Какви са опциите за възстановяване на системата в Windows?


Менюто на опциите за възстановяване на системата съдържа няколко инструмента, като например "Корекции при стартиране", които могат да ви помогнат да възстановите Windows от сериозни грешки. Наборът от инструменти се намира на твърдия диск на компютъра и в инсталационния диск на Windows.

Забележки

 • Можете също така да създадете диск за възстановяване, съдържащ менюто с опциите за възстановяване на системата. За повече информация вж. Създаване на диск за възстановяване на системата.

 • Ако използвате таблет или друг компютър със сензорен екран, вероятно ще трябва да свържете клавиатура и мишка, за да използвате поправката при стартиране и другите инструменти в менюто с опции за възстановяване на системата.

Изображение на менюто "Опции за възстановяване на системата"
Менюто на опциите за възстановяване на системата
Покажи всички

Приложение на опциите за възстановяване

Опции за възстановяване на системата Описание
Опции за възстановяване на системата

Програма за корекции при стартиране

Описание

Поправя някои проблеми, като липсващи или повредени системни файлове, които могат да попречат на Windows да се стартира правилно. За повече информация вж. Програма за корекции при стартиране: често задавани въпроси.

Опции за възстановяване на системата

Възстановяване на системата

Описание

Възстановяване на системните файлове на компютъра до предишен етап във времето, без да поврежда файлове, като например имейл съобщения, документи или снимки.

Ако използвате функцията за възстановяване на системата от менюто на опциите за възстановяване на системата, не можете да отмените операцията за възстановяване. Можете обаче отново да изпълните функцията за възстановяване на системата и да изберете различна точка за възстановяване, ако има такава. За повече информация вж. Какво представлява функцията "Възстановяване на системата"? и Възстановяване на системата: често задавани въпроси.

Опции за възстановяване на системата

Възстановяване на системния образ

Описание

Трябва да създадете системен образ предварително, за да използвате тази опция. Системният образ е персонализиран архив на дяла, в който се намира Windows, и включва програми и потребителски данни, като документи, картини и музика. За повече информация вж. Какво е системен образ?

Опции за възстановяване на системата

Windows Инструмент за диагностика на паметта

Описание

Сканиране на паметта на компютъра за грешки. За повече информация вж. Диагностика на проблеми с паметта в компютъра.

Опции за възстановяване на системата

Команден прозорец

Описание

Напредналите потребители могат да използват командния прозорец, за да изпълнят операции, свързани с възстановяването, а също така да изпълнят други инструменти от командния ред за диагностика и отстраняване на проблеми.

Забележка

 • Някои производители на компютри може да персонализират менюто, като добавят или премахват инструменти за възстановяване, както и техните собствени инструменти.

Отваряне на менюто за опции на възстановяване на системата на компютъра

 1. Извадете всички дискети, компактдискове и DVD дискове от компютъра и го рестартирайте от бутона за включване на компютъра.

 2. Изпълнете едно от следните действия:

  • Ако на компютъра има инсталирана само една операционна система, натиснете и задръжте клавиша F8, докато компютърът се рестартира. Трябва да натиснете клавиша F8, преди да се появи емблемата на Windows. Ако емблемата на Windows се появи, трябва да опитате отново, като изчакате, докато се появи напомнянето за включване на Windows, а след това да изключите и да рестартирате компютъра.

  • Ако на компютъра има повече от една операционна система, използвайте клавишите със стрелки, за да осветите операционната система, която искате да поправите, след което натиснете и задръжте F8.

 3. На екрана Опции за разширено стартиране използвайте клавишите със стрелки, за да осветите Поправяне на вашия компютър, след което натиснете клавиша Enter. (Ако Поправяне на вашия компютър не фигурира в списъка като опция, това означава, че компютърът не разполага с предварително инсталирани опции за възстановяване или системният администратор ги е изключил.)

 4. Изберете клавиатурна подредба, а след това щракнете върху Напред.

 5. В менюто Опции за възстановяване на системата щракнете върху инструмент, за да го отворите.

Отваряне на менюто с опции за възстановяване на системата с инсталационния диск или USB флаш устройство на Windows 7 или с диск за поправка на системата

Ако операционната система на компютъра е тежко повредена и не можете да влезете в менюто с опции за възстановяване на системата на компютъра, можете да получите достъп до менюто чрез инсталационния диск или USB флаш устройство на Windows 7 или чрез диск за поправка на системата, ако сте създали такъв по-рано.

За да използвате този метод, трябва да рестартирате компютъра с помощта на диска или USB флаш устройството.

 1. Поставете инсталационния диск или USB флаш устройство на Windows 7 или диск за поправка на системата, след което изключете компютъра.

 2. Рестартирайте компютъра от бутона за включване на компютъра.

 3. Когато получите подкана, натиснете произволен клавиш, а след това изпълнете инструкциите, които се показват.

 4. На страницата Инсталиране на Windows или на страницата Опции за възстановяване на системата изберете език и други предпочитания, след което щракнете върху Готово.

 5. Ако използвате инсталационния диск или USB флаш устройство на Windows, щракнете върху Поправяне на вашия компютър.

 6. Изберете инсталацията на Windows, която искате да поправите, след което щракнете върху Напред.

 7. В менюто Опции за възстановяване на системата щракнете върху инструмент, за да го отворите.

ИД на статията: MSW700037Имате нужда от допълнителна помощ?