирате между различни шрифтове и размери на шрифтове, както и да оцветявате текста почти във всеки цвят, който пожелаете. Можете също лесно да променяте подравняването на текста в документа.

 1. Отворете "WordPad", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете WordPad, след което в списъка с резултати щракнете върху WordPad.

 2. Използвайте следните команди, за да промените форматирането на документа:

  За да Направете това:
  За да

  Промените изгледа на текста в документа

  Направете това:

  Изберете текста, който искате да промените, след което използвайте бутоните в раздел Начало в групата Шрифт. За повече информация за това какво изпълнява всеки бутон, задръжте курсора над бутона, за да видите описание.

  За да

  Промените подравняването на текста в документа

  Направете това:

  Изберете текста, който искате да промените, след което използвайте бутоните в раздел Начало в групата Абзац. За повече информация за това какво изпълнява всеки бутон, задръжте курсора над бутона, за да видите описание.

Вмъкване на дати и картини в документите

 1. Отворете "WordPad", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете WordPad, след което в списъка с резултати щракнете върху WordPad.

 2. Използвайте следните команди, за да вмъкнете текущата дата или картина:

  За да Направете това:
  За да

  Вмъкнете текущата дата

  Направете това:
  1. В раздела Начало в групата Вмъкване щракнете върху инструмента Дата и час.

  2. Натиснете върху желания формат и потвърдете, като натиснете OK.

  За да

  Вмъкнете картина

  Направете това:
  1. В раздела Начало в групата Вмъкване щракнете върху инструмента Картина.

  2. Намерете картината, която желаете да вмъкнете, след което щракнете върху Отвори.

  За да

  Вмъкнете рисунка

  Направете това:
  1. В раздела Начало в групата Вмъкване щракнете върху Рисунка на Paint.

  2. Създайте рисунката, която искате да вмъкнете, след което затворете Paint.

Преглед на документи

 1. Отворете "WordPad", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете WordPad, след което в списъка с резултати щракнете върху WordPad.

 2. Използвайте следните команди за преглеждане на документи:

  За да Направете това:
  За да

  Увеличите или намалите нивото на мащабиране

  Направете това:

  В раздела Преглед, в групата Мащабиране щракнете върху Увеличаване на мащаба или Намаляване на мащаба.

  За да

  Прегледате документа в реалния му размер

  Направете това:

  В раздела Преглед, в групата Мащабиране щракнете върху 100%.

  За да

  Покажете линийката

  Направете това:

  В раздела Преглед, в групата Покажи/скрий поставете отметка в квадратчето Линийка.

  За да

  Покажете лентата на състоянието

  Направете това:

  В раздела Преглед, в групата Покажи/скрий поставете отметка в квадратчето Лента на състоянието.

  За да

  Промените настройките за пренасяне на думи

  Направете това:

  В раздела Преглед, в групата Настройки щракнете върху Пренасяне на думи, след което щракнете върху желаната настройка.

  За да

  Промените мерната единица на линийката

  Направете това:

  В раздела Преглед, в групата Настройки щракнете върху Мерни единици, след което щракнете върху желаните единици.

Съвет

 • За увеличаване и намаляване на даден документ можете също така да щракнете върху бутоните Увеличаване на мащабаИзображение на бутона за увеличаване или Намаляване на мащабаИзображение на бутона за намаляване в плъзгача Мащабиране в долната част на прозореца, за да увеличите или намалите нивото на мащабиране.
  Изображение на плъзгача за мащабиране
  Плъзгач за мащабиране

Промяна на полетата на страницата

 1. Отворете "WordPad", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете WordPad, след което в списъка с резултати щракнете върху WordPad.

 2. Щракнете върху бутона на менюто WordPadИзображение на бутона в менюто на WordPad, щракнете върху Настройки на страницата, след което изберете желаните опции.

Печатане на документи

 1. Отворете "WordPad", като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт". В полето за търсене въведете WordPad, след което в списъка с резултати щракнете върху WordPad.

 2. Щракнете върху бутона на менюто WordPadИзображение на бутона в менюто на WordPad, щракнете върху Печат, след което изберете желаните опции.

Забележка:

 • Можете да използвате функцията за визуализиране на печат, за да видите как ще изглежда документът, преди да го отпечатате. За да използвате визуализацията на печата, щракнете върху бутона на менюто WordPadИзображение на бутона в менюто на WordPad, посочете Печат, след което щракнете върху Визуализация на печата. Когато приключите с визуализацията на документа, щракнете върху Затваряне на визуализацията на печат.