Работа с цифрови картини


Отпечатването на снимки някога изискваше тъмна стаичка или професионална фотолаборатория, да не говорим за специалните умения. Но през последното десетилетие цифровите фотоапарати и компютрите революционизираха областта на фотографията и направиха възможно за всеки да отпечатва снимки вкъщи. В тази статия ще научите как инструментите на Windows могат да ви помогнат да преглеждате, организирате и отпечатвате вашите цифрови картини.

Прехвърляне на картини от фотоапарата в компютъра

Повечето цифрови фотоапарати съхраняват картини на карта с памет CompactFlash или на карта Secure Digital (SD). Когато сте готови да прегледате, организирате или отпечатате вашите картини, ще трябва да импортирате картините на компютъра. След това можете да изтриете картините от картата с памет и да я използвате за нова серия картини.

Има два основни начина за импортиране на картини:

 • Директно свързване на фотоапарата. Можете да импортирате картините, като свържете фотоапарата директно с вашия компютър с помощта на USB кабел. При този метод вашият фотоапарат трябва да бъде включен, така че импортирането на картините ще изразходва част от заряда на батерията. Освен това ще трябва да държите кабела под ръка, ако често импортирате картини.

  Илюстрация на USB кабел
  USB кабел
 • Използване на четец за карта с памет. Най-бързият начин за импортиране на картини е да се използва четец за карти с памет. Извадете картата с памет от вашия фотоапарат, поставете я в четеца и свържете четеца към USB порта на компютъра. Много компютри имат вградени четци, които позволяват картата да се поставя направо в компютъра.

  Илюстрация на четец на карти с памет
  Четец на карти с памет

Който и метод да използвате, Windows трябва автоматично да разпознае вашия фотоапарат или четец за карти, когато включите устройството в компютъра. После изпълнете следните стъпки:

 1. В диалоговия прозорец Автоматично изпълнение щракнете върху Импортиране на картини и видео с помощта на Windows. Windows ще намери картините (и всички видеофайлове) в картата с памет.

  Картина на диалоговия прозорец "Автоматично изпълнение"
  Когато включите фотоапарат в компютъра или поставите карта с памет в четеца за карти, се показва диалогов прозорец.
 2. След като Windows намери картините, ще ви попита дали искате да създадете етикет (дума или кратка фраза, описваща групата) за картините, които импортирате. Ако искате да въведете етикет, въведете го в полето Сложи етикети на тези снимки (по желание). Ако импортираните картини нямат общи характеристики, прескочете тази стъпка. Можете винаги по-късно да поставяте етикети на отделни снимки (вж. "Организиране и търсене на вашите картини" в тази статия).

  Картина на диалоговия прозорец "Импортиране на снимки и видеофайлове"
  Можете да поставяте етикети на снимките, когато ги импортирате.
 3. Щракнете върху Импортиране.

 4. Когато Windows започне да импортира картините и видеофайловете, поставете отметка в квадратчето Изтрий след импортиране, ако искате да изтриете картините и видеофайловете от картата с памет, след като импортирането приключи. Това освобождава място на картата, за да можете да заснемете нова серия картини.

  Картина на диалоговия прозорец "Импортиране на снимки и видеофайлове"
  Отметнете квадратчето, за да изтриете импортираните снимки от вашата карта с памет.

След като картините са импортирани, те се появяват в програмата за преглед на снимки на Windows.

Съвет

 • Можете да използвате устройство, наречено скенер, за да преобразувате обикновени снимки в цифрови картини.

Библиотека с картини и Преглед на снимки в Windows

Библиотеката с картини е основният начин за намиране и организиране на картини на компютъра. За да отворите библиотеката с картини щракнете върху бутона СтартКартина на бутона "Старт", след което щракнете върху Картини.
Картина на библиотеката "Картини"
Библиотеката с картини

Програмата за преглед на снимки на Windows е функция в Windows, която може да използвате, за да разглеждате и отпечатвате вашите цифрови картини. Щракнете двукратно в библиотеката с картини, за да я отворите в програмата за преглед на снимки в Windows.

