Работа с файлове и папки


Файлът е елемент, който съдържа информация – например текст, изображения или музика. Когато се отвори, файлът може да наподобява много текстов документ или картина, които може да намерите на нечие бюро или в картотека. В компютъра ви файловете са представени с икони; видът на иконата на файл улеснява разпознаването на типа му. Ето някои често срещани икони на файлове:

Картина на икони на файлове
Икони за няколко типа файлове

Папката е контейнер, който може да използвате за съхранение на файлове. Ако имате хиляди документи на хартия на бюрото си, би било почти невъзможно да намерите определен документ, когато ви е нужен. Ето защо хората често съхраняват документите в папки, които държат в картотеки. Папките на компютъра работят по същия начин. Ето някои типични икони на папки:

Картина на икони на папки
Празна папка (вляво); папка, съдържаща файлове (вдясно)

Папките също така може да съхраняват други папки. Папка, която се съдържа в друга папка, обикновено се нарича подпапка. Може да създавате произволен брой подпапки, като всяка от тях може да съдържа произволен брой файлове и допълнителни подпапки.

Използване на библиотеки за достъп до файловете и папките

Когато дойде момент да се организирате, не е необходимо да започвате от нулата. Може да използвате библиотеки – нова функция в тази версия на Windows – за достъп до файловете и папките, както и да ги подреждате по различни начини. Ето списък с четирите библиотеки по подразбиране и това, за което се използват обикновено:

 • Библиотека "Документи". Използвайте тази библиотека, за да организирате и подреждате документи от текстообработващи програми, електронни таблици, презентации и други документи, свързани с текст. За допълнителна информация вж. Управление на документи.

  По подразбиране, файловете, които премествате, копирате или записвате в библиотеката "Документи", се съхраняват в папката "Моите документи".

 • Библиотека "Картини". Използвайте тази библиотека, за да организирате и подреждате вашите цифрови картини, независимо дали са от вашия фотоапарат, скенер или имейли от други потребители. За допълнителна информация вж. Управление на картини.

  По подразбиране файловете, които премествате, копирате или записвате в библиотеката "Картини", се съхраняват в папката "Моите картини".

 • Библиотека "Музика". Използвайте тази библиотека за организиране и подреждане на вашата цифрова музика, като например песните, които извличате от аудио компактдискове, или тези, които изтегляте от интернет. За допълнителна информация вж. Управление на музиката.

  По подразбиране файловете, които премествате, копирате или записвате в библиотеката "Музика", се съхраняват в папката "Моята музика".

 • Библиотека "Видеозаписи". Използвайте тази библиотека, за да организирате и подреждате вашите видеоклипове, като например клипове от вашия цифров фотоапарат или камера или видеофайлове, които сте изтеглили от интернет. За допълнителна информация вж. Управление на видеозаписи.

  По подразбиране файловете, които премествате, копирате или записвате в библиотеката "Видеозаписи", се съхраняват в папката "Моите видеозаписи".

За да отворите библиотеките "Документи", "Картини" или "Музика", щракнете върху бутона СтартКартина на бутона "Старт", след което щракнете върху Документи, Картини или Музика.
Картина на менюто "Старт"
Може да отворите общите библиотеки от менюто "Старт"

За допълнителна информация относно библиотеките вж. Работа с библиотеки.

Запознаване с частите на прозорец

При отваряне на папка или библиотека ще я видите в прозорец. Различните части на този прозорец са създадени, за да ви помогнат да навигирате в Windows или да работите с файлове, папки и библиотеки по-лесно. Ето един типичен прозорец и всяка от неговите части:

Картина на папката "Документи"
Част на прозорец За какво се използва
Част на прозорец

Навигационен екран

За какво се използва

Използвайте навигационния екран за осъществяване на достъп до библиотеките, папките, записаните търсения и дори цели твърди дискове. Използвайте раздела "Предпочитани", за да отваряте вашите най-често използвани папки и търсения. Може да използвате раздела "Библиотеки", за да влизате във вашите библиотеки. Може също така да разширите папката "Компютър" за търсене на папки и подпапки. За допълнителна информация вж. Работа с навигационния прозорец.

Част на прозорец

Бутони "Назад" и "Напред"

За какво се използва
Използвайте бутона НазадКартина на бутона "Назад" и бутона НапредКартина на бутона "Напред", за да навигирате до други папки или библиотеки, които вече сте отворили, без да затваряте текущия прозорец. Тези бутони работят заедно с адресната лента. След като използвате адресната лента, например за да смените папката, може да използвате бутона "Назад", за да се върнете към предишната папка.
Част на прозорец

Лента с инструменти

За какво се използва

Използвайте лентата с инструменти, за да изпълнявате често срещани задачи, като например промяна на изгледа на вашите файлове или папки, записване на файлове върху компактдиск или стартиране на слайдшоу с цифрови картини. Бутоните върху лентата с инструменти се сменят, за да показват само задачите, които са подходящи. Ако например щракнете върху файл с картина, лентата с инструменти показва бутони, различни от тези, които би показвала, ако щракнете върху музикален файл.

