Kdy důvěřovat webu

Rozhodnutí o důvěryhodnosti webu závisí částečně na tom, kdo jej publikoval, jaké informace od vás požaduje a co od webu očekáváte. Nejste-li si jisti, zda lze webu důvěřovat, zvažte následující otázky:

Zobrazit vše

Jak poznám, jestli je navštívený web bezpečný?

Filtr SmartScreen v aplikaci Internet Explorer vás chrání proti útokům phishing a malwaru tím, že vás upozorní, pokud byly web nebo umístění stahovaného souboru nahlášeny jako nebezpečné.

Filtr Windows SmartScreen kontroluje reputaci aplikací stahovaných z Internetu a upozorní vás v případě, že aplikace není všeobecně známá a může být škodlivá.

Pokud filtr Windows SmartScreen není zapnutý, kontroluje reputaci stahovaných aplikací filtr SmartScreen v aplikaci Internet Explorer. Pokud se nejedná o etablovanou aplikaci, zobrazí se dialogové okno s upozorněním.

Navštěvujete zabezpečený web?

Pokud navštěvujete web se zabezpečeným připojením, budete jej moci identifikovat prostřednictvím certifikátu tohoto webu. Adresa zabezpečeného (šifrovaného) webu začíná písmeny HTTPS místo HTTP a v prohlížeči se často zobrazí určitá ikona, která označuje, že web je zabezpečený – například ikona zámku. Zabezpečená připojení používají k identifikaci webu a zašifrování vašeho připojení certifikáty, takže pro hackera bude obtížnější je zobrazit.

V závislosti na typu certifikátu, který daný web obsahuje, můžete zobrazit adresu webu nebo společnosti, pro kterou byl certifikát vystaven. Certifikáty rozšířeného ověření (EV) změní barvu panelu Adresa v některých prohlížečích na zelenou a budou obsahovat potvrzené jméno a adresu vlastníka webu. Certifikáty bez rozšířeného ověření budou obsahovat adresu webu nebo doménu webu. Pokud zpráva o zabezpečení zobrazuje pouze adresu webu, ujistěte se, zda se jedná o adresu, kterou jste chtěli navštívit. Weby útoku phishing nebo podvodné weby často používají podobné názvy webů, aby oklamaly návštěvníky předstíráním, že se jedná o důvěryhodné weby.

Certifikáty jsou vydávány společnostmi, které se nazývají certifikační autority. Systém Windows obsahuje seznam nejběžnějších certifikačních autorit. Pokud systém Windows nerozpozná vystavitele certifikátu, zobrazí se zpráva s upozorněním. Systém Windows lze však nakonfigurovat tak, aby důvěřoval jakékoli certifikační autoritě, takže byste neměli spoléhat výhradně na příjem varovné zprávy, pokud se jedná o potenciálně podvodný web.

Byl web certifikován některou organizací pro důvěryhodnost Internetu?

Organizace pro důvěryhodnost Internetu je společnost, která ověřuje, zda má web prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (oznámení o způsobu použití osobních informací) a zda web dává uživatelům možnost určit, jak bude s jejich informacemi naloženo. Weby schválené některou organizací pro důvěryhodnost Internetu mohou zobrazit získané certifikační pečeti ochrany osobních údajů – obvykle bývají na domovské stránce nebo formuláři objednávky. Tyto pečeti však nejsou zárukou toho, že je web důvěryhodný, znamená to pouze, že splňuje podmínky určené organizací pro důvěryhodnost Internetu. Mimo to, některé weby mohou bez skrupulí zobrazit falešná loga důvěryhodnosti. Pokud nemáte jistotu, že je logo důvěryhodnosti legitimní, kontaktujte organizaci pro důvěryhodnost a zjistěte, zda je u nich web registrován.

Další informace o organizacích pro důvěryhodnost najdete na webu TRUSTe, na webu BBB Online nebo na webu WebTrust.

Je vlastníkem webu dobře známá společnost či organizace?

Pokud jste například koupili zboží v kamenné prodejně a vaše zkušenost byla dobrá, můžete zkusit také web tohoto obchodu. I když však této firmě důvěřujete, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a podmínky použití webu. Někdy mohou být firemní weby nezávislé na prodejnách a mohou mít jiné zásady ochrany osobních údajů. Hledejte podmínky, se kterými nesouhlasíte, například požadavek, abyste souhlasili s přijímáním e-mailových nabídek nebo reklam z webu, nebo s tím, že vaše informace budou sdíleny s partnery této firmy. Pokud vám podmínky nebo chování nevyhovují (nechcete například, aby vás web sledoval nebo aby zobrazoval reklamy), pak tento web nepoužívejte.

Požaduje web osobní informace?

Jste-li požádáni o osobní informace, například čísla kreditních karet nebo bankovní údaje, poskytněte je pouze tehdy, je-li pro to dobrý důvod. Také se ujistěte, že pro zadání těchto údajů je k dispozici zabezpečený formulář. Hledejte sdělení, že informace budou šifrovány, a zkontrolujte, zda je zobrazena ikona zámku. Ujistěte se, zda adresa webu má na začátku HTTPS://. Pokud není žádná z těchto podmínek splněna, nezadávejte žádné důvěrné informace. Zkuste také zjistit, jaké jsou zásady webu ohledně ukládání informací: Nechávají si v evidenci číslo vaší kreditní karty? Mají partnery, s nimiž sdílejí informace? Dříve než informace poskytnete, měli byste si být jisti, že web používá informace náležitým a bezpečným způsobem.

Lze na maloobchodním webu kontaktovat někoho telefonicky nebo poštou?

Je uvedeno telefonní číslo, na které lze volat v případě problému nebo které lze použít pro zadání objednávky? Je na webu uvedena poštovní adresa? Jsou uvedeny podmínky pro vrácení zboží a jsou přijatelné? Není-li na webu uvedeno telefonní číslo nebo poštovní adresa, zkuste společnost kontaktovat prostřednictvím e-mailu a požádejte o tyto informace.

Pokud web neznáte, máte k dispozici jiné informace, podle kterých se můžete rozhodnout?

Pokud web neznáte nebo nemá-li web certifikační pečeť ochrany osobních údajů, nemusí to vždy znamenat, že mu nemůžete důvěřovat. Informujte se o webu u spolehlivých přátel či kolegů. Vyhledejte recenze na tento web na Internetu a zjistěte, zda se o něm nezmiňuje některý zdroj, například časopis nebo společnost, kterým důvěřujete. Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů tohoto webu a další zveřejněné informace (ale mějte na paměti, že se jimi web nemusí vždy řídit).

Web může být nedůvěryhodný v takovýchto případech:

  • Web vám byl doporučen v e-mailové zprávě od neznámého uživatele.

  • Obsah webu je nežádoucí, například pornografie nebo protizákonné materiály.

  • Web činí nabídky, které se zdají příliš výhodné, což může být známkou možného podvodu nebo prodeje ilegálních či ukradených produktů.

  • Web láká nabídkou výhodné koupě, ale potom se snaží prodat jiný, dražší produkt nebo službu.

  • Jste požádáni o kreditní kartu k ověření totožnosti nebo o osobní informace, které nejsou nezbytné.

  • Jste vyzváni k poskytnutí čísla kreditní karty bez důkazu, že je transakce zabezpečená.

Potřebujete další pomoc?