Změna a správa poskytovatelů vyhledávání

Bezprostředně po instalaci prohlížeče bývá nainstalován pouze jeden poskytovatel vyhledávání. Je však možné, že budete chtít používat více poskytovatelů, případně výchozího poskytovatele změnit. V aplikaci Internet Explorer 9 je možné přidat několik poskytovatelů vyhledávání přímo z panelu Adresa.

Chcete-li přidat poskytovatele, začněte do panelu Adresa zadávat vyhledávaný výraz. V zobrazeném seznamu klikněte na položku Přidat a pak vyberte poskytovatele vyhledávání, které chcete přidat. Pokud má poskytovatel nabízet návrhy vyhledávání, nezapomeňte zaškrtnout políčko Použít návrhy pro vyhledávání od tohoto poskytovatele.

Přidání poskytovatelů vyhledávání z panelu Adresa
Poskytovatele vyhledávání je možné přidat z panelu Adresa.

Každý z přidaných poskytovatelů vyhledávání je v rozevíracím seznamu na panelu Adresa zastoupen tlačítkem. Proto lze během relace prohlížení snadno přepínat mezi různými poskytovateli. K přepnutí vyhledávání na jiného poskytovatele stačí kliknout na jeho tlačítko.

Jestliže chcete změnit výchozího poskytovatele, odebrat některého z poskytovatelů, změnit pořadí tlačítek ve vyhledávacím poli nebo zobrazit další dostupné možnosti správy, klikněte na nabídku Nástroje, poté na příkaz Spravovat doplňky a pak ve sloupci Typy doplňků vyberte položku Poskytovatelé vyhledávání.

Správa poskytovatelů vyhledávání v okně Spravovat doplňky
Poskytovatele vyhledávání je možné spravovat v okně Spravovat doplňky.