Кой CD или DVD формат да избера?


Форматът, който трябва да използвате, зависи от компютъра, на който ще се чете записаната на диска информация. За информация относно записването на CD или DVD диск в Windows вж. Записване на CD или DVD диск в Windows Explorer.

Следните раздели описват как да определите кой формат да изберете, когато използвате Windows Explorer за записване на диск с данни (тип диск, удобен за съхранение, архивиране и споделяне на файлове с други компютри и устройства). Ако желаете да създадете други типове дискове, като например DVD видеодиск (за възпроизвеждане с обикновен DVD плейър) или аудио компактдиск (за възпроизвеждане с обикновен CD плейър), ще трябва да използвате друга програма или функция на Windows.

Избор на подходящия диск и формат

От долната таблица изберете примера, който най-добре отговаря на вашата ситуация. След което поставете препоръчвания вид диск и изберете подходящия формат, докато подготвяте диска за записване.

Типът записваем диск, който трябва да изберете, зависи от няколко различни фактора, като например:

 • Типовете записваеми дискове, които са съвместими с вашето записващо устройство.

 • Дисковите устройства на компютъра или устройството, с което възнамерявате да използвате записания диск, и типовете записваеми дискове, които компютърът или устройството може да чете.

 • Общият размер на всички файлове, които желаете да запишете на даден диск.

  Един обикновен записваем компактдиск може да побере около 650-700 мегабайта (МБ), докато един обикновен записваем DVD диск може да побере приблизително шест пъти повече и е с размер 4,7 гигабайта (ГБ). Общият обем дисково пространство, което можете да използвате за записване на файлове на диска обаче обикновено е по-малък от обема, изписан на самия диск. Това е така, тъй като капацитетът на диска се изчислява по друг начин, когато се използва в компютър. Например, един обикновен DVD-R диск, чийто капацитет е 4,7 ГБ, може да съхранява около 4,37 ГБ данни.

Следната таблица описва различните ситуации на записване на CD или DVD дискове, като също така предоставя съвети за форматите, които да използвате.

За да Използвайте
За да

Записвате всякакви видове файлове и да използвате дисковете на компютър с Windows XP или по-нова версия.

Използвайте

Дискове: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW или DVD-RAM

Формат: Файлова система Live‌

За да

Записвате всякакви видове файлове и да използвате дисковете на който и да е компютър, включително и на такива с по-стари версии на Windows от Windows XP.

Използвайте

Дискове: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW или DVD-RAM

Формат: Mastered

За да

Записвате всякакви видове файлове и да използвате дисковете на компютър с Windows Vista или по-нова версия.

Използвайте

Диск: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R или BD-RE

Формат: Файлова система ‌Live или Mastered

За да

Записвайте музика или картини и използвайте диска с обикновен CD, DVD или Blu-ray плейър, който може да възпроизвежда MP3 файлове и цифрови картини.

Използвайте

Диск: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW или DVD+RW

Формат: Mastered

За да

Записвате музика или картини и да използвате диска с всеки компютър, включително с версии на Windows, по-стари от Windows XP.

Използвайте

Дискове: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW или DVD+RW

Формат: Mastered

За да

Можете да добавяте и изтривате един или повече файлове отново и отново (също като при USB флаш устройство) и да използвате диска с компютри с Windows XP или по-нова версия.

Използвайте

Дискове: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW или DVD-RAM

Формат: Файлова система Live

За да

Можете да добавяте и изтривате един или повече файлове отново и отново (също като при USB флаш устройство) и да използвате диска с компютри с Windows 7.

Използвайте

Дискове: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R или BD-RE

Формат: Файлова система Live

За да

Оставите диск в записващото устройство на компютъра и да копирате файлове по избор в него, например с цел рутинно архивиране.

Използвайте

Дискове: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R или BD-RE

Формат: Файлова система Live

Разлика между дисковия формат на файловата система Live и формата "Mastered"

Когато избирате формат диск, е полезно да разбирате какви са разликите между форматите, за да можете да изберете правилния формат за диска, който ще записвате. Дисковете, използващи формат на файловата система Live често са по-удобни, тъй като можете да копирате веднага избраните файлове неограничен брой пъти, както при използване на USB флаш устройство. Освен това, дискове на файловата система Live не могат да се използват с всички компютри, както и със CD, DVD или Blu-ray плейър. Използвайте този справочник, за да разберете разликата между дисковете на файловите системи Live и Mastered:

Дискове, форматирани с опцията за формат на файловата система Live:

 • Съдържат името на тази опция в диалоговия прозорец Запис на диск: Като USB устройство с памет.

 • Работят като USB флаш устройство, което означава, че можете веднага да копирате файлове на диска, без да се налага да ги записвате отделно след това.

