Obnovovací klíče nástroje BitLocker: nejčastější dotazy

Jestliže je váš počítač uzamčen, k opětovnému přihlášení potřebujete obnovovací klíč nástroje BitLocker.

Zobrazit vše

Proč je můj účet uzamčen?

Počítač může do režimu obnovení přejít z několika důvodů. Vaše organizace například může používat zásadu zabezpečení hesla, která váš počítač po určitém počtu neúspěšných pokusů o přihlášení uzamkne. Je také možné, že v počítači došlo k závadě hardwaru, neočekávané změně konfigurace nebo k jiné události zabezpečení. Požadování tohoto klíče pomáhá zajistit, že počítač mohou odemknout a obnovit přístup k zašifrovaným datům jen autorizované osoby.

Jak získám svůj obnovovací klíč nástroje BitLocker?

V závislosti na nastavení vašeho počítače existuje několik možností, jak obnovovací klíč získat.

Jestliže je počítač připojen k doméně

 • Obraťte se na správce a požádejte ho o obnovovací klíč.

Jestliže není počítač připojen k doméně

 • Váš obnovovací klíč nástroje BitLocker se může nacházet v několika umístěních. Zkontrolujte tato místa:

  • Váš online účet Microsoft . Tuto možnost nabízí jen počítače, které nejsou připojeny do domény. Svůj obnovovací klíč najdete na stránce Obnovovací klíče nástroje BitLocker.

  • Uložená kopie obnovovacího klíče. Je možné, že jste kopii obnovovacího klíče nástroje BitLocker uložili do souboru, na jednotku USB Flash nebo jste ho vytiskli.

   • Jestliže jste klíč uložili do souboru nebo jste ho vytiskli, najděte tento dokument, postupujte podle pokynů uzamčeného počítače a jakmile budete vyzváni, klíč zadejte.

   • V případě, že jste klíč uložili na jednotku USB Flash, připojte ji k počítači a postupujte podle zobrazených pokynů. (Jestliže jste obnovovací klíč uložili jako soubor na jednotku USB Flash, musíte tento soubor otevřít a klíč ručně zadat.)

Co mohu dělat v případě problémů s účtem Microsoft?

Jestliže máte potíže se svým účtem Microsoft, zde je několik tipů.

Mám účet Microsoft, ale nemohu se k němu přihlásit

 • Přejděte na stránku Resetování hesla a vyřešte potíže související s účtem.

Jsem přihlášen k účtu Microsoft, ale nevidím svůj obnovovací klíč

Je možné, že váš obnovovací klíč není na online účtu Microsoft uložen. V takovém případě hledejte kopie obnovovacího klíče, které jste vytiskli nebo uložili do souboru.

Jestliže jste klíč ze svého online účtu Microsoft omylem smazali a chcete ho opět uložit, musíte přimět systém Windows, aby obnovovací klíč automaticky zálohoval. Můžete toho docílit pouze tak, že přepnete na místní účet a poté zpět na účet Microsoft.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na položku Uživatelé, poté na možnost Přepnout na místní účet a postupujte podle pokynů.

 3. Opakujte krok 1, klepněte nebo klikněte na položku Uživatelé, poté na možnost Přepnout na účet Microsoft a postupujte podle pokynů.

Klíč nemám. Co mohu ještě udělat?

V případě, že nemůžete klíč najít a správce počítače nenašel jeho záložní kopii, je třeba počítač obnovit do výchozího továrního nastavení. Tuto možnost zvolte pouze jako poslední řešení, protože v počítači dojde ke smazání vašich osobních dat. Přestože pomáhá chránit vaše data před neoprávněným přístupem, způsobí také, že se už nikdy nedostanete ani ke svým datům.

V závislosti na konfiguraci systému Windows bude možné obnovit počítač do výchozího továrního nastavení přímo z obrazovky pro obnovení systému Windows.

V dolní části obrazovky pro obnovení vidím odkaz

 • Klepněte nebo klikněte na odkaz Další informace o obnovení počítače do továrního nastavení a postupujte podle pokynů.

Je však možné, že v některých konfiguracích systému Windows bude nutné zahájit proces obnovení stisknutím tlačítka.

V dolní části obrazovky pro obnovení vidím několik tlačítek

 • Klepněte nebo klikněte na tlačítko Další informace o obnovení počítače do továrního nastavení a postupujte podle pokynů.

Je možné, že v případě jiných konfigurací systému Windows budete moci přeskočit určité jednotky, aniž byste je museli odemknout.

Vidím možnost přeskočit jednotku

 1. Klepněte nebo klikněte na odkaz Přeskočit tuto jednotku v dolní části obrazovky nástroje BitLocker Drive Encryption a pokračujte bez odemknutí aktuální jednotky.

  Jestliže přeskočíte všechny jednotky šifrované nástrojem BitLocker, zobrazí se seznam pokročilých možností oprav a spuštění systému, které si můžete zvolit.

 2. Klepněte nebo klikněte na možnost Opravit a obnovit, poté na možnost Další možnosti oprav a na možnost Obnovení továrního nastavení a postupujte podle pokynů.

Potřebujete další pomoc?