Програмата за преглед на снимки на Windows и библиотеката с картини могат да извършват едни и същи неща. Можете например да разглеждате картини, да ги разпечатвате и да гледате слайдшоу с вашите картини от библиотеката с картини или от програмата за преглед на снимки. Коя да използвате?

По принцип, библиотеката с картини е мястото, на което да намерите и организирате вашите картини. Библиотеката с картини ви позволява да видите на една място всичките си снимки и улеснява разглеждането им по дата, етикет и други критерии. С помощта на програмата за преглед на снимки на Windows можете да завъртате картини, да ги увеличавате, да преглеждате картини в пълен размер и да преглеждате картини като слайдшоу.

Работа с картини

След като картините са в компютъра, вероятно ще искате да работите с тях. Можете да прегледате няколко картини в един екран, да прегледате една картина в пълен размер, да завъртите картини, както и да ги прегледате в слайдшоу.

Използване на миниатюри

Библиотеката с картини ви позволява да показвате картините като миниатюри – умалена версия на картините в пълен размер. За да покажете колкото е възможно повече миниатюри, увеличете прозореца на библиотеката с картини, за да заеме целия екран, като щракнете върху бутона УвеличиКартина на бутона "Увеличи".
За да промените размера на миниатюрите, натиснете бутона ИзгледиКартина на бутона "Изгледи" в библиотеката "Картини", след което преместете плъзгача нагоре или надолу. Можете да направите миниатюрите по-малки, за да прегледате бързо голяма колекция от картини. Или да ги направите по-големи, за да виждате повече подробности във всяка картина. Променянето на размера на миниатюрата не засяга версията на картината в цял размер.

За да се върнете към миниатюри със среден размер, щракнете върху бутона Изгледи, след което върху Средни икони.

Завъртане на картина

Вертикалните картини може да се показват завъртени в програмата за преглед на снимки на Windows. Можете да завъртите тези картини до правилната им ориентация, като натиснете бутона Завърти обратно на часовниковата стрелкаКартина на бутона "Завъртане обратно на часовниковата стрелка" в Windows Photo Viewer или бутона Завърти по часовниковата стрелкаКартина на бутона "Завъртане по часовниковата стрелка" в Windows Photo Viewer.

Показване на картина в пълен размер

За да прегледате дадена картина, така че тя да запълва по-голямата част от прозореца на програмата за преглед на снимки, щракнете двукратно върху съответната картина в библиотеката с картини.

За да видите картината в максималния възможен размер, увеличете прозореца на програмата за преглед на снимки.

За да увеличите една част от картината, щракнете върху бутона Мащабиране и преместете плъзгача нагоре. Докато сте в режим на мащабиране, можете да плъзгате всяка част от картината с показалеца, който приема формата на ръка Картина на показалеца с формата на ръка, за да местите картината. За да се върнете в нормален изглед, щракнете върху бутона Побери в прозорецаКартина на бутона "Побери в прозореца" в Windows Photo Viewer.

Преглед на слайдшоу с вашите картини

Можете да покажете вашите цифрови картини във вид на пълноекранно слайдшоу, което се изпълнява автоматично.

За да стартирате слайдшоу, щракнете двукратно върху дадена картина, за да я отворите в програмата за преглед на снимки, след което щракнете върху бутона Пускане на слайдшоу най-долу на програмата за преглед на снимки. Слайдшоуто ще включва всички картини в текущия изглед.

Картина на бутона "Възпроизвеждане на слайдшоуто"
Бутон за пускане на слайдшоу

Когато се изпълнява слайдшоу, можете да го спрете временно, да коригирате скоростта, да превъртите бързо напред или назад, и да изберете кои картини да се показват в случаен ред или последователно. За да покажете контролите на слайдшоуто, щракнете с десния бутон на мишката върху слайдшоуто.

За да прекратите слайдшоу, натиснете клавиша Esc или щракнете върху Изход от контекстното меню на слайдшоуто.