 • Предоставят възможност за изтриване на един, няколко или всички фалове. За повече информация относно изтриването на файлове от диск вж. Изтриване на компактдиск или DVD диск.

 • Удобни са, ако желаете да запазите даден диск в записващото CD, DVD или Blu-ray устройство и да копирате файлове само когато е необходимо.

 • Съвместими са само с Windows XP и по-нови версии на Windows.

 • Не остават празни след форматиране.

Дискове, форматирани с опцията за формат "Mastered":

 • Съдържат името на тази опция в диалоговия прозорец Запис на диск: Със CD/DVD плейър.

 • Файловете не се копират веднага, което означава, че е необходимо да изберете всички желани файлове за копиране на диска, след което да ги запишете на диска наведнъж.

 • Не се предоставя опцията за изтриване само на един или няколко файла. Изтриват се всички файлове на диска. За повече информация относно изтриването на файлове от диск вж. Изтриване на компактдиск или DVD диск.

 • Удобни са, ако желаете да записвате много файлове, като например музикален компактдиск или MP3 файлове.

 • Съвместими са с други компютри с Windows и някои потребителски електронни устройства, като например CD, DVD и Blu-ray плейъри.

Защо съществуват различни версии на формата на файловата система Live?

Всяка версия на формата на файловата система Live е съвместима с различни операционни системи. В зависимост от това на кои компютри възнамерявате да използвате даден диск, може да е необходимо да изберете различна версия на формата на файловата система Live. Ако обаче възнамерявате да използвате даден диск на компютър с по-нова версия на Windows, няма да е необходимо да променяте версията на използвания от вас формат на файловата система Live. Ако искате да създадете дискове, съвместими с по-стари версии на Windows използвайте следната таблица, за да изберете подходящата версия на файловата система Live:

Следната таблица съдържа описание на версиите на файловата система Live и правилното им използване.

Версия на файловата система Live (UDF) Най-подходящо за
Версия на файловата система Live (UDF)

1.50

Най-подходящо за

Версията е съвместима с Windows 2000 (и по-нови версии), както и с Windows Server 2003 (и по-нови версии). Може обаче да не е съвместима с компютри с Windows 98.

Версия на файловата система Live (UDF)

2.00

Най-подходящо за

Версията е съвместима с Windows XP (и по-нови версии), както и с Windows Server 2003 (и по-нови версии). Може обаче да не е съвместима с компютри с Windows 98 и Windows 2000.

Версия на файловата система Live (UDF)

2.01

Най-подходящо за

Това е версията по подразбиране, която е съвместима с Windows XP (и по-нови версии), както и с Windows Server 2003 (и по-нови версии). Може обаче да не е съвместима с компютри с Windows 98 и Windows 2000.

Версия на файловата система Live (UDF)

2.50

Най-подходящо за

Тази версия е предназначена за операционна система Windows Vista (и по-нови версии). Може обаче да не е съвместима с по-стари версии на Windows.

За информация относно форматирането на диск вж. Форматиране на CD или DVD диск.

Какви са разликите между различните видове CD и DVD дискове?

Следната таблица съдържа описание на различните видове CD и DVD дискове, като също така предоставя и информация за правилното им използване.

Дискове Обща информация Капацитет Съвместимост
Дискове

CD-ROM

Обща информация

Известни са още като дискове само за четене. Обикновено се използват за съхраняване на търговски програми и информация. Не можете да добавяте и изтривате информация от CD-ROM дискове.

Капацитет

650 МБ

Съвместимост

Съвместими са с повечето компютри и устройства.

Дискове

CD-R

Обща информация

Можете да записвате файлове на CD-R дискове повече от веднъж (всеки запис представлява отделна сесия), но не можете да изтривате файлове от Mastered диск.

Капацитет

650 МБ

700 МБ

Съвместимост

Трябва да затворите сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с повечето компютри и устройства.

Дискове

CD-RW

Обща информация

Можете да записвате файлове на CD-RW дискове повече от веднъж. Можете също да изтривате нежеланите файлове от диска, за да освободите място, както и да добавяте допълнителни файлове. Даден CD-RW диск може да се записва и изтрива многократно.

Капацитет

650 МБ

Съвместимост

Съвместими са с повечето компютри и устройства.

Дискове

DVD-ROM

Обща информация

Известни са още като дискове само за четене. Обикновено се използват за съхраняване на търговски програми и информация. Не можете да добавяте и изтривате информация от DVD-ROM дискове.

Капацитет

4,7 ГБ

Съвместимост

Съвместими са с повечето компютри и устройства.

Дискове

DVD-R

Обща информация

Можете да записвате файлове на DVD-R дискове повече от веднъж (всеки запис представлява отделна сесия), но не можете да изтривате файлове от диска - записите са постоянни.