Част на прозорец

Адресна лента

За какво се използва

Използвайте адресната лента, за да навигирате до различна папка или библиотека или за да се върнете до предишна такава. За допълнителна информация вж. Придвижване с помощта на адресната лента.

Част на прозорец

Прозорец на библиотека

За какво се използва

Прозорецът на библиотека се показва само когато сте в дадена библиотека (като например библиотеката "Документи"). Използвайте прозореца на библиотеката, за да я персонализирате или да подредите файловете по различни свойства. За допълнителна информация вж. Работа с библиотеки.

Част на прозорец

Заглавия на колоните

За какво се използва

Използвайте заглавията на колоните, за да променяте начина, по който се организират файловете в списъка с файлове. Например може да щракнете върху лявата страна на заглавие на колона, за да промените реда на файловете и папките, които се показват в нея, или да щракнете върху дясната страна, за да филтрирате файловете по различни начини. (Имайте предвид, че заглавията на колони са налични само в подробен изглед. За да научите как да превключите към подробен изглед, вж. "Преглеждане и подреждане на файлове и папки" по-късно в тази тема.)

Част на прозорец

Списък с файлове

За какво се използва

Това е мястото, където се показва съдържанието на текущата папка или библиотека. Когато въвеждате текст в полето търсене, за да намерите даден файл, ще се покажат само файловете, които отговарят на текущия изглед (включително файлове в подпапките).

Част на прозорец

Поле за търсене

За какво се използва

Въведете дума или фраза в полето за търсене, за да търсите елемент в текущата папка или библиотека. Търсенето започва веднага, когато започнете да въвеждате – ако например въведете "Б", в списъка с файлове ще се покажат всички файлове с имена, започващи с буквата Б. За допълнителна информация вж. Търсене на файл или папка.

Част на прозорец

Екран с подробни данни

За какво се използва

Използвайте екрана с подробни данни, за да видите основните свойства, свързани с избрания файл. Свойствата на файла представляват информация за файла, като например неговият автор, датата на последната промяна и всички описателни етикети, които може да сте добавили към файла. За допълнителна информация вж. Промяна на свойствата на даден файл.

Част на прозорец

Прозорец за визуализация

За какво се използва
Използвайте екрана за визуализация, за да преглеждате съдържанието на повечето файлове. Ако например изберете имейл съобщение, текстов файл или картина, може да видите съдържанието им, без да ги отваряте в програма. Ако не виждате екрана за визуализация, щракнете върху бутона Прозорец за визуализацияКартина на бутона на екрана за визуализация в лентата с инструменти, за да го включите.

Преглеждане и подреждане на файлове и папки

Когато отворите дадена папка или библиотека, може да промените начина, по който изглеждат файловете в прозореца. Например, може да предпочетете да виждате по-големи (или по-малки) икони или изглед, който ви позволява да виждате различни видове информация за всеки файл. За да извършвате подобни промени, използвайте бутона ИзгледиКартина на бутона "Изгледи" в лентата с инструменти.

При всяко щракване върху лявата страна на бутона "Изгледи" начинът на показване на файловете и папките се променя чрез преминаване през пет различни изгледа: "Големи икони", "Списък", "Подробен изглед", който показва няколко колони с информация за файла, изглед за по-малки икони, наречен "Плочки", и изглед, наречен "Съдържание", който показва част от съдържанието във файла.

Ако щракнете върху стрелката в дясната страна на бутона "Изгледи", ще разполагате с повече възможности. Преместете плъзгача нагоре или надолу за фина настройка на размера на иконите на файловете и папките. Може да наблюдавате променянето на размера на иконите, докато движите плъзгача.

Картина на списъка с изгледи
Опции на "Изгледи"

В библиотеките може да отидете една стъпка по-далеч, като подредите файловете по различни начини. Да кажем, например, че искате да подредите файловете в библиотека "Музика" по жанр (като например джаз и класическа музика):

 1. Щракнете върху бутона СтартКартина на бутона "Старт", след което щракнете върху Музика.
 2. В прозореца на библиотеката (над списъка с файлове) щракнете в менюто до Подреждане по, след което щракнете върху Жанр.

Намиране на файлове

В зависимост от това с колко файла разполагате и как са организирани те, откриването на файл може да означава преглед измежду стотици файлове и подпапки, което не е лесна задача. За да си спестите време и усилия, използвайте за тази цел полето за търсене.

Картина на полето за търсене
Полето за търсене

Полето за търсене се намира най-отгоре на всеки прозорец. За да намерите файл, отворете папката или библиотеката, с която е най-уместно да започнете търсенето, щракнете върху полето за търсене и започнете да въвеждате. Полето за търсене ще филтрира текущия изглед на базата на текста, който въвеждате. Файловете ще се покажат като резултати от търсенето, ако терминът за търсене отговаря на името, етикетите или други свойства на файла или дори на текста в текстов документ.