Организиране и търсене на картини

Ако използвате често вашия цифров фотоапарат, скоро ще съберете в компютъра си стотици или хиляди картини. Когато трябва да намерите конкретна картина от вашата колекция, инструментите в библиотеката с картини ще ви помогнат.

Търсене на картини по дата

Вашият цифров фотоапарат поставя етикети на картините с датата, когато са заснети. В библиотеката с картини можете да преглеждате или намирате вашите картини по годината, месеца и деня, когато са заснети.

За да търсите картини по дата, щракнете върху полето за търсене в библиотеката с картини, след което върху Дата на заснемане, след което изберете определена дата, месец, година или друг период от време.

Изображение на полето за търсене
Полето за търсене

Добавяне на етикети към картини

Можете да използвате библиотеката с картини, за да добавяте етикети към вашите картини – думи или фрази, които описват кой или какво има на картината и къде е заснета тя. Поставянето на етикети на картините позволява да ги намирате много по-лесно в бъдеще, защото можете лесно да покажете всички картини, които имат определен етикет.

Ако смятате, че добавянето на етикет на всяка картина отнема много време, не се притеснявайте – можете да добавите етикети едновременно на цяла серия от картини. Можете например да добавите етикета "Рожден ден" на 20 или 30 снимки от празнуване на рожден ден. За да добавите етикети на картини, изпълнете следните стъпки:

 1. В библиотеката с картини изберете картините, на които искате да добавите етикет. За да изберете повече от една картина, задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху картините.

 2. В екрана с подробности в долната част на библиотеката с картини щракнете върху Добавяне на етикет, въведете името на етикета в полето, след което натиснете клавиша Enter. Етикетът се добавя към всички избрани картини. Можете да добавите колкото етикети желаете.

Опитайте се да свикнете да поставяте етикети на картините си веднага, след като ги импортирате. По този начин ще избегнете натрупването на картини, на които трябва да се поставят етикети. За повече информация вж. Маркиране на снимки с етикети за улесняване на търсенето.

Търсене на картини по етикет

След като поставите етикети на картините в библиотеката с картини, намирането им е лесно. Просто въведете етикета в полето за търсене. Всички картини с този етикет се появяват. В примера по-долу въвеждането на Животни намира всички картини, чийто етикет съдържа думата "Животни". Ако някои картини имат думата "животни" в името на техния файл, те също ще се покажат.

Картина, показваща как да откриете снимки посредством полето за търсене
Търсете картини по етикети с помощта на полето за търсене.

Ако не можете да си спомните кои етикети сте създали, щракнете върху полето за търсене, щракнете върху Етикети, след което щракнете върху даден етикет, за да видите списък с картини с него.

Картина на списъка "Етикети"
Списъкът "Етикети"

За повече информация вж. Управление на картини.

Споделяне на картини

Споделянето на цифрови картини означава да ги направите достъпни за други хора, за да могат те да ги преглеждат от своите компютри. Най-разпространените методи за споделяне са публикуването на картини в уеб сайт и изпращането на картини в имейл съобщение.

Уеб сайтове за споделяне на снимки

Един начин да споделите вашите цифрови картини е да ги качите (копирате) в уеб сайт за споделяне на снимки. Приятелите и роднините ви, които поканите, могат да посетят сайта и да видят вашите фотоалбуми. В повечето сайтове за споделяне на снимки споделянето и съхраняването на картини е безплатно. Обърнете внимание обаче, че някои от тези сайтове ще изтрият картините ви, ако в определен период от време не направите покупки от сайта. Не забравяйте да проверите какви са правилата на уеб сайта.

Споделяне на картини чрез имейл съобщения

Друг начин за споделяне на картини е чрез електронната поща. Можете да започнете да изпращате картини чрез електронната поща в библиотеката с картини или в програмата за преглед на снимки на Windows. Ако започнете в библиотеката с картини, можете да преоразмерите няколко картини наведнъж. Ако започнете в програмата за преглед на снимки, само текущата картина може да се преоразмери. Независимо откъде започнете, програмата за преглед на снимки на Windows може автоматично да ги компресира (да им намали размерите), така че имейл съобщението да пристигне по-бързо и картините да заемат по-малко място в компютъра на получателя. Оригиналните картини не се променят.

