Грешка 80070646 или 646 на Windows Update

Ако получите грешка 80070646 или 646 на Windows Update, докато проверявате за актуализации, грешката указва, че програмата Windows Installer е блокирала.

Можете да изпълните приложение за отстраняване на неизправности, което автоматично диагностицира и отстранява проблеми, свързани с Windows Installer, или да отстраните проблема ръчно.

Покажи всички

Автоматично отстраняване на проблема

 1. Щракнете върху този бутон:

  Картина на бутон за поправка
  Поправяне на този проблем

 2. В диалоговия прозорец Изтегляне на файл щракнете върху Изпълни, след което изпълнете стъпките в съветника.

Забележка

 • Възможно е съветникът на приложението за поправки на Microsoft да е достъпен само на английски език, но самото приложение за поправки работи с всички езикови версии на Windows.

Ръчно отстраняване на проблема

Изпълнете стъпките по-долу, за да отстраните проблема ръчно в системния регистър.

Предупреждение!

 • Тези стъпки за предназначени за напреднали потребители. Ако не сте сигурни как трябва да промените настройките в системния регистър, помолете някого за съдействие. Неправилната промяна в системния регистър може да предизвика допълнителни проблеми. Препоръчително е да архивирате системния регистър, преди да правите каквито и да било промени. За повече информация вж. Архивиране на системния регистър.

 1. Отворете редактора на системния регистър, като щракнете върху бутона Старт Картина на бутона "Старт", въведете regedit в полето за търсене, след което натиснете клавиша Enter.‌ Изисква се разрешение от администратора Ако получите подкана да въведете администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или предоставете потвърждението.
 2. В левия екран открийте и щракнете върху следния подключ в системния регистър:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

 3. В екрана с подробни данни открийте AppData. Стойността на този ключ трябва да е
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming.

 4. Ако стойността не е %USERPROFILE%\AppData\Roaming, с десния бутон щракнете върху AppData, след което щракнете върху Модифицирай.

 5. В полето Данни за стойности въведете %USERPROFILE%\AppData\Roaming, след което щракнете върху OK.

 6. Опитайте да инсталирате актуализацията отново. Ако проблемът продължава, повторете тези стъпки, но опитайте да използвате следните подключове от системния регистър вместо подключа в стъпка 2:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Това се отнася за грешки с кодове:

 • WindowsUpdate_80070646

 • 0x80070646

 • WindowsUpdate_646

 • 646

 • WindowsUpdate_00000646