Ако търсите файл по дадено свойство (като например тип на файла), може да стесните търсенето, преди да започнете да въвеждате, като щракнете върху полето за търсене, след което щракнете върху едно от свойствата непосредствено под полето за търсене. Така ще се добави филтър за търсене (като например, "тип") към текста за търсене и ще получите по-точни резултати.

Ако не виждате файла, който търсите, може да промените целия обхват на търсенето, като щракнете върху една от опциите в долната част на резултатите от търсенето. Например, ако търсите даден файл в библиотеката "Документи", но не може да го намерите, може да щракнете върху Библиотеки, за да разширите търсенето в останалите библиотеки. За допълнителна информация вж. Търсене на файл или папка.

Копиране и преместване на файлове и папки

Понякога може да искате да промените мястото на съхранение на някои файлове във вашия компютър. Например може да искате да преместите файловете в друга папка или да ги копирате на сменяем носител (като например компактдиск или карта с памет), за да ги споделите с друг човек.

Повечето хора копират и преместват файлове, като използват метода, наречен плъзгане и пускане. Първо отворете папката, съдържаща файла или папката, която искате да преместите. След това отворете в друг прозорец папката, в която искате да преместите елемента. Разположете прозорците един до друг на работния плот, така че да може да виждате съдържанието и на двата.

След това плъзнете файла или папката от първата папка във втората. Това е всичко.

Изображение, показващо как се плъзга файл от един прозорец в друг
За да копирате или преместите файл, плъзнете го от единия прозорец в друг

Когато използвате метода на плъзгане и пускане, може да забележите, че понякога файлът или папката се копират, а понякога се преместват. Ако плъзнете даден елемент между папки, които са съхранени на един и същ твърд диск, елементът ще се премести, за да не се създадат две копия на същия файл или папка на едно местоположение. Ако плъзнете елемента в папка на различно местоположение (като например мрежово местоположение) или на сменяем носител, като например компактдиск, елементът ще се копира.

Съвети

 • Най-лесният начин за подреждане на два прозореца на работния плот е да се използва функцията "Прилепване". За допълнителна информация вж. Подреждане на прозорците на работния плот един до друг с помощта на Snap..

 • Ако копирате или премествате файл или папка в библиотека, той ще се съхрани в мястото за записване по подразбиране в библиотеката. За да научите как да персонализирате мястото за записване по подразбиране в библиотеката, вж. Персонализиране на библиотека.

 • Друг начин да копирате или да преместите даден файл е като го плъзнете от списъка с файлове в папка или библиотека в навигационния екран, така че да не се налага да отваряте два отделни прозореца.

Създаване и изтриване на файлове

Най-разпространеният начин за създаване на нови файлове е с помощта на програма. Може например да създадете текстов документ в текстообработваща програма или файл с филм в програма за редактиране на видео.

Някои програми създават файл веднага щом ги отворите. Когато например отворите програмата WordPad, тя започва с празна страница. Това е празен (и незаписан) файл. Започнете да въвеждате и когато сте готови да запишете работата си, щракнете върху бутона ЗапишиКартина на бутона "Запиши" в WordPad. В диалоговия прозорец, който се показва, въведете име на файла, което ще ви помага да намирате файла в бъдеще, след което щракнете върху Запиши.

По подразбиране повечето програми записват файловете в общи папки като "Моите документи" и "Моите картини", което улеснява намирането им в бъдеще.

Когато даден файл вече не ви трябва, може да го премахнете от компютъра, за да освободите място и да не затрупвате компютъра с ненужни файлове. За да изтриете файл, отворете папката или библиотеката, в която е съхранен той, след което го изберете. Натиснете клавиша Delete от клавиатурата, след което в диалоговия прозорец Изтриване на файл щракнете върху Да.

Когато изтриете файл, той се съхранява временно в кошчето. Мислете за кошчето като за спасителна мрежа, която ви позволява да възстановявате случайно изтрити файлове и папки. Понякога се налага да изпразните кошчето, за да използвате отново мястото на твърдия диск, което е заето от ненужните файлове. За да научите как, вж. Окончателно изтриване на файловете от кошчето.

Отваряне на съществуващ файл

За да отворите файл, щракнете двукратно върху него. Файлът обикновено се отваря в програмата, която сте използвали за създаването или промяната му. Например, даден текстов файл ще се отвори в текстообработващата ви програма.

Това обаче не винаги е така. Например, двукратното щракване върху файл с картина обикновено отваря програма за преглед на картини. За да промените картината, трябва да използвате друга програма. Щракнете с десен бутон върху файла, щракнете върху Отвори с, след което щракнете върху името на програмата, която искате да използвате.Имате нужда от допълнителна помощ?