Správa doplňků

Při používání aplikace Internet Explorer 9 se vám mohou zobrazit oznámení týkající se různých nainstalovaných doplňků. V některých případech mohou mít doplňky vliv na výkon prohlížeče. Na základě těchto oznámení se můžete rozhodnout, jak s jednotlivými doplňky naložíte.

Nechcete-li čekat, až vás prohlížeč upozorní na to, jak doplňky ovlivňují jeho výkon, můžete snadno zobrazit a spravovat všechny nainstalované doplňky. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Spravovat doplňky.

Správa doplňků
Okno Spravovat doplňky

Ve sloupci Typy doplňků jsou zobrazeny jednotlivé kategorie doplňků. Vyberete-li některý z doplňků, zobrazí se v podokně podrobností údaje jako název, vydavatel, verze a typ doplňku. V závislosti na konkrétním typu doplňku jej lze povolit či zakázat, nebo dokonce úplně odebrat. Hodláte-li zakázat nebo odebrat doplněk, mějte na paměti, že některé webové stránky nebo samotná aplikace Internet Explorer se v případě deaktivace některých doplňků mohou zobrazit nesprávně.

Další dostupné volby, například výběr zobrazených sloupců nebo řazení každého typu doplňků, zobrazíte kliknutím na některý doplněk pravým tlačítkem. Odkazy v levém dolním rohu okna umožňují vyhledávat další doplňky nebo získat další informace o jednotlivých typech.