За да изпратите картини в имейл съобщение, ги изберете в библиотеката с картини, след което щракнете върху бутона Имейл в лентата с инструменти. В диалоговия прозорец Прикачване на файлове изберете размер на картината (обикновено средният размер, избран по подразбиране, е подходящ) и щракнете върху Прикачи.

Картина на диалоговия прозорец "Прикачване на файлове"
Изберете размера на хартията

Windows ще отвори ново имейл съобщение в имейл програмата. Картините, които изберете, ще се прикачат към съобщението.

Картина на файл, прикачен към имейл съобщение
Картина, прикачена към имейл съобщение

За да изпратите картината, въведете имейл адресите на получателите, въведете тема и напишете кратко съобщение. След това щракнете върху бутона Изпрати. За повече информация вж. Запознаване с електронната поща и Изпращане на снимки по имейл.

Отпечатване на картини

В този раздел се разглеждат три основни начина за отпечатване. За обща информация относно печат вж. Първи стъпки в отпечатването.

Използване на домашен принтер

Ако имате принтер вкъщи, можете да отпечатвате сами вашите снимки. Струйните и сублимационните принтери създават висококачествени цветни снимки, когато използват специална хартия. Много от тях имат вградени четци за карти с памет и малки течнокристални екрани и могат да отпечатват картини без използване на компютър.

Изображение на мастиленоструен принтер
Мастиленоструен принтер

Можете да отпечатвате картини от вашия компютър по няколко начина. Можете да отпечатате една картина, няколко картини на една страница или да отпечатате лист за контакти (мрежа от миниатюри за бърза справка).

За да отпечатвате картини, изберете желаните снимки за печат в библиотеката с картини, след което щракнете върху Печат в лентата с инструменти. В диалоговия прозорец Печат на картини изберете опциите за печат и щракнете върху Печат.

Картина на диалоговия прозорец "Печат на снимки"
Диалоговият прозорец "Печат на картини"

Поръчване на отпечатване онлайн

Домашните принтери са удобни и позволяват бърз печат. Ако обаче искате да си спестите разходите и времето, свързани с купуването на мастило и хартия, можете да използвате онлайн услуга за отпечатване. Тези услуги ви позволяват да качите (копирате) вашите картини в уеб сайт. Оттам можете да поръчате отпечатване в различни размери и да платите с кредитна карта. След това готовите картини ще ви бъдат изпратени вкъщи или в офиса.

Предимството на онлайн печатните услуги е разнообразието на продуктите, което предлагат. Освен обикновеното отпечатване, можете да поръчате персонализирани тениски, поздравителни картички, календари, чаши, подложки за мишки и много други неща, върху които са отпечатани снимки по ваш избор. Освен това тези сайтове обикновено предлагат услуги за споделяне на снимки (вж. "Споделяне на картини" по-горе).

Отпечатване на снимки в магазин

Ако искате да отпечатате снимките си бързо, а нямате принтер, можете да занесете паметта на вашия фотоапарат в магазин, където предлагат услуги за отпечатване на цифрови картини. Обикновено това са специализирани фотостудия, но могат да бъдат и магазини за продажба на фотоапарати или други магазини. Някои магазини предлагат павилиони за самообслужване, където можете сами да редактирате, изрежете и отпечатате вашите картини само за няколко минути.

Архивиране на картините

Ако имате цифров фотоапарат, вероятно сте събрали само за няколко години колекция от хиляди цифрови картини. Тези картини съдържат скъпи спомени и не могат да бъдат заменени с нищо, ако твърдият диск на вашия компютър се повреди. Затова е важно да архивирате вашите картини, като ги съхраните на друго място. Можете да ги копирате на записваеми DVD или CD дискове, на външен твърд диск или да използвате базирана на интернет услуга за съхраняване на файлове.Имате нужда от допълнителна помощ?