Какво е виртуална памет?


Ако компютърът няма достатъчно оперативна памет за изпълнение на програма или операция, Windows използва виртуална памет за целта. За да разберете колко памет има компютърът ви, вж. Разберете колко е оперативната памет на компютъра.

Виртуалната памет комбинира оперативната и използва временно свободно място на твърдия диск. Когато оперативната памет е малко, виртуалната памет премества данните от оперативната във файла за виртуална памет. Преместването на данните от и във файла за виртуална памет освобождава оперативна памет, което спомага за изпълнението на задачата от компютъра.

Колкото повече оперативна памет има компютърът, толкова по-бързо работят програмите. Ако поради липса на оперативна памет, компютърът работи бавно, може да я компенсирате, като увеличите размера на виртуалната памет. Компютърът обаче чете данните от оперативната памет много по-бързо отколкото от твърдия диск, поради което добавянето на оперативна памет е по-добро решение.

Виртуална памет и съобщения за грешка

Ако се покажат съобщения за малко виртуална памет, трябва или да добавите още оперативна, или да увеличите размера на файла за виртуална памет, за да могат да работят програмите на компютъра. Windows обикновено автоматично управлява размера, но той може да се зададе и ръчно, ако стойността по подразбиране не е достатъчна. За повече информация вж. Промяна на размера на виртуалната памет.Имате нужда от допълнителна помощ?