Капацитет

4,7 ГБ

Съвместимост

Трябва да затворите сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с повечето компютри и устройства.

Дискове

DVD+R

Обща информация

Можете да записвате файлове на DVD+R дискове повече от веднъж (всеки запис представлява отделна сесия), но не можете да изтривате файлове от диска - записите са постоянни.

Капацитет

4,7 ГБ

Съвместимост

Трябва да затворите сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с повечето компютри и устройства.

Дискове

DVD-RW

Обща информация

Можете да записвате файлове на DVD-RW дискове повече от веднъж (всеки запис представлява отделна сесия). Можете също да изтривате нежеланите файлове от диска, за да освободите място, както и да добавяте допълнителни файлове. Даден DVD-RW диск може да се записва и изтрива многократно.

Капацитет

4,7 ГБ

Съвместимост

Не е необходимо да затваряте сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с повечето компютри и някои устройства.

Дискове

DVD+RW

Обща информация

Можете да записвате файлове на DVD+RW дискове повече от веднъж (всеки запис представлява отделна сесия). Можете също да изтривате нежеланите файлове от диска, за да освободите място, както и да добавяте допълнителни файлове. Даден DVD+RW диск може да се записва и изтрива многократно.

Капацитет

4,7 ГБ

Съвместимост

Не е необходимо да затваряте сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с повечето компютри и някои устройства.

Дискове

DVD-RAM

Обща информация

Можете да записвате файлове на DVD-RAM дискове повече от веднъж. Можете също да изтривате нежеланите файлове от диска, за да освободите място, както и да добавяте допълнителни файлове. Даден DVD-RAM диск може да се записва и изтрива многократно.

Капацитет

2,6 ГБ

4,7 ГБ

5,2 ГБ

9,4 ГБ

Съвместимост

DVD-RAM дисковете могат да се използват само с DVD-RAM устройства и не могат да се четат от DVD плейъри, както и от други устройства.

Дискове

DVD-R DL

Обща информация

Можете да записвате файлове на DVD-R DL дискове повече от веднъж (всеки запис представлява отделна сесия), но не можете да изтривате файлове от диск Mastered.

Капацитет

8,5 ГБ

Съвместимост

Трябва да затворите сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с някои компютри и по-новите DVD плейъри.

Дискове

DVD+R DL

Обща информация

Можете да записвате файлове на DVD+R DL дискове повече от веднъж (всеки запис представлява отделна сесия), но не можете да изтривате файлове от диск Mastered.

Капацитет

8,5 ГБ

Съвместимост

Трябва да затворите сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с някои компютри и по-новите DVD плейъри.

Дискове

BD-R

Обща информация

Можете да записвате файлове на BD-R дискове веднъж (в една сесия), но не можете да изтривате файлове от диска. Записването е за постоянно.

Капацитет

25 ГБ

Съвместимост

Трябва да затворите сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с компютри с операционна система Windows 7.

Дискове

BD-R DL

Обща информация

Можете да записвате файлове на BD-R DL дискове веднъж (в една сесия), но не можете да изтривате файлове от диска. Записването е за постоянно.

Капацитет

50 ГБ

Съвместимост

Трябва да затворите сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с компютри с операционна система Windows 7.

Дискове

BD-RE

Обща информация

Можете да записвате файлове на BD-RE дискове повече от веднъж (всеки запис представлява отделна сесия). Можете също да изтривате нежеланите файлове от диска, за да освободите място, както и да добавяте допълнителни файлове. Един BD-RE диск може да се записва и изтрива многократно.

Капацитет

25 ГБ

Съвместимост

Не е необходимо да затваряте сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с компютри с операционна система Windows 7.

Дискове

BD-RE DL

Обща информация

Можете да записвате файлове на BD-RE DL дискове повече от веднъж (всеки запис представлява отделна сесия). Можете също да изтривате нежеланите файлове от диска, за да освободите място, както и да добавяте допълнителни файлове. Един BD-RE DL диск може да се записва и изтрива многократно.

Капацитет

50 ГБ

Съвместимост

Не е необходимо да затваряте сесията, за да може дискът да се прочете на друг компютър. Съвместими са с компютри с операционна система Windows 7.

За повече информация относно настройките на опциите за затваряне на дадена сесия след изваждането на диск вж. Затваряне или завършване на CD или DVD диск.

Забележка:

 • За да може друг компютър да чете даден Blu-ray диск, е необходимо компютърът да разполага с Blu-ray устройство. За да може друг компютър да чете даден DVD диск, е необходимо компютърът да разполага с DVD или Blu-ray устройство. Компактдисковете могат да се използват в CD и в DVD устройства, както и в повечето (но не всички) Blu-ray устройства.Имате нужда от допълнителна